Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

Olsztyn, 18 czerwca 2020 r.

  

K o m u n i k a t   4/2020

W y d z i a ł o w e j   K o m i s j i   W y b o r c z e j 
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

  

W dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek)

w Auli W (prof. Moczarskiego)

(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5)


odbędzie się zebranie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni 

w sprawie wyboru członka i 2 kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024:

 

o godz. 10.00 – pierwszy termin,

w przypadku braku quorum o godz. 10.15 – drugi termin.

  

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Olsztyn, 18 czerwca 2020 r.

  

K o m u n i k a t   5/2020

W y d z i a ł o w e j   K o m i s j i   W y b o r c z e j 
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

  

W dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek)
w Auli W (prof. Moczarskiego)
(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5)


odbędzie się zebranie wyborcze w grupie

 

pozostałych nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu profesora lub profesora Uczelni 

w sprawie wyboru 2 kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-2024: 

o godz. 12.00 – pierwszy termin,

w przypadku braku quorum o godz. 12.15 – drugi termin.

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM