Kierunek Rybactwo - ocena WYRÓŻNIAJĄCA

Kierunek rybactwo realizowany obecnie na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako pierwszy w Polsce i nieprzerwanie, począwszy od 1951 roku kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla potrzeb rybactwa śródlądowego. Aktualnie kształcimy ichtiologów i specjalistów z zakresu akwakultury na studiach inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz w ramach cyklicznie realizowanych studiów podyplomowych. W uznaniu wysokiej jakości kształcenia, zasobów kadrowych i doskonałej infrastruktury dydaktycznej Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało kierunkowi kształcenia rybactwo ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ (Uchwała Nr. 609/2015 z dnia 3 września 2015 roku).