Publikacje

Oryginalne prace twórcze opublikowane w czasopismach naukowych w latach
2000-2016

Rok 2000

Brzostowski H., Tański Z., Sowińska J. Brewka P. 2000. Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt owcy pomorskiej, ile de france oraz ich mieszańców. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Konferencje XXX, 399: 101-108.

Sowińska J., Brzostowski H., Tański Z. 2000. Reakcja stresowa jagniąt różnych grup genetycznych na odłączenie od matek i transport do rzeźni. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Konferencje XXX, 399: 293-298.

Brzostowski H., Tański Z., Sowińska J., Brewka P. 2000. Jakość mięsa jagniąt pochodzących z krzyżowań międzyrasowych. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Vet. Med., 2(1): 111-113.

Iwańczuk-Czernik K. 2000. Wykorzystanie termowizji do zoohigienicznej oceny ciepłochronności budynków inwentarskich. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Vet. Med., 2(2): 207-210.

Cichocka C., Iwańczuk-Czernik K., Wójcik A., Sowińska J. 2000. Specyfika utrzymania krów mlecznych w Holandii. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Vet. Med., 2(2): 294-297.

Sowińska J., Brzostowski H., Sowiński G., Tański Z. 2000. Reakcja stresowa jagniąt na odłączenie od matek i transport do rzeźni. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Vet. Med., 2(2): 314-316.

Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K. 2000. Wybrane wskaźniki krwi indyków rzeźnych po podaniu przed transportem środka antystresowego. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Vet. Med., 2(2): 319-321.

Iwańczuk-Czernik K., Kościński W., Glazer T. 2000. Sanitary and environmental aspects of breeding Holstein-Friesian cows in Żuławy. Natur. Sc., 4: 85-92.

Wójcik A. 2000. Effect of origin and keeping system on the rearing results and carcass dressing percentage in turkeys. Natur. Sc., 7: 159-171.

Wójcik A., Majewska T., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K. 2000. Ubytki masy ciała i jakość mięsa po transporcie do rzeźni indyków otrzymujących w okresie odchowu dodatek węgla drzewnego i czosnku. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 49: 255-261.

Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K. 2000. Woda jako abiotyczny czynnik środowiska ludzi i zwierząt. Biul. Nauk., 10: 96-109.

Nogalski Z., Klupczyński J., Iwańczuk-Czernik K., Miciński J. 2000. Zależność między niektórymi cechami budowy jałowic i krów mieszańców mięsnych a przebiegiem ich porodu. Biul. Nauk., 10: 53-59.

Iwańczuk-Czernik K., Kościński W., Glazer T., Mituniewicz T. 2000. Badania nad możliwościami wspomagania przebiegu okresu okołoporodowego u krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w warunkach adaptacji. Biul. Nauk., 10: 72-76.

Rok 2001

Brzostowski H., Sowińska J., Tański Z. 2001. The Slaughter value and the Quality of meat obtained from Pomeranian sheep lambs and crossbreeds of Pomeranian ewes with meat rams. Polish J. Food Nutr. Sci., 3: 97-99.

Horbańczuk J.O., Celeda T., Wójcik A., Trzybińska D., Zięba G. 2001. Koszty fermowego utrzymania i produkcji piskląt strusi afrykańskich zależnie od podgatunku. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 57: 307-313.

Iwańczuk-Czernik K., Mituniewicz T., Nogalski Z. 2001. Analiza zoohigieniczna chowu bydła mięsnego w obiektach położonych w regionie północno-wschodnim Polski. Biul. Nauk., 11: 180-186.

Orliński J., Piechocki J., Iwańczuk-Czernik K. 2001. Porównanie wielkości pól elektromagnetycznych występujących w oborach z wartościami normatywnymi. Prob. Inż. Rol., 2(32): 53-59.

Iwańczuk-Czernik K., Wójcik A., Orliński J. 2001. Geopatyczne uwarunkowania lokalizacji obór w kontekście zdrowia i wydajności krów. Prob. Inż. Rol., 2(32): 61-64.

Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K. 2001. Badania nad gospodarką magnezową u bydła mięsnego rasy Limousine w okresie żywienia pastwiskowego. Biul. Magnezol., 6(2): 150-158.

Sowińska J., Brzostowski H., Tański Z., Czaja K. 2001. The weaning stress response in lambs of different age. Czech J. Anim. Sci., 46 (11): 465-468.

Wójcik A. 2001. Evaluation of the welfare of slaughter turkeys on the basis of their behavior and production results. Natur. Sc., 8: 7-15.

Wójcik A., Horbańczuk J.O., Iwańczuk – Czernik K., Sobczuk B. 2001. Wyniki wychowu strusi w różnych porach roku. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 57: 315-323.

Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk – Czernik K. 2001. Body weight losses, mechanical damage and meat quality characteristics in slaughter turkeys receiving vitamin-mineral components before pre-slaughter handling. Pol. J. Food Nutr. Sci., Vol.10/51, 3(S): 244-247.

Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk – Czernik K. 2001. Zastosowanie u indyków średniociężkich witaminy E i selenu przed obrotem przedubojowym w celu łagodzenia stresu transportowego. Folia Univ. Agric. Stetin. 224 Zootechnica (42): 169-174.

Rok 2002

Brzostowski H., Kłobukowski J., Tański Z., Wiśniewska-Pantak D., Ciborowska J., Sowińska J. 2002. Wybrane wskaźniki wartości odżywczej białka i jakości mięsa jagniąt owcy pomorskiej i jej mieszańców po trykach ras mięsnych. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 63: 61-68.

Kłobukowski J., Brzostowski H., Tański Z., Wiśniewska-Pantak D., Sowińska J. 2002. The quality and nutritive value of the meat protein of various lamb genotypes. Pol. J. Food Nutr. Sci., 4: 41-45.

Prusinowska I., Iwańczuk – Czernik K., Wójcik A. 2002. Estimation of chosen blood diagnostic indices in imported cows and their progeny. J. Anim. Feed Sci., 11: 255-263.

Wójcik A., Horbańczuk J.O., Cooper R.G. 2002. Porównanie wyników wychowu strusi afrykańskich czerwonoszyich i niebieskoszyich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 173-176.

Rok 2003

Horbańczuk J.O., Cooper R.G., Jóźwik A., Klewiec J., Krzyżewski J., Malecki I., Chyliński W., Kubasik W., Wójcik A., Kawka M. 2003.Cholesterol content and fatty acid composition of fat from culled breeder ostriches (Struthio camelus). Anim. Sci. Pap. Rep., 21(4): 271-275.

Iwańczuk – Czernik K., Mituniewicz T., Wons M., Wójcik A. 2003. The effect of the change of water intake in a poultry slaughter house on the water quality in the new of Polish and European norms. Pol. J. Natur. Sc., 14: 357-366.

Mituniewicz T., Iwańczuk – Czernik K., Wójcik A., 2003. Analiza jakości wody w gospodarstwie specjalizującym się w chowie bydła mięsnego. Pr. Kom. Nauk Rol. Biol. Bydg. TN, seria B, XXXVIII, 38(51): 171-180.

Witkowska D., Iwańczuk – Czernik K., Wójcik A., Sobczak J., 2003. Epidemiological and epizootiological evaluation of rabies in Warmian-Mazurian province in the years of 1999-2000. EJPAU, series: Vet. Med., vol. 6, issue 2 (http://www.ejpau.media.pl/series/volume6/issue2/veterinary/art-04.html).

Rok 2004

Mituniewicz T., Iwańczuk – Czernik K., Wójcik A., Witkowska D. 2004. Trial to determine the mineral balance in Charolaise and Limousine meat breed cattle in the grazing season. Sbornik Naucznych Trudow, t. 3, cz. 3: 33-36.

Brzostowski H., Tywończuk J., Sowińska J. 2004. The meat quality of Pomeranian breed lambs and crossbreeds of Pomeranian ewes with meat breed rams. Sbornik Naucznych Trudow, t.3, cz. 3: 43-45.

Sowińska J., Brzostowski H., Tański Z., Kasperowicz B. 2004. Stress response to weaning and short pre-slaughter transport of different genetic groups of lambs. Sbornik Naucznych Trudow, t. 3, cz. 3: 114-117.

Horbańczuk J.O., Komorowska D., Wójcik A., Kawka M. 2004. Porównanie jednostkowych kosztów produkcji żywca i wskaźnika opłacalności chowu strusi afrykańskich dwóch ras. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72(4): 79-84.

Horbańczuk J.O., Malecki I., Cooper R.G., Jóźwik A., Klewiec J., Krzyżewski J., Chyliński W., Khalifa H., Wójcik A., Kawka M. 2004.Cholesterol content and fatty acid composition of two fat from depots from slaughter ostriches (Struthio camelus) aged 14 months. Anim. Sci. Pap. Rep., 22(2): 247-251.

Horbańczuk J.O., Cooper R.G., Jóźwik A., Klewiec J., Krzyżewski J., Chyliński W., Kubasik W., Wójcik A., Kawka M. 2004. Total fat, cholesterol and fatty acids of meat grey nandu (Rhea americana). Anim. Sci. Pap. Rep., 22(2): 253-257.

Iwańczuk – Czernik K., Witkowska D., Mituniewicz T., Wójcik A., Machol K., Kosznicka E. 2004. Comparative analysis of rabies threat in selected administrative districts of Pomerania and Warmian-Mazurian provinces in the years of 1997-2001. EJPA, seria: Vet. Med., vol. 7, issue 1 (http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue1/veterinary/art-04.html).

Iwańczuk – Czernik K., Sowińska J., Cichocka C., Wójcik A., Mituniewicz T. 2004. Observations of suckling activity in meat cattle calves during the grazing period. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 95-97.

Wójcik A., Horbańczuk J.O., Iwańczuk – Czernik K. 2004. Evaluation of ostrich chick welfare on the basis of keeping conditions and production results. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 109-112.

Wójcik A., Puchajda H., Iwańczuk – Czernik K., Mituniewicz T. 2004. Evaluation of reproductive geese welfare based on an analysis of keeping conditions and production performance. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 145-148.

Wójcik A., Mituniewicz T., Iwańczuk - Czernik K., Sowińska J., Witkowska D. 2004. Analiza wskaźników krwi bydła mięsnego ras Charolaise i Limousine w aspekcie dobrostanu. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zootechnika, LI, nr 501: 363-368.

Wójcik A., Mituniewicz T., Iwańczuk - Czernik K., Sowińska J., Witkowska D. 2004. Ocena dobrostanu krów matek bydła mięsnego ras Charolaise i Limousine w okresie pastwiskowym. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zootechnika, LI, nr 501: 369-374.

Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk – Czernik K., Mituniewicz T. 2004. The effect of the housing system in slaughter turkeys on mechanical damage to carcass and meat quality. Czech J. Anim. Sci., 49(2): 80-85.

Rok 2005

Sowińska J., Brzostowski H., Tański Z. 2005. Reakcja jagniąt w różnym wieku na stres spowodowany odłączeniem od matek. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 21: 51-54.

Tański Z., Brzostowski H., Sowińska J. 2005. Tempo wzrostu jagniąt owcy pomorskiej oraz jej mieszańców po trykach ras mięsnych.Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 21: 69-72.

Brzostowski H., Tański Z., Sowińska J., Antoszkiewicz Z. 2005. Wartość odżywcza białka mięsa jagniąt owcy pomorskiej oraz jej mieszańców po trykach ras mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 21: 99-102.

Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk – Czernik K. 2005. Morphological picture of a breast muscle of slaughter turkeys after administration of a mineral-vitamin preparation during pre-slaughter handling. Anim. Sci. Pap. Rep., 23, Supl., 1: 321-327.

Wójcik A., Horbańczuk J.O. 2005. Comparision of the results of rearing ostriches on various floors. Anim. Sci. Pap. Rep., 23, Supl., 1: 329-334.

Rok 2006

Mituniewicz T., Iwańczuk – Czernik K., Wójcik A.,  Sowińska J., Witkowska D. 2006. Iron Metabolism in Two Meat Breeds of Cattle in Selected Elements of the Trophic Chain. Polish J. Environ. Stud., 15(2a): 431-435.

Sowińska J., Brzostowski H., Tański Z., Lisowska J. 2006. Reakcja stresowa jagniąt na odłączenie od matek i krótki transport do rzeźni w zależności od rasy i wieku. Medycyna Wet., 62(8): 946-948.

Witkowska D., Sowińska J., Iwańczuk – Czernik K., Mituniewicz T., Wójcik A., Szarek J. 2006. The effect of a disinfectant on the ammonia concentration on the surface of litter, air and the pathomorphological picture of kidneys and livers in broiler chickens. Arch. Tierz. 49, Special Issue: 249-256.

Brzostowski H., Sowińska J., Tański Z. 2006. Slaughter value and quality of meat from Pomeranian lambs and crossbreds by Blackface and Charolaise rams. Anim. Sci. Pap. Rep., 24(2): 53-60.

Rok 2007

Mituniewicz T., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K., Witkowska D., Wójcik A., Kleinszmidt K., Sobczak J. 2007. Występowanie pałeczek Salmonella w fermach drobiu w woj. Warmińsko-mazurskim w latach 2001 – 2005. Medycyna Wet., 63(9): 1081-1083.

Witkowska D., Szarek J., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J., Mituniewicz T., Wójcik A., Babińska I. 2007. Wpływ dezynfekcji ściółki na wyniki odchowu oraz poziom wskaźników krwi i obraz narządów wewnętrznych kurcząt brojlerów. Medycyna Wet., 63(9): 1115-1119.

Iwańczuk-Czernik K., Witkowska D., Sowińska J., Wójcik A., Mituniewicz T. 2007. The effect of a microbiological and a disinfecting preparation on the physical and chemical properties of litter and the results of broiler chicken breeding. Pol. J. Natur. Sc., 22(3): 395-406.

Bursztynowicz K., Sowińska J., Wróblewski Z., Gesek M., Mieszczański T. 2007. Dobrostan koni a dawna medycyna weterynaryjna w Polsce. W: Dawna medycyna i weterynaria. Pr. Zbior. pod redakcją: Felsmanna M. Z., Szarka J., Felsmann M. Chełmno 2007: 265-273.

Rok 2008

Mituniewicz T., Sowińska J., Wójcik A., Iwańczuk-Czernik K., Witkowska D., Banaś J. 2008. Effect of disinfectants on physicochemical parameters of litter, microbiological quality of hen house air, health status and performance of broiler chickens. Polish J. Environ. Stud., vol. 17, no 5: 745-750.

Witkowska D., Mituniewicz T., Sowińska J., Wójcik A., Iwańczuk-Czernik K., Kleinszmidt K., Sobczak J. 2008. Występowanie pałeczek Salmonella w paszy dla zwierząt w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2001-2005. Medycyna Wet., 64(8): 1062-1065.

Mituniewicz T., Witkowska D., Wójcik A., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K. Banaś J. 2008. Analiza zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza obiektów drobiarskich w sezonie wiosennym i letnim. Ekologia i Technika, vol. XVI, nr 5A: 107-110.

Witkowska D., Chorąży Ł., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K., Wójcik A., Mituniewicz T. 2008. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w oborze krów mlecznych przy zastosowaniu różnych rodzajów wymiany powietrza. Ekologia i Technika, vol. XVI, nr 5A: 186-189.

Sowiński G., Mituniewicz T., Pęczek D.A. 2008. Utrzymanie rodzimych ras zwierząt trawożernych na Warmii i Mazurach jako element w kształtowaniu bioróżnorodności przyrody. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 35/36: 382-386.

Wójcik A., Sowińska J., Policht Ł., Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K., Mituniewicz E. 2008. Rozwiązania techniczno-technologiczne i warunki zoohigieniczne w oborze wolnostanowiskowej położonej na terenie kompleksu leśnego Lasów Napiwodzko – Ramuckich. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 35/36: 387-390.

Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J., Mituniewicz T., Hińko I., Witkowska D., Wójcik A. 2008. Możliwości chowu krów mlecznych w oborach zlokalizowanych na terenie mazurskiego parku krajobrazowego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 35/36: 391-394.

Wójcik A., Iwańczuk-Czernik K., Rumińska E., Witkowska D., Mituniewicz T., Sowińska J., Chorąży Ł. 2008. Some blood parameters of broilers chicken in the fodder chromium biocomplex and different variants of pre – slaughter handling. Chemistry for Agriculture “Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection”. ISBN 978-80-254-3717-9, vol. 9: 459-462.

Mituniewicz T. 2008. Zwierzęta w badaniach naukowych. W: Zwierzęta amatorskie i towarzyszące. Pod red. M.O. Lorka i A. Gugołka. Wyd. UWM w Olsztynie. Str. 84-88.

 

Rok 2009

Wójcik A., Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J., Witkowska D., Chorąży Ł. 2009. Contents of macro- and microelements in blood serum and breast muscle of broiler chickens subjected to different variants of pre-slaughter handling. Czech J. Anim. Sci., 54 (4): 175-181.

 

Rok 2010

Sowińska J., Bursztynowicz K., Iwańczuk-Czernik K., Mituniewicz T., Wójcik A., Witkowska D., Kwiatkowska A. 2010. A Comparison of the Welfare of Horses Kept Under Different Conditions. Monograph „Welfare and economic aspects of animal production”, ISBN 978-83-7607-043-8. Str. 121-133.

Wójcik A., Chorąży Ł., Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K., Kondratowicz J., Chwastowska-Siwecka I., Mituniewicz T., Witkowska D. 2010.Quality of meat from broiler chickens receiving an aqueous herbal extract during pre-slaughter handling in summer. Monograph „Welfare and economic aspects of animal production”, ISBN 978-83-7607-043-8. Str. 134-145.

Wójcik A., Chorąży Ł., Policht Ł., Mituniewicz T., Witkowska D., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J. 2010. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w oborze krów mlecznych utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce. Ekologia i Technika, 4(107): 220-226.

Wójcik A., Chorąży Ł., Mituniewicz T., Witkowska D., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J. 2010. Microbial Air Contamination in Poultry Houses in the Summer and Winter. Polish J. Environ. Stud., 19(5): 1045-1050.

Sowińska J., Iwańczuk-Czernik K., Kaczorowski J., Witkowska D., Mituniewicz T., Wójcik A. 2010. Analiza dostosowania fermy trzody chlewnej do wymogów dobrostanu i ochrony środowiska. Ekologia i Technika, 5(108): 231-236.

Witkowska D., Chorąży Ł., Mituniewicz T., Makowski T. 2010. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne ściółki i powietrza podczas odchowu kurcząt brojlerów. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t.10, z. 2(30): 201-210.

Witkowska D., Dzisko J., Lubińska M., Iwańczuk-Czernik K., Sowińska J. 2010. Borelioza ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w latach 1999-2008. Medycyna Wet., 66(7): 484-488.

Rok 2011

Poławska E., Marchewka J., Krzyżewski J., Bagnicka E., Wójcik A., 2011. The ostrich meat – an updated review. I. Physical characteristics of ostrich meat. Anim. Sci. Pap. Rep., 29(1): 5-18.

Stenzel T., Tykałowski B., Śmiałek M., Kwiatkowska-Stenzel A., Koncicki A. 2011. Effect of different immunomodulators on the percentage of CD4+ and CD8+ T lymphocytes and the antibody titres in pigeons immunised against PPMV-1. Medycyna Wet., 67(4): 254-257.

Piotrowska J., Mituniewicz T., Sowińska J., Gonkiewicz B., Sobczak J., Wołosiuk R. 2011. Pozostałości antybiotyków w żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2009. Medycyna Wet., 67(5): 318-321.

Pomianowski J.F., Wójcik A., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D, Chorąży Ł., Kwiatkowska-Stenzel A. 2011. Wartość odżywcza mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 50(42), nr 3: 67-68.

Wójcik A., Pomianowski J.F., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D, Chorąży Ł., Piotrowska J. 2011. Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerów na jakość technologiczną mięsa. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 50(42), nr 3: 85-86.

Kwiatkowska-Stenzel A., Sowińska J., Mituniewicz T., Iwańczuk-Czernik K., Wójcik A., Radzymińska M. 2011. The comparison of horses management conditions in the box stall stable and the horse-barn. Pol. J. Natur. Sc., vol. 26(1): 27-36.

Habel A., Wójcik A. 2011. Ocena dobrostanu wilka (Canis lupus) w Ogrodzie Fauny Polskiej ZOO w Bydgoszczy. Ekologia i Technika, Vol. XIX, nr 4: 186-192.

Wójcik A., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D., Mielcarek S., Murawska D., Pomianowski J.F. 2011. Wpływ podawania kurczętom brojlerom fito-preparatu przed obrotem przedubojowym na właściwości fizyko-chemicznych mięsa. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, 583: 347-354.

Wójcik A., Sowińska J., Witkowska D., Kamińska B., Mazur-Lech B., Stenzel T., Mielcarek S., Mituniewicz T., Pomianowski J.F. 2011.Możliwości wykorzystania ziół w celu poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów w czasie obrotu przedubojowego ocenianego na podstawie wybranych parametrów krwi. Zesz. Nauk. UP Wroc., Biol. Hod. Zwierz., LXIII, 583: 355-362.

Wójcik A., Cilulko J., Janiszewski P. 2011. Prawo a zwierzęta amatorskie. W: Amatorska hodowla wybranych gatunków ssaków. Pod red. A. Gugołka. Wyd. UWM w Olsztynie, str. 12-24.

Stenzel T., Tykałowski B., Śmiałek M., Kwiatkowska-Stenzel A., Koncicki A. 2011. The effect of different doses of methisoprinol on the percentage of CD4+ and CD8+T lymphocyte subpopulation and the antibody titers in pigeons immunized against PPMV-1. Polish Journal of Veterinary Sciences,14(3): 367-371.

Stenzel T., Pestka D., Kwiatkowska-Stenzel A. 2011. Diagnostyka molekularna chorób wirusowych  gołębi – zasady pobierania próbek do badań. Magazyn Weterynaryjny, 11: 1094-1096.

2012

Poławska E., Lisiak D., Jóźwik A., Pierzchała M., Strzałkowska N., Pomianowski J., Wójcik A. 2012. The effect of the supplementation with linseed and rapeseed on the physic-chemical and sensory characteristics of ostrich meat. Anim. Sci. Pap. Rep., 30(1): 65-72.

Sobotka W., Pomianowski J.F., Wójcik A. 2012. Efekty tuczu oraz właściwości technologiczne i sensoryczne mięsa tuczników w zależności od źródła białka roślinnego w mieszankach paszowych finiszer. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, nr 1(80): 106-115.

Wójcik A., Pomianowski J.F., Tońska E., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D., Chorąży Ł., Piotrowska J., Kwiatkowska-Stenzel A., Rudnicki Zb., Murawska D., Mielcarek S. 2012. Kształtowanie się wybranych pierwiastków w mięsie kurcząt brojlerów poddanych różnym wariantom postępowania przedubojowego. Żywność – Nauka, Technologia, Jakość, nr 1(80): 164-174.

Witkowska D., Kwiatkowska-Stenzel A., Jóźwiak A., Chorąży Ł., Wójcik A. 2012. Microbiological contamination of air inside and around stable during different seasons of the year. Polish J. Environ. Stud., 21(4): 1061-1066.

2013

Korczyński M., Jankowski J., Witkowska D., Opaliński S., Szołtysik M., Kołacz R. 2013. Zastosowanie haloizytu i wermikulitu do dezodoryzacji nawozu drobiowego. Przem. Chem., 92(6): 1027-1031.

Poławska E., Horbańczuk J.O., Pierzchała M., Strzałkowska N., Jóźwik A., Wójcik A., Pomianowski J., Gutowska K., Wierzbicka A., Hoffman L.C. 2013. Effect of dietary linseed and rapeseed supplementation on the fatty acid profiles of ostrich. Part 1. Muscles. Anim. Sci. Pap. Rep., 31(3): 239-248.

Poławska E., Jóźwik A., Wójcik A., Strzałkowska N., Pierzchała M., Tolik D., Półtorak A., Hoffman L.C. 2013. Effect of dietary linseed and rapeseed supplementation on the fatty acid profiles of ostrich. Part 2. Fat. Anim. Sci. Pap. Rep., 31(4): 347-354.

Sowińska J., Wójcik A., Pomianowski J.F, Chorąży Ł. Mituniewicz T., Witkowska D., Piotrowska J., Kwiatkowska-Stenzel A., Czaplińska B., Kuczyńska P. 2013. Effects of different variants of pre-slaughter transport on body weight loss and meat quality in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna, 69(7): 420-423.

Witkowska D. 2013. Volatile gas concentrations in turkey houses stimated by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). British Poultry Science, 54(3): 289-297.

Witkowska D., Sowińska J. 2013. The effectiveness of peppermint and thyme essential oil mist in reducing bacterial contamination in broiler house. Poultry Science, 92: 2834–2843.

2014

Kwiatkowska-Stenzel A., Sowińska J., Witkowska D. 2014. Analysis of noxious gas pollution in horse stable air. Journal of Equine Veterinary Science, 34(2): 249-256.

Poławska E., Półtorak A., Wyrwisz J., Wierzbicka A., Gutowska K., Pomianowski J., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Wójcik A., Kawka M., Raes K., De Smet S. 2014. The physical traits and fatty acids profile of ostrich meat enriched in n3 fatty acids as influenced by duration of refrigerated storage and type of packaging. Anim. Sci. Pap. Rep., 32(4): 351-358.