Oferta usługowo-badawcza

1) Ocena dobrostanu w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
2) Ocena zanieczyszczeń powietrza związanych z produkcja zwierzęcą.