Działalność naukowa

Problematyka badawcza dotyczy: doskonalenia środowiska hodowlanego zwierząt gospodarskich i metod transportu żywca rzeźnego, określenia współzależności między stanami stresowymi zwierząt a jakością mięsa, ustaleniu przyczyn chorób zwierząt utrzymywanych w warunkach różnych technologii oraz określenie zasad profilaktyki antystresowej w transporcie zwierząt rzeźnych.

Przy ocenie warunków przebiegu transportu stosuje się unikalne metody badawcze określające niektóre czynniki klimatyczne oraz wibrację i hałas emitowany przez środki transportowe.
Przy pomocy kamer video prowadzi się także obserwację behawioru zwierząt przebywających w różnych środowiskach.