Dydaktyka

STUDIA STACJONARNE

Lp

Nazwa przedmiotu

Kierunek

rok/ sem

Liczba godzin

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

1

Ochrona środowiska

ZRET

I/1

15/-

2

Prawne aspekty utrzymywania i użytkowania

zwierząt

ZRET

I/1

15/-

3

Zoopsychologia

ZRET

I/2

20/7       (30/15)

4

Etologia zwierząt

ZRET

II/3

9/18       (15/30)

5

Higiena i dobrostan zwierząt

ZRET

III/5

15/30

6

Choroby odzwierzęce

ZRET

III/6

15/15

7

Profilaktyka zdrowotna i pierwsza pomoc zwierzętom

ZRET

III/6

-/15

8

Zwierzęta w badaniach naukowych

ZRET

III/6

-/15

Bioinżynieria produkcji żywności

1

Ochrona środowiska

BPŻ

I/1

15/-

2

Profilaktyka zootechniczna i dobrostan zwierząt

BPŻ

II/3

15/15

3

Ekotechnologie w produkcji zwierzęcej

BPŻ

III/5

15/15

4

Europejska polityka gospodarki żywnościowej

BPŻ

III/6

15/-

5

Higiena produkcji surowców zwierzęcych

BPŻ

III/5
III/6

15/30

Zootechnika I°

1

Ochrona środowiska

ZOOT

I/2

15/15

2

Regulacje prawne w produkcji zwierzęcej

ZOOT

III/5

20/20

3

Etologia zwierząt gospodarskich

ZOOT/HiUZ

III/5

20/10

4

Zioła i rośliny lecznicze w zootechnice

ZOOT/HiUZ

III/5

20/10

5

Biometeorologia z elementami klimatologii

ZOOT/HiUZ

III/5

20/10

6

Higiena i toksykologia zwierząt

ZOOT/HiUZ

III/5

20/10

7

Choroby odzwierzęce

ZOOT/CHiHZA

III/6

20/20

8

Etologia zwierząt amatorskich

ZOOT/CHiHZA

III/6

15/30

9

Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I

ZOOT

III/6

15/30

10

Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II

ZOOT

IV/7

10/20

Zootechnika II°

1

Ochrona środowiska a produkcja zwierzęca

ZOOT

I/1

20/-

2

Zwierzęta w badaniach naukowych

ZOOT/HiUZ

II/2
II/3

20/10

3

Higiena i toksykologia zwierząt

ZOOT/KJPZ

I/1
II/2

10/20

4

Higiena i toksykologia zwierząt wolnożyjących oraz dziczyzny

ZOOT/UZWŻIGŁ

II/2

15/30

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Lp

Nazwa przedmiotu

Kierunek

rok/ sem

Liczba godzin

Zootechnika I°

1

Ochrona środowiska

ZOOT

I/2

8/10

2

Etologia zwierząt gospodarskich

ZOOT/HiUZ

III/5

6/12

3

Zioła i rośliny lecznicze w zootechnice

ZOOT/HiUZ

III/5

6/12

4

Biometeorologia z elementami klimatologii

ZOOT/HiUZ

III/5

6/12

5

Higiena i toksykologia zwierząt

ZOOT/HiUZ

III/5

6/12

6

Regulacje prawne w produkcji zwierzęcej

ZOOT/HiUZ

III/5

12/12

7

Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I

ZOOT

III/6

8/16

8

Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II

ZOOT

IV/7

8/16

Zootechnika II°

1

Ochrona środowiska a produkcja zwierzęca

ZOOT/HiUZ

I/1

12/-

2

Zwierzęta w badaniach naukowych

ZOOT/HiUZ

II/2

6/12