Adres: 

ul. M. Oczapowskiego 5/109,
10-719 Olsztyn,
Tel.(fax) 89-523-32-13

e-mail: zhzis@uwm.edu.pl


Kadra jednostki:

dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM - Kierownik Katedry 

(89) 523 36 41

(89) 523 32 13

prof. dr hab. Janina Sowińska, profesor emerytowany

(89) 523 32 13

prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik, prof. zw., profesor emerytowany

(89) 523 32 13

prof. dr hab. Anna Wójcik, profesor

(89) 523 36 95

dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM

(89) 523 41 90

mgr inż. Sara Dzik – asystent dydaktyczny, doktorant

(89) 523 41 90

mgr inż. Paweł Sowiński – technolog

(89) 523 32 13