Adres: 

ul. M. Oczapowskiego 5/109,
10-719 Olsztyn,
Tel.(fax) 89-523-32-13

e-mail: zhzis@uwm.edu.pl


Kadra jednostki:

prof. dr hab. Janina Sowińska - Kierownik Katedry 

(89) 523 36 41

(89) 523 32 13

prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik, prof.zw., profesor emerytowany(89) 523 32 13
prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. zw.(89) 523 36 95
dr hab. Tomasz Mituniewicz(89) 523 41 90
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM(89) 523 41 90
Doktoranci 
mgr inż. Dawid Dzięgiel(89) 523 32 13
mgr inż. Joanna Żebrowska(89) 523 32 13
mgr inż. Sara Dzik(89) 523 32 13
mgr inż. Anna Wolska(89) 523 32 13