Rozwój naukowy

Rozprawy habilitacyjne:

Gugołek A. 2002. Zastosowanie probiotyków w żywieniu lisów polarnych (Alopex lagopus L.). Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

Janiszewski P. 2010.Przydatność wybranych cech do oceny jakości tusz jeleni szlachetnych (Cervus elaphus L.) pozyskanych w łowiskach północno-wschodniej Polski.

Zalewski D. 2011. Ocena wybranych cech fenotypowych samców jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) na tle gospodarowania jego populacją w łowiskach Warmii i Mazur.

Strychalski J. 2020. Genetyczne podłoże występowania żółtego zabarwienia tłuszczu u królików i jego wpływ na wyniki produkcyjne oraz zawartość wybranych związków biologicznie czynnych w wątrobie, mięśniach, tkance tłuszczowej i mleku.

 

Prace doktorskie:

Gugołek A. 1995. Badania nad zastosowaniem paszowego tłuszczu sypkiego 'ERAFET' w żywieniu lisów polarnych

Grzechnik M. P. 2000. Zastosowanie paszy granulowanej w żywieniu lisów polarnych. Hartman A. 2003. Wpływ poziomu wybranych aminokwasów w dawce pokarmowej na cechy użytkowe lisów polarnych (Alopex lagopus).

Zabłocka D. 2004. Porównanie wskaźników użytkowych lisów polarnych typu fińskiego z lisami populacji krajowej.

Zabłocki W. 2006. Zastosowanie mączek zwierzęcych w żywieniu lisów polarnych.

Wyczling T. 2010. Wpływ żywienia dawkami o zróżnicowanym poziomie metioniny na wybrane wskaźniki użytkowe lisów polarnych.

Wyczling P. 2013. Zastosowanie mieszanek paszowych z udziałem makuchu rzepakowego oraz suszonego pełnego wywaru pszennego w żywieniu królików.

Werpachowski M. 2014. Ocena populacji sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w wybranych obwodach łowieckich Warmii i Mazur.

Cilulko-Dołęga J. 2014. Możliwości poprawy dobrostanu w okresie rozrodu danieli (Dama dama L.) utrzymywanych w warunkach fermowych.

Zwoliński C. 2016. Efektywność stosowania krajowych źródeł białka roślinnego w żywieniu królików.

Jastrzębska A. 2019. Wpływ wybranych cech psów na ich adopcję ze schronisk dla zwierząt.