prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Dorobek publikacyjny od 2012 roku

Oryginalne prace twórcze

 1. Gugołek A., Wyczling T., Janiszewski P., Sobiech P., Wyczling P., Konstantynowicz M. 2012. The effect of dietary methionine levels on performance parameters of arctic foxes (Vulpes lagopus). Annals of Animal Science, 12(3): 393-401.
 2. Daszkiewicz T., Gugołek A., Janiszewski P., Kubiak D., Czoik M. 2012. The effect of intensive and extensive production systems on carcass quality in New Zealand White rabbits. World Rabbit Science, 20: 25-32 (DOI: http//dx.doi.org/10.4995/wrs.2012.945).
 3. Janiszewski P.,  Hanzal V.,  Weber B., Gugołek A. 2012.  Characteristics of riparian trees and shrubs utilized by the European beaver (Castor fiber) in the Jamy Forest Discrict. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXX(4): 26-33.
 4. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2013. Food transit time, nutrient digestibility and nitrogen retention in farmer and feral American mink (Neovison vison) – a comparative analysis. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 97: 1030-1035 (DOI: 10.1111/jpn.12006). 
 5. Gugołek A., Mróz E., Strychalski J., Cilulko J., Stępińska M., Konstantynowicz M. 2013. A comparison of food preferences, egg quality and reproductive performance in short- and normal-beaked pigeons. Archiv für Geflügelkunde, 77(4): 279-284.
 6. Chwastowska-Siwiecka I., Kondratowicz J., Gugołek A., Matusevicius P. 2013. Changes in the physicochemical properties of deep-frozen rabbit meat as dependent on thawing method. Veterinarija ir Zootechnika, 62(84): 68-72.
 7. Wyczlig P., Gugołek A., Kowalska D., Kaliniewicz J., Strychalski J., Zwoliński C. 2013. Wpływ żywienia mieszankami paszowymi z udziałem makuchu rzepakowego i pszennego wywaru gorzelnianego na wyniki rozrodu i profil kwasów tłuszczowych mleka królic. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40(I): 65-76.
 8. Gugołek A., Janiszewki P., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2013. Wstępne badania nad możliwością wykorzystania termowizji w ocenie ciepłochłonności okrywy włosowej zwierząt futerkowych. Wiadomości Zootechniczne, 1: 3-8.
 9. Kowalska D., Gugołek A. 2013. Zmiany domestykacyjne i behawioralne wskaźniki adaptacyjne zwierząt futerkowych. Wiadomości Zootechniczne, 1: 31-40.
 10. Gugołek A., Juśkiewicz J., Wyczling P., Kowalska D., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Productivity results and physiological response of the gastrointestinal tract of rabbits fed diets containing rapeseed cake and wheat distillers dried grains with solubles. Animal Production Science DOI: 10.1071/AN14206197
 11.  Kowalska D., Gugołek A., Bielański P. 2014. Zależności między otłuszczeniem tuszki a zawartością tłuszczu śródmięśniowego, profilem kwasów tłuszczowych i kruchością mięsa królików. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(93): 58-72 (DOI: 10.15193/zntj/2014/93/058-072).
 12. Juśkiewicz J., Kołodziejczyk K., Zduńczyk Z., Jarosławska J., Gugołek A. 2014. Effect of the inclusion of black currant (Ribes nigrum L.) pomace in standard and high energy dense diets on the functioning of the digestive system in rabbits. European Poultry Science, 78(1) (DOI:10.1399/eps.2014.17).
 13. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Comparative analysis of nutrient digestibility and nitrogen retention in wild and farmed canids. Annals of Animal Science, 14(2): 307-314  (DOI: 10.2478/aoas-2014-0002).
 14. StrychalskiJ., Juśkiewicz J., GugołekA., Wyczling P., Daszkiewicz T., Zwoliński C. 2014. Usability of rapeseed cake and wheat-dried distillers’ grains with solubles in the feeding of growing Californian rabbits.  Archives of Animal Nutrition, 68(3): 227-244 (DOI: 10.1080/1745039X.2014.921482).
 15. StrychalskiJ., GugołekA., Daszkiewicz T., Konstantynowicz M., Kędzior I., Zwoliński C. 2014. A comparison of selected performance indicators, nutrient digestibility and nitrogen balance parameters in Californian and Flemish Giant rabbits. Journal of Applied Animal Research, 42(4): 389-394 (DOI:10.1080/09712119.2013.875905).
 16. Gugołek A., Juśkiewicz J., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2015. Nutrient Digestibility and Colonic Fermentation Processes in Species of the Families Mustelidae and Canidae Fed the Same Diet. Journal of Experimental Zoology, Part A Ecological Genetics and Physiology, DOI: 10.1002/jes.1954.
 17. Kowalska D., Gugołek A., Kobylarz P. 2015. Wpływ metody pakowania i przechowywania na właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi wzbogaconymi olejem rybnym i witaminą E. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(98): 58-74 (DOI: 10.15193/zntj/2015/98/005).
 18. Strychalski J., Brym P., Czarnik U., Gugołek A. 2015.  A novel AAT-deletion mutation in the coding sequence of the BCO2 gene in yellow-fat rabbits. Journal of Applied Genetics, DOI 10.1007/s13353-015-0290-9.
 19. Zwoliński C., Zmyślona K., Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2015. Strawność składników pokarmowych i energii u koszatniczek (Octodon degus) i szynszyli (Chinchilla lanigera) żywionych pełnoporcjową mieszanką granulowaną. Wiadomości Zootechniczne, 3: 3-8.
 20. Zwoliński C., Strychalski J., Gugołek A., Kowalska D., Konstantynowicz M. 2015. Smakowitość mieszanek paszowych dla królików z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego. Wiadomości Zootechniczne, 3: 20-24.
 21. Daszkiewicz T., Hnatyk N., Dąbrowski D., Janiszewski P., Gugołek A., Kubiak D., Śmiecińska K., Winarski R., Koba-Kowalczyk M. 2015. A comparison of the quality of the Longissimus lumborum muscle from wild and farm-raised fallow deer (Dama dama L.). Small Ruminant Research, 129: 77-83.
 22. Strychalski J., Gugołek A., Antoszkiewicz Z., Kowalska D., Konstantynowicz M. 2015. Biologically active compounds in selected tissues of white-fat and yellow-fat rabbits and their production performance parameters. Livestock Science. DOI: 10.1016/j.livsci.2015.11.024.
 23. Pomianowski J., Chwastowska-Siwiecka I., Skiepko N., Gugołek A.  2015. Mięso królicze w oczach konsumenta. Wiadomości Zootechniczne, LIII (3): 25-32.
 24. Chwastowska-Siwiecka I., Skiepko N., Gugołek A., Pomianowski J. 2015. Zmiany ubytków masy i właściwości fizykochemicznych mięsa króliczego przechowywanego chłodniczo w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery. Wiadomości Zootechniczne, LIII (3): 9-19.
 25. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Chwastowska-Siwiecka I., Konstantynowicz M. 2016. The effect of substitution of soybean meal with a mixture of rapeseed meal, white lupin grain, and pea grain on performance indicators, nutrient digestibility, and nitrogen retention in Popielno White rabbits. Journal of Applied Animal Research, Published online: 23 Sep 2016, Pages 570-576, DOI: 10.1080/09712119.2016.1233107.
 26. Gugołek A., Jastrzębska A., Strychalski J. 2016. Wykorzystanie gołębi i innych gatunków ptaków w rekreacji człowieka. Wiadomości Zootechniczne, LIV (2): 90-95.
 27. Gugołek A., Jastrzębska A. 2016. Zastosowanie suszonych wywarów gorzelnianych (DDGS) w żywieniu królików. Przegląd Hodowlany, 3: 27-29.
 28. Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A. 2016. Psy w sporcie i rekreacji. Przegląd Hodowlany, 3: 29-33.
 29. Jastrzębska A., Gugołek A. 2016. Skoki królików – nowy sport z udziałem zwierząt w Polsce? Kwartalnik Króliki, 1: 5-12.
 30. Gugołek A. 2016. Susz z lucerny i jego zamienniki w żywieniu królików mieszankami pełnoporcjowymi; Kwartalnik Króliki; 4; 32-43.
 31. Gugołek A., Juśkiewicz J., Strychalski J., Zwoliński C,  Żary-Sikorska E., Konstantynowicz M. 2017. The effects of rapeseed meal and legume seeds as substitutes for soybean meal on productivity and gastrointestinal function in rabbits. Journal of Archives of Animal Nutrition. 71(4): 311–326.
 32. Gugołek A., Wyczling T., Strychalski J., Kowalska D., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2017. Effect of diets with high methionine levels on growth performance, health status, nutrient digestibility and nitrogen retention in arctic foxes. The Journal of Animal & Plant Sciences, 27(6):1743-1749.
 33. Lipka M., Strychalski J., Jastrzębska A., Gugołek A. 2017. The performance of german shepherd and belgian shepherd malinois dogs in obedience, obstacle course, defense and tracking tests. Polish Journal of Natural Sciences, 32(3): 451–459.
 34. Kowalska D., Gugołek A. 2017. Niektóre pasze rzepakowe stosowane w żywieniu królików. Przegląd hodowlany, 3:22-26.
 35. Gugołek A. 2017. Przegląd krajowych źródeł pisanych dotyczących królików. Kwartalnik, Króliki, 4: 32-43.
 36. Jastrzębska A., Gugołek A., Strychalski J. 2017. Zwierzęta w sporcie, rekreacji i rozrywce. Cz. I. Wiadomości Zootechniczne, 1: 87-93.
 37. Jastrzębska A., Gugołek A., Strychalski J. 2017. Zwierzęta w sporcie, rekreacji i rozrywce. Cz. II. Wiadomości Zootechniczne, 2: 173-181.
 38. Kowalska D., Gugołek A. 2018. Soból tajgowy (Martes zibellina) – cz. I. Med. Weterynaryjna, 74 (1).

 

 

Monografie

 

 1. Gugołek A. 2015. Żywienie tchórzofretek w hodowlach amatorskich; Wydawnictwo UWM w Olsztynie; ISBN 978-83-7299-969-6.
 2. Gugołek A., Kowalska D., Jastrzębska A. 2016. Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików; Wydawnictwo UWM w Olsztynie; ISBN 978-83-8100-058-1.
 3. Kowalska D., Piórkowska M., Gugołek A. 2016. Wybrane zagadnienia dotyczące dobrostanu, żywienia i użytkowania norek hodowlanych (Neovison vison). Wydawnictwo Instytutu Zootechniki PIB w Balicach; ISBN 978-83-7607-286-9.
 4. Kowalska D., Gugołek A., Strychalski J. 2016. Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików. Wydawnictwo Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, ISBN 978-83-7607-274-6.
 5. Kowalska D., Gugołek A. 2017. Wkład polskich naukowców i hodowców w rozwój wiedzy dotyczącej chowu i hodowli nutrii. Wydawnictwo Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, ISBN 978-83-7607-243-2.

 

 

Rozdziały w monografiach

 

 1. Gugołek A. 2015. Łowne zwierzęta futerkowe. W: Gorczyca S. (ed.). Łowiectwo polskie w XXI wieku – realia i oczekiwania. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn. tom 2; str. 125-136. ISBN  9788362860333.

 

Streszczenia prac naukowych oraz komunikaty i doniesienia naukowe na konferencje zagraniczne i krajowe opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych

 

 1. Gugołek A.,Konstantynowicz M., Strychalski J., Maciejowski A. 2012. Wskaźniki użytkowe królików żywionych paszą granulowaną oraz całym ziarnem pszenicy i jęczmienia. LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.
 2. Gugołek A.,Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2012. Strawność składników pokarmowych i hodowlanych i dziko żyjących norek amerykańskich (Neovison vison). LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.
 3. Strychalski J., Gugołek A.,Konstantynowicz M. 2012. Maślan czynnikiem poprawiającym smakowitość pasz dla królików. LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.
 4. Gugołek A. 2012. Przydatność materiałów paszowych do bilansowania i sporządzania dawek pokarmowych dla norek i lisów. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF, 7-8 września 2012, Tarnowo Podgórne, s. 21-23.
 5. Gugołek A.,Strychalski J., Zalewski D., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2013. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u dzikich i hodowlanych jenotów. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 329.
 6. Gugołek A.,Wyczling P., Strychalski J. Kowalska D., Kaliniewicz J., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2013. Wpływ substytucji śruty sojowej DDGS pszennym na wyniki rozrodu królików.LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 331.
 7. Strychalski J., Gugołek A., Brym P., Czarnik U. Identyfikacja mutacji genetycznej związanej z występowaniem żółtego tłuszczu u królików. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013 Kraków, s. 320.
 8. Witkowska D., Sowińska J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Gugołek A., Wójcik A. 2013. Ocena bioaerozolu powietrza budynku inwentarskiego podczas zimowego odchowu cieląt danieli. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 361.
 9. Gugołek A., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2013. Domestication of the American Mink. IMC 11 Conference, 11-th International Mammalogical Congres, Belfast, 11-16 August 2013, p. 143.
 10. Gugołek A. 2013. Pasze alternatywne w żywieniu lisów i norek. Seminarium Szkoleniowe PZHiPZF, 6 września 2013, Tarnowo Podgórne, s. 13-14.
 11. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J. 2014. Badania nad możliwością zastąpienia śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego w żywieniu zwierząt futerkowych. Seminarium naukowe z zakresu hodowli i produkcji zwierząt futerkowych. 16-17 czerwca 2014, Kazimierz Dolny nad Wisłą.
 12. Gugołek A., Strychalski J., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2014. Zróżnicowanie strawności składników pokarmowych u norek hodowlanych (Neovison vison) w zależności od płci. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 230.
 13. Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Daszkiewicz T., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Wartość rzeźna królików żywionych dawkami z udziałem produktów ubocznych z produkcji biopaliw. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 231.
 14. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M.,  Zwoliński C. 2014. Wpływ poziomu składników pokarmowych w dawce na ich strawność u norek hodowlanych (Neovison vison). LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 232.
 15. Strychalski J., Gugołek A.,Zwoliński C. 2014. Wpływ długości okresu przygotowawczego na wyniki badań smakowitości pasz dla królików. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 242.
 16. Strychalski J., Zwoliński C., Gugołek A., Kuban W. 2014. Związek między smakowitością pasza a przyrostami i wykorzystaniem paszy u królików.LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 243.
 17. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Chwastowska I., Konstantynowicz M. 2014. Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki użytkowania rzeźnego i skład chemiczny mięsa króliczego. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s.246.
 18. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Konstantynowicz M. 2014. Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki produkcyjne i strawność składników pokarmowych u królików. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s.247.
 19. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Metody doskonalenia wartości użytkowej stad norek. Seminarium Naukowe PZHiPZF, 05-06 września 2014, Tarnowo Podgórne, s. 39-41.
 20. Gugołek A., Konstantynowicz M. 2014. Najczęściej popełniane błędy podczas bilansowania dawek pokarmowych dla lisów i norek. Seminarium Naukowe PZHiPZF, 05-06 września 2014, Tarnowo Podgórne, s. 53-55.
 21. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J. 2014. Investigation on the possibility of replacing soybean meal by national sources of plant protein in rabbits nutrition. The Fifth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 18-20 września 2014 Bydgoszcz/Inowrocław, s. 159.
 22. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M.,  Zwoliński C. 2015. Porównanie strawności składników pokarmowych u norek (Neovison vison) i lisów pospolitych (Vulpes vulpes). LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 180.
 23. Zwoliński C., Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2015. Skład chemiczny mięsa królików żywionych dawkami bez udziału śruty sojowej. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 199.
 24. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Gugołek A., Bogdaszewski M., Strychalski J. 2015. Możliwość wykorzystania termowizji do określania terminu porodu u danieli fermowych. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 212.
 25. Zwoliński C., Gugołek A., Kowalska D. 2015. Possibility of replacing soybean meal by national sources of plant protein in New Zealand White rabbit feeding. IVth International Conference for PhD Students, 21-22 marca 2015, Kraków.
 26. Gugołek A. 2015. Wykorzystanie ubocznych produktów rybnych w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Seminarium Naukowe PZHiPZF, 4-5 września 2015, Tarnowo Podgórne, s. 30-34.
 27. Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A. 2016. Zmodyfikowana metoda wolnego wyboru w badaniach nad smakowitością pasz u królików. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 199.
 28. Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A. 2016. Efektywność szkolenia klikerowego w kształtowaniu pożądanego zachowania u psów rasy Yorkshire terier. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 169.
 29. Lipka M., Strychalski J., Gugołek A. 2016. Wyniki posłuszeństwa i pokonywania przeszkód u psów ras owczarek niemiecki i owczarek belgijski Malinois, szkolonych w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 165.
 30. Gugołek A. 2016. Charakterystyka pasz w aspekcie racjonalnego żywienia lisów i norek. Seminarium Naukowe PZHiPZF, Tarnowo Podgórne, 2-3 września 2016.
 31. Gugołek A. 2016.  "Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych" - Źródła wiedzy o zwierzętach futerkowych. Seminarium Naukowe, Niechorze, 19-21 czerwca 2016.
 32. Gugołek A., Strychalski J., Daszkiewicz T., Kowalska D., Gacek L., Konstantynowicz M. 2017. Wstępne badania nad zastosowaniem białka owadów w żywieniu królików. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 20-22.09.2017, s. 231.
 33. Gugołek A., Purwin C., Strychalski J., Jastrzębska A., Konstantynowicz M., Wiertel N. 2017. Ocena możliwości substytucji suszu z lucerny suszem ze ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita) w żywieniu królików. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 20-22.09.2017, s. 232.
 34. Daszkiewicz T., Gugołek A., Strychalski J., Kubiak D., Winiarski R., Więckowska M. 2017. Wpływ płci, wieku oraz rodzaju elementu tuszy królików rasy kalifornijskiej na podstawowy skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięsa. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 20-22.09.2017, s.228.
 35. Daszkiewicz T., Gugołek A., Strychalski J., Kubiak D., Winiarski R., Kruczkowska E., Czarnota A. 2017. Wpływ płci oraz wieku królików rasy belgijski olbrzym na podstawowy skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne mięsa. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 20-22.09.2017, s. 229.
 36. Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A., Cieślak A. 2017. Smakowitość wybranych surowych komponentów w żywieniu psów. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 20-22.09.2017, s. 263.
 37. Strychalski J., Gugołek A., Jastrzębska A., Łazarczyk K., Powieża K. 2017. Efektywność szkolenia klikerowego w kształtowaniu pożądanego zachowania u psów rasy owczarek belgijski Malinois. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań, 20-22.09.2017, s. 264.
 38. Gugołek A. 2017.Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego w żywieniu zwierząt futerkowych. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe PZHiPZF, Tarnowo Podgórne, 1-2.09.2017.

 

 

 

 

Artykuły popularno-naukowe

 

 

 1. Strychalski J., Gugołek A. 2012. Sprawdź swoją wiedzę. Króliki, 3: 30-35.
 2. Gugołek A. 2013. Krajowe gatunki zwierząt łasicowatych. Zwierzęta Futerkowe, 0: 3-5.
 3. Gugołek A. 2013. Układ powłokowy zwierząt futerkowych i jego właściwości. Hodowca Zwierząt Futerkowych,  50: 30-35.
 4. Gugołek A. 2013. Wpływ żywienia na wybrane parametry skór lisów i norek. Hodowca Zwierząt Futerkowych,  51: 30-36.
 5. Gugołek A. 2013. Żywienie i utrzymanie zwierząt futerkowych mięsożernych w okresie kształtowania zimowej okrywy włosowej. Hodowca Zwierząt Futerkowych,  52: 24-29.
 6. Gugołek A. 2013. Opinia dotycząca wpływu hodowli zwierząt futerkowych mięsożernych na środowisko, rynek pracy oraz zagospodarowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Hodowca Zwierząt Futerkowych,  53: 28-30.
 7. Gugołek A., Wyczlig T. 2013. Pasze alternatywne w żywieniu zwierząt futerkowych mięsożernych. Hodowca Zwierząt Futerkowych,  53: 50-56.
 8. Zwoliński C., Gugołek A., Zmyślona K. 2013. Wstępne badania nad strawnością składników pokarmowych. Informator dla hodowców szynszyli, 4: 21-24.
 9. Zwoliński C., Gugołek A. 2013. Wady uzębienia u królików. Króliki, 1: 24-25.
 10. Strychalski J., Gugołek A. 2013. Sprawdź swoją wiedzę. Króliki, 2: 20-26.
 11. Wyczling P., Gugołek A., Strychalski J. 2013. Zastosowanie mieszanek paszowych z udziałem makuchu rzepakowego oraz suszonego pełnego wywaru pszennego w żywieniu królików. Króliki, 4: 21-31.
 12. Gugołek A., Strychalski J. 2014. Wybrane aspekty doskonalenia jakości okrywy włosowej norek. Cz.I. Zwierzęta Futerkowe, 4(8): 11-15.
 13. Gugołek A. 2014. Lis polarny dawniej, dziś i w przyszłości. Zwierzęta Futerkowe, 4 (8): 17-22.
 14. Gugołek A. 2014. Rosomak (Gulo gulo). Zwierzęta Futerkowe, 4 (8): 44-45.
 15. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Sprawdź swoją wiedzę o lisach i jenotach. Zwierzęta Futerkowe, 4(8): 50-51.
 16. Gugołek A. 2014. Błędy popełniane podczas bilansowania i układania dawek pokarmowych dla mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 58: 17-23.
 17. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J. 2014. Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki produkcyjne królików. Kwartalnik Króliki, 2: 27-31.
 18. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Sprawdź swoją wiedzę. Kwartalnik Króliki, 4: 16-18.
 19. Gugołek A., Zduńczyk M. 2014. Królik z brodą? Kwartalnik Króliki, 3: 8-12.
 20. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Różnice w metabolizmie i funkcjonowaniu przewodu pokarmowego u dziko żyjących i hodowlanych mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 56: 42-48.
 21. Gugołek A. 2014. Żywienie lisów i norek w okresie po odsadzeniu od samic. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 55: 45-51.
 22. Gugołek A., Strychalski J. 2014. Odmiany barwne lisa srebrzystego warunkowane przez geny dominujące. Zwierzęta Futerkowe, 2 (6): 16-19.
 23. Gugołek A. 2014. Hybrydy międzygatunkowe zwierząt mięsożernych. Zwierzęta Futerkowe, 2 (6): 34-35.
 24. Gugołek A. 2014. Kuna leśna (Martes martes). Zwierzęta Futerkowe, 2 (6): 38-39.
 25. Gugołek A. 2014. Systematyka zoologiczna hodowanych gatunków zwierząt futerkowych. Zwierzęta Futerkowe, 2 (6): 39-42.
 26. Gugołek A., Wyczling T., Szymański Z. 2014. Wybrane wskaźniki użytkowe lisów polarnych żywionych dawkami z zróżnicowanym poziomie metioniny. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 54: 61-66.
 27. Gugołek A., Strychalski J. 2014. Żywienie lisów i norek w okresie przygotowania do - i rozrodu. Zwierzęta Futerkowe, 1 (5): 4-7.
 28. Gugołek A. 2014. Tchórz zwyczajny (Mustela putorius). Zwierzęta Futerkowe, 1 (5):40-41.
 29. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Sprawdź swoją wiedzę o norkach, tchórzach i innych łasicowatych. Zwierzęta Futerkowe, 1 (5): 48-49.
 30. Gugołek A. 2014. Z prac badawczych na fermach "Lasu" w 1964 r. Zwierzęta Futerkowe, 1 (5): 54-55.
 31. Gugołek A. 2014. Probiotyki w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Zwierzęta Futerkowe, 3 (7): 20-24.
 32. Gugołek A. 2015. Uboczne produkty pochodzące z hodowli lisów i norek. Sposoby wykorzystania tuszek. Zwierzęta Futerkowe, 10: 24-25.
 33. Gugołek A. 2015. Borsuk europejski (Meles meles). Zwierzęta Futerkowe, 10: 26-27.
 34. Gugołek A. 2015. Znaczenie pasz roślinnych w okresie kształtowania zimowej okrywy włosowej u mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 63: 24-31.
 35. Gugołek A. 2015. Odsadzanie szczeniąt norek od matek i ich żywienie w okresie intensywnego wzrostu. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 62: 23-28.
 36. Strychalski J., Gugołek A. 2015. Wybrane aspekty i przykłady doskonalenia wartości użytkowej norek. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 59: 22-28.
 37. Strychalski J., Gugołek A. 2015. Wybrane aspekty doskonalenia jakości okrywy włosowej norek, Część II. Zwierzęta Futerkowe, 5(9): 10-13.
 38. Gugołek A. 2015. Łasica syberyjska (Mustela sibirica). Zwierzęta Futerkowe, 5(9): 22-23.
 39. Gugołek A. 2015. Rola i znaczenie krajowych gatunków wolno żyjących zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 61: 18-22.
 40. Strychalski J., Gugołek A. 2015. Wprowadzenie do genetyki odmian barwnych królików. Króliki, 1(49): 25-30.
 41. Gugołek A. 2015. Polemiczne spojrzenie na żywienie szynszyli. Informator dla hodowców szynszyli, 3/15: 17-22.
 42. Gugołek A. 2016. Gatunki inwazyjne – psychoza czy rzeczywiste zagrożenie?. Zwierzęta Futerkowe, 12: 24-27.
 43. Gugołek A. 2016. Tłuszcz zwierzęcy jako środek leczniczy w medycynie ludowej. Zwierzęta Futerkowe, 13: 26-27
 44. Strychalski J., Gugołek A. 2016. Co wiesz o … jenotach? Zwierzęta Futerkowe, 13: 36-37.
 45. Gugołek A. 2016. Lis stepowy (Vulpes corsac). Zwierzęta Futerkowe, 14-15: 24-25.
 46. Gugołek A. 2016. Sezonowa zmienność zapotrzebowania energetycznego norek hodowlanych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 66: 22-25.
 47. Gugołek A. 2016. Żywienie mięsożernych zwierząt futerkowych w najnowszych publikacjach chińskich naukowców. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 67: 45-48.
 48. Gugołek A. 2016. Sto pięćdziesiąt lat hodowli norki amerykańskiej na świecie. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 69: 18-26.
 49. Gugołek A. 2016. Charakterystyka pasz w aspekcie racjonalnego żywienia lisów i norek. Cz. I – pasze pochodzenia zwierzęcego. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 70: 32-41.
 50. Gugołek A. 2016. Charakterystyka pasz w aspekcie racjonalnego żywienia lisów i norek. Cz. II – pasze pochodzenia roślinnego i dodatki paszowe. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 71: 18-25.
 51. Gugołek A. 2017. Granulowane mieszanki paszowe w żywieniu szynszyli – produkcja i komponenty. Informator dla hodowców szynszyli, 23(3): 18-22.
 52. Gugołek A. 2017. Psowate – cenne zwierzęta futerkowe. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 73:  40-47.
 53. Gugołek A. 2017. Uboczne produkty przemysłu rolno-spożywczego w żywieniu zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 76: 36-49.
 54. Gugołek A. 2017. Nowe spojrzenie na kryteria oceny norek i wybór zwierząt do stada hodowlanego Zwierzęta Futerkowe, 18: 14-16.
 55. Gugołek J., Gugołek A. 2017. Skunks zwyczajny. Zwierzęta Futerkowe, 18: 32-33.
 56. Gugołek A., Konstantynowicz M. 2017. Czym odżywiają się norki amerykańskie w środowisku naturalnym? Zwierzęta Futerkowe, 17: 18-21.
 57. Strychalski J., Gugołek A. 2017. Polidaktylia u zwierząt i ludzi. Zwierzęta Futerkowe, 17: 22-24.
 58. Gugołek J., Gugołek A. 2017. Szop pracz. Zwierzęta Futerkowe, 17: 26-27.
 59. Gugołek A. 2017. Zależność między masą ciała a jakością okrywy włosowej zwierząt futerkowych. Zwierzęta Futerkowe, 19-20: 26-29.
 60. Strychalski J., Gugołek A. 2017. Sprawdź swoją wiedzę. Co wiesz o … zwierzętach futerkowych na świecie? – cz. 2. Zwierzęta Futerkowe, 19-20: 42-43.