dr inż. Janusz Strychalski

Oryginalne prace twórcze

1. Strychalski J., Czarnik U., Zabolewicz T. 2012. Abnormal segregation of alleles and haplotypes at the polymorphic site of the PRNP gene within promoter and intron 1 regions in Polish Holstein-Fresian cattle. Biochemical Genetics, 50: 520-528.

2. Gurgul A., Czarnik U., Larska M., Polak M.P., Strychalski J., Słota E. 2012. Polymorphism of the prion protein gene (PRNP) in Polish cattle affected by classical bovine spongiform encephalopathy. Molecular Biology Reports, 39(5):5211-5217.

3.  Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2013. Food transit time, nutrient digestibility and nitrogen retention in farmer and feral American mink (Neovison vison) – a comparative analysis. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 97: 1030-1035 (DOI: 10.1111/jpn.12006). 

4. Gugołek A., Mróz E., Strychalski J., Cilulko J., Stępińska M., Konstantynowicz M. 2013. A comparison of food preferences, egg quality and reproductive performance in short- and normal-beaked pigeons. Archiv für Geflügelkunde, 77(4):279-284.

5. Wyczlig P., Gugołek A., Kowalska D., Kaliniewicz J., Strychalski J., Zwoliński C. 2013. Wpływ żywienia mieszankami paszowymi z udziałem makuchu rzepakowego i pszennego wywaru gorzelnianego na wyniki rozrodu i profil kwasów tłuszczowych mleka królic. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40(I):65-76.

6. Gugołek A., Juśkiewicz J., Wyczling P., Kowalska D., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Productivity results and physiological response of the gastrointestinal tract of rabbits fed diets containing rapeseed cake and wheat distillers dried grains with solubles. Animal Production Science DOI: 10.1071/AN14206197

7. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Comparative analysis of nutrient digestibility and nitrogen retention in wild and farmed canids. Annals of Animal Science, 14(2):307-314  (DOI: 10.2478/aoas-2014-0002).

8. Strychalski J., Juśkiewicz J., GugołekA., Wyczling P., Daszkiewicz T., Zwoliński C. 2014. Usability of rapeseed cake and wheat-dried distillers’ grains with solubles in the feeding of growing Californian rabbits.  Archives of Animal Nutrition, 68(3): 227-244 (DOI: 10.1080/1745039X.2014.921482).

9. StrychalskiJ., GugołekA., Daszkiewicz T., Konstantynowicz M., Kędzior I., Zwoliński C. 2014. A comparison of selected performance indicators, nutrient digestibility and nitrogen balance parameters in Californian and Flemish Giant rabbits. Journal of Applied Animal Research, 42(4):389-394 (DOI:10.1080/09712119.2013.875905).

10. Gugołek A., Juśkiewicz J., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2015. Nutrient Digestibility and Colonic Fermentation Processes in Species of the Families Mustelidae and Canidae Fed the Same Diet. Journal of Experimental Zoology, Part A Ecological Genetics and Physiology, DOI: 10.1002/jes.1954.

11. Strychalski J., Brym P., Czarnik U., Gugołek A. 2015.  A novel AAT-deletion mutation in the coding sequence of the BCO2 gene in yellow-fat rabbits. Journal of Applied Genetics, DOI 10.1007/s13353-015-0290-9.

12. Zwoliński C., Zmyślona K., Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2015. Strawność składników pokarmowych i energii u koszatniczek (Octodon degus) i szynszyli (Chinchilla lanigera) żywionych pełnoporcjową mieszanką granulowaną. Wiadomości Zootechniczne, 3:3-8.

13. Zwoliński C., Strychalski J., Gugołek A., Kowalska D., Konstantynowicz M. 2015. Smakowitość mieszanek paszowych dla królików z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego. Wiadomości Zootechniczne, 3:20-24.

14. Czarnik U., Strychalski J., Oleński K., Barcewicz M., Hering D. M., Puckowska P., Pierzchała M., Urbański P. Pareek C.S. 2015. The effect of insertion/deletion polymorphisms within the promoter and intron 1 sequences of the PRNP gene on the breeding value of Holstein-Friesian bulls. Animal Science Papers and Reports, 33(1):13-22.

 

Streszczenia prac naukowych oraz komunikaty i doniesienia naukowe na konferencje zagraniczne i krajowe opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych

1. Gugołek A.,Konstantynowicz M., Strychalski J., Maciejowski A. 2012. Wskaźniki użytkowe królików żywionych paszą granulowaną oraz całym ziarnem pszenicy i jęczmienia. LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.

2. Gugołek A.,Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2012. Strawność składników pokarmowych i hodowlanych i dziko żyjących norek amerykańskich (Neovison vison). LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.

3. Strychalski J., Gugołek A.,Konstantynowicz M. 2012. Maślan czynnikiem poprawiającym smakowitość pasz dla królików. LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.

4. Gugołek A., Strychalski J., Zalewski D., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2013. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u dzikich i hodowlanych jenotów. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 329.

5. Gugołek A.,Wyczling P., Strychalski J., Kowalska D., Kaliniewicz J., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2013. Wpływ substytucji śruty sojowej DDGS pszennym na wyniki rozrodu królików.LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 331.

6. Strychalski J., Gugołek A., Brym P., Czarnik U. Identyfikacja mutacji genetycznej związanej z występowaniem żółtego tłuszczu u królików. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013 Kraków, s. 320.

7. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J. 2014. Badania nad możliwością zastąpienia śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego w żywieniu zwierząt futerkowych. Seminarium naukowe z zakresu hodowli i produkcji zwierząt futerkowych. 16-17 czerwca 2014, Kazimierz Dolny nad Wisłą.

8. Gugołek A., Strychalski J., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2014. Zróżnicowanie strawności składników pokarmowych u norek hodowlanych (Neovison vison) w zależności od płci. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 230.

9. Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Daszkiewicz T., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Wartość rzeźna królików żywionych dawkami z udziałem produktów ubocznych z produkcji biopaliw. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 231.

10. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M.,  Zwoliński C. 2014. Wpływ poziomu składników pokarmowych w dawce na ich strawność u norek hodowlanych (Neovison vison). LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 232.

11. Strychalski J., Gugołek A.,Zwoliński C. 2014. Wpływ długości okresu przygotowawczego na wyniki badań smakowitości pasz dla królików. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 242.

12. Strychalski J., Zwoliński C.,Gugołek A., Kuban W. 2014. Związek między smakowitością pasza a przyrostami i wykorzystaniem paszy u królików.LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 243.

13. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Chwastowska I., Konstantynowicz M. 2014. Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki użytkowania rzeźnego i skład chemiczny mięsa króliczego. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s.246.

14. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Konstantynowicz M. 2014. Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki produkcyjne i strawność składników pokarmowych u królików. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s.247.

15. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Metody doskonalenia wartości użytkowej stad norek. Seminarium Naukowe PZHiPZF, 05-06 września 2014, Tarnowo Podgórne, s. 39-41.

16. Zwoliński C.,Gugołek A., Strychalski J. 2014. Investigation on the possibility of replacing soybean meal by national sources of plant protein in rabbits nutrition. The Fifth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 18-20 września 2014 Bydgoszcz/Inowrocław, s. 159.

17. Gugołek A., Strychalski J., Konstantynowicz M.,  Zwoliński C. 2015. Porównanie strawności składników pokarmowych u norek (Neovison vison) i lisów pospolitych (Vulpes vulpes). LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 180.

18.  Zwoliński C., Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2015. Skład chemiczny mięsa królików żywionych dawkami bez udziału śruty sojowej. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 199.

19. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Gugołek A., Bogdaszewski M., Strychalski J. 2015. Możliwość wykorzystania termowizji do określania terminu porodu u danieli fermowych. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 212.

 

Artykuły popularno-naukowe

1. Strychalski J., Gugołek A. 2012. Sprawdź swoją wiedzę. Króliki, 3:30-35.

2. Strychalski J. 2013. Poglądy dotyczące dziedziczenia podstawowych barw okrywy włosowej u lisów pospolitych. Zwierzęta Futerkowe, 3:4-7.

3. Strychalski J., Gugołek A. 2013. Sprawdź swoją wiedzę. Króliki, 2:20-26.

4. Wyczling P., Gugołek A., Strychalski J. 2013. Zastosowanie mieszanek paszowych z udziałem makuchu rzepakowego oraz suszonego pełnego wywaru pszennego w żywieniu królików. Króliki, 4: 21-31.

5. Gugołek A., Strychalski J. 2014. Wybrane aspekty doskonalenia jakości okrywy włosowej norek. Cz.I. Zwierzęta Futerkowe, 4(8):11-15.

6. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Sprawdź swoją wiedzę o lisach i jenotach. Zwierzęta Futerkowe, 4(8):50-51.

7. Strychalski J., Zduńczyk M., Kuban W. 2014. Porównanie smakowitości wybranych pasz dla królików. Króliki, 2:23-26.

8. Strychalski J. 2014. Soból syberyjski. Zwierzęta Futerkowe, 3(7):23-24.

9. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J. 2014. Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki produkcyjne królików. Kwartalnik Króliki, 2:27-31.

10. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Sprawdź swoją wiedzę. Kwartalnik Króliki, 4:16-18.

11. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Różnice w metabolizmie i funkcjonowaniu przewodu pokarmowego u dziko żyjących i hodowlanych mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 56: 42-48.

12. Gugołek A., Strychalski J. 2014. Odmiany barwne lisa srebrzystego warunkowane przez geny dominujące. Zwierzęta Futerkowe, 2 (6):16-19.

13. Gugołek A., Strychalski J. 2014. Żywienie lisów i norek w okresie przygotowania do - i rozrodu. Zwierzęta Futerkowe, 1 (5):4-7.

14. Strychalski J., Gugołek A. 2014. Sprawdź swoją wiedzę o norkach, tchórzach i innych łasicowatych. Zwierzęta Futerkowe, 1 (5):48-49.

15. Strychalski J., Gugołek A. 2015. Wybrane aspekty i przykłady doskonalenia wartości użytkowej norek. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 59:22-28.

16. Strychalski J., Gugołek A. 2015. Wybrane aspekty doskonalenia jakości okrywy włosowej norek, Część II. Zwierzęta Futerkowe, 5(9):10-13.

17. Strychalski J., Gugołek A. 2015. Wprowadzenie do genetyki odmian barwnych królików. Króliki, 1(49):25-30.

18. Kowalska J., Strychalski J., Licznerska K. 2015. Refleksje dotyczące żywienia królików rasy castorex. Kwartalnik Króliki, 1(49):30-36.

19. Strychalski J. 2015. Sprawdź swoją wiedzę na temat żywienia norek. Zwierzęta Futerkowe, 10:48-49.