dr hab. Paweł Janiszewski prof. UWM

Dorobek publikacyjny od 2012 roku

Oryginalne prace twórcze

 

 1. Daszkiewicz T., Gugołek A., Janiszewski P., Kubiak D., Czoik M. 2012. The effect of the intensive and extensive production systems on carcass quality in New Zealand White rabbits. World Rabbit Sciences, 20(1): 25-33.
 2. Janiszewski P., Hanzal V., Weber B., Gugołek A. 2012. Characteristics of riparian trees and shrubs utilized by the European beaver (Castor fiber) in the Jamy Forest District. Annales UMCS, XXX (4): 26-33.
 3. Gugołek A., Wyczling T., Janiszewski P., Sobiech P., Wyczling P., Konstantynowicz M. 2012. The effect of dietary methionine levels on the performance of Arctic foxes. Annals of Animal Science, 12(3): 393-401.
 4. Hanzal V., Ježek M., Janiszewski P., Kusta T. 2012. Rozwój cech kraniometrycznych dzików. Sylwan, 156(11): 855-862.
 5. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Szczygielska E. 2013. Infrared thermal imaging in studies of wild animals. European Journal of Wildlife Research, 59: 17-23.
 6. Zíka T., Ježek M., Kušta T., Hanzal V., Janiszewski P., Košnář A., Matoušek P. 2013. Czynniki wpływające na wykorzystanie budek lęgowych przez ptaki wodne. Sylwan, 157(5): 358-365.
 7. Němejc K., Sak B., Květoňová D., Hanzal V., Janiszewski P., Forejtek P., Rajský D., Ravaszová P., McEvoy J., Kváč M. 2013. Cryptosporidium suis and Cryptosporidium scrofarum in Eurasian wild boars (Sus scrofa) in Central Europe. Veterinary Parasitoloy, 197: 504-508.
 8. Daszkiewicz T., Wilga K., Janiszewski P., Śmiecińska K., Kubiak D. 2013. Porównanie jakości mięsa jeleni szlachetnych (Cervus elaphus L.) pozyskanych na terenie Polski i Węgier. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(89): 77-89.
 9. Němejc K., Sak B., Květoňová D., Hanzal V., Janiszewski P., Forejtek P., Rajský D., Kotková M., Ravaszová P., McEvoy J., Kváč M. 2013. Prevalence and diversity of Encephalitozoon spp. and Enterocytozoon bieneusi in wild boars (Sus scrofa) in Central Europe. Parasitology Research, 113: 761-767 (DOI:10.1007/s00436-013-3707-6)
 10. Cilulko J., Janiszewski P. 2013. Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 1. Zwierzęta hodowlane. Przegląd Hodowlany, 1: 16-17.
 11. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Szczygielska E. 2013. Praktyczne zastosowanie termowizji u zwierząt. Cz. 2. Jeleniowate. Przegląd Hodowlany, 2: 29-30.
 12. Gugołek A. Janiszewski P., Zwoliński C., Konstantynowicz M. 2013. Wstępne badania nad możliwością wykorzystania termowizji w ocenie ciepłochłonności okrywy włosowej zwierząt futerkowych. Wiadomości Zootechniczne, 1: 3-8.
 13. Janiszewski P., Hanzal V., Misiukiewicz W. 2014. The Eurasian Beaver (Castor fiber) as a Keystone Species - a Literature Review. Baltic Forestry, 20,2(39): 277-285.
 14. Piaskowska N., Daszkiewicz T., Kubiak D., Janiszewski P. 2015. The effect of gender on meat (Longissimus lumborum muscle) quality characteristics in the fallow deer (Dama dama L.) Italian Journal of Animal Science, 14: 389-393
 15. Nasiadka P., Janiszewski P. 2015. Preferencje żerowe dzików (Sus scrofa L.) w okresie lata i wczesnej jesieni w aspekcie szkód powodowanych w uprawach rolniczych. Sylwan, 159(4): 307-317.
 16. Janiszewski P., Daszkiewicz T., Cilulko J. 2015. The effect of wintering conditions on the body weight and carcass quality of farm-raised fallow deer (Dama dama). Bulgarian Journal of Agriculture Sciences. 3(21): 674-679.
 17. Hanzal V., Janiszewski P., Kubeček J., Bergman J., Gjurov V.,  Tužinský M., Baláš M. 2015. Support of the growth and prosperity of the Norway spruce (Picea abies) seedlings in forest nursery by the Bio-Algeen system – preliminary results. Polish Journal of Natural Science, 30(3): 217-224.
 18. Murawska D., Hanzal V., Janiszewski P., Lambert B., Zawacka M., Michalik D., Borkowski R. 2016. Selected Growth Parameters of Farm-Raised Mallard (Anas platyrhynchos L.) Ducklings. Canadian Journal of Animal Science. 96 (4): 504-511 doi.org/10.1139/cjas-2016-0019.
 19. Janiszewski P., Zawacka M., Folborski J., Lewandowska E. 2016. Carcass quality of European roe deer (Capreolus capreolus) from forest and field hunting grounds. Polish Journal of Natural Sci. (31) 2: 169-178.
 20. Janiszewski P., Bogdaszewski M., Murawska D., Tajchman K. 2016. Welfare of Farmer Deer – practical aspects. Polish J. Nat. Sci. 31(3); 345-361.
 21. Hanzal V., Divišová M., Murawska D.,  Janiszewski P. 2016 The effect of dietary bio-alginate supplementation of the growth rate and body weights of common pheasant (Phasianus colchicus) chicks. Polish J. Nat. Sci. 31(3); 363-371.
 22. Janiszewki P., Kolasa S., Strychalski J. 2017. The preferences of the European beaver Castor fiber for trees and shrubs in riparian zones. Applied Ecology and Environmental Researche 4: 313-327 DOI: dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_313327.
 23. HanzalV., Janiszewski P., Tajchman K., Kosinova K 2017. The correlation between mandibular length versus body weight and age in the European roe deer Capreolus capreolus. Applied Ecology and Environmental Researche 4: 1623-1632. DOI: dx.doi.org/10.15666/aeer/ 504_16231632.
 24. Janiszewski P., Murawska D., Hanzal V.,Gesek M., Michalik D., Zawacka M. 2018. Carcass characteristics, meat quality, and fatty acid composition of wild-living mallards (Anas platyrhynchos L.). Poultry Science,  97: 709-715.
 25. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Murawska  D. Bogdaszewski M. 2018. Interactions between fawns and does of farmed fallow deer Dama dama in the postnatal period. Animal Science Journal. DOI:10.1111/asj.12926.

 

 

Monografie

 

 1. Janiszewski P., Misiukiewicz W.; 2012; Bóbr europejski Castor fiber; Wydawnictwo BTL Works.
 2. Janiszewski P. 2013. Bóbr – inżynier środowiska. Wydawnictwo DAUNPOL, Warszawa, ISBN 978-83-7475-862-8.
 3. Janiszewski P. (red. i autor),  Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M, Bogdaszewski P., Cilulko-Dołęga J., Sztejner Ż. 2014. Chów i hodowla fermowa jeleniowatych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, ISBN 978-83-7299-923-8.
 4. Rajsky Dušan, Forejtek Pavel., Hanzal Vladimír, Janiszewski P. 2014. Atlas patologii dzikich zwierząt. Wydawnictwo OIKOS, Warszawa, ISBN 978-83-64843-01-3.
 5. Hanzal V., Hart V., Janiszewski P., Kořanová D., Nováková P. 2016. Myslivost. 1. díl. Wydawnictwo Druckvo, spol. s r.o., Praga. ISBN 978-80-87668-23-8.
 6. Hanzal V., Hart V., Janiszewski P., Forejtek P. 2016. Myslivost. 2. díl. Wydawnictwo Druckvo, spol. s r.o., Praga. ISBN 978-80-87668-29-0.
 7. Hanzal V., Hintnaus J., Libosvár F., Janiszewski P. 2017. Péče o zvěř a životní prostředí. Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Druckovo, spol. s r. o., ISBN 978-80-213-2805-1.

 

 

Rozdziały w monografii

 

 1. 1.      Janiszewski P. Hanzal V. 2015. Dziczyzna, nieznany i niedoceniany surowiec kulinarny W: Gorczyca S. (ed.). Łowiectwo polskie w XXI wieku – realia i oczekiwania. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn. Tom 1, pp.: 171-184.
 2. 2.      Janiszewski P. Hanzal V. Misiukiewicz W. 2015. Problematyka gospodarowania populacją bobra europejskiego Castor fiber w Polsce. W: Gorczyca S. (ed.). Łowiectwo polskie w XXI wieku – realia i oczekiwania. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn. Tom 2, pp.: 183-198.

 

 

Streszczenia prac naukowych oraz komunikaty i doniesienia naukowe na konferencje zagraniczne i krajowe opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych

 

 1. Cilulko J., Janiszewski P., Bogdaszewski M, Szczygielska E. 2012. Zmiany temperatury w rosnącym porożu u jeleniowatych (Cervidae) utrzymywanych w warunkach fermowych. LXXVII Zjazd PTZ, 10-12 września 2012, Wrocław.
 2. Janiszewski P., Misiukiewicz W., Weigle A. 2013. A New method for estimating the size of beaver population in Poland. IMC 11 Conference, 11-th International Mammalogical Congres, Belfast, 11-16 August 2013, p. 137.
 3. Witkowska D., Sowińska J., Janiszewski P., Bogdaszewski M., Gugołek A., Wójcik A. 2013. Ocena bioaerozolu powietrza budynku inwentarskiego podczas zimowego odchowu cieląt danieli. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 361.
 4. WitkowskaD., SowińskaJ., JaniszewskiP., BogdaszewskiM., Mituniewicz T. 2013. Stężenie gazów cieplarnianych i amoniaku w budynku przeznaczonym do zimowego odchowu cieląt danieli. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 362-363.
 5. Janiszewski P., Bogdaszewski M., Witkowska D., Kulesza D. 2013. Behawior cieląt danieli fermowych utrzymywanych w pomieszczeniach inwentarskich podczas okresu zimowego. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 364.
 6. Murawska D., Zawacka M., Janiszewski P., Hanzal V., Michalik D. 2013. Charakterystyka kaczki krzyżówki (Anas Platyrhynchos L.) w aspekcie jej wykorzystania konsumpcyjnego. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, 9-11 września 2013, Kraków, s. 369.
 7. Murawska D., Janiszewski P., Michalik D., Hanzal V., Zawacka M. 2013. Charakterystyka tuszki oraz mięsa kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) z łowisk północno-wschodniej Polski. XXV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, 2-4 września 2015, Zegrze k. Warszawy.
 8. Murawska D., Zawacka M., Michalik D., Janiszewski P., Hanzal V. 2014. A comparison if the chemical composition and fatty amid profile of breast muscles wild mallard, capons and different poultry species. The Fifth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 18-20 września 2014 r., Bydgoszcz/Inowrocław, s.107.
 9. Murawska D., Hanzal V., Janiszewski P., Zawacka M., Michalik D. 2014. Body weight gain and organ growth rates. XXVI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Polskiego Oddziału World’s Poultry Science Association, 8-10 września 2014 r., Kazimierz Dolny nad Wisłą, s.194-195.
 10. Janiszewski P., Misiukiewicz W., Hanzal V. 2014. Czy można policzyć bobry? LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 256.
 11. Murawska D., Janiszewski P., Michalik D., Hanzal V., Zawacka M. 2014 Porównanie mięsa piersiowego krzyżówki wolno żyjącej (Anas platyrhynchos L.) oraz kaczki Pekin. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 264.
 12. Zawacka M., Hanzal V., Murawska D., Janiszewski P., Michalik D. 2014. Wpływ wieku na wzrost osobniczy i rozmieszczenie tkanki mięśniowej u kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.). LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, 15-17 września 2014, Siedlce, s. 271.
 13. Piastowska N., Daszkiewicz T., Kubiak D., Janiszewski P. 2015. The effect of gender on meat (M. longissimus dorsi) quality characteristics in the Follow deer (Dama dama L.). IV International Conference of PhD Students, 21-22 marca 2015, Cracow, s. 94.
 14. Janiszewski P. Murawska D., Michalik D. 2015. The eating quality of Mallards (Anas platyrhynchos L.). 66th Congress EAAP, 31st August-4th September 2015, Warszawa, s. 182.
 15. Janiszewski P., Murawska D., Hanzal V. 2015. Selected growth parameters of farm-raised Mallard (Anas platyrhynchos L.) ducklings. 66th Congress EAAP, 31st August – 4th September 2015, Warszawa: 183.
 16. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Gugołek A., Bogdaszewski M., Strychalski J. 2015. Możliwość wykorzystania termowizji do określania terminu porodu u danieli fermowych. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 212.
 17. Janiszewski P., Murawska D., Cilulko-Dołęga J., Bogdaszewski M. 2015. Charakterystyka behawioru wczesnej opieki nad potomstwem daniela europejskiego w chowie fermowym. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 213.
 18. Janiszewski P., Witkowska D., Cilulko-Dołęga J., Konstantynowicz M. 2015. Możliwość wykorzystania termowizji do wyszukiwania miejsc ukrycia cieląt danieli fermowych. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 214.
 19. Murawska D., Hanzal V., Janiszewski P., Zawacka M., Tomaszewska K., Michalik D., 2015. Zmiany masy i wybranych wymiarów ciała kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) wraz z wiekiem ptaków. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, 21-22 września 2015, Bydgoszcz, s. 219.
 20. Bogdaszewski P., Janiszewski P., Steiner Ż., Bogdaszewski M. 2015. Stress as a factor stimulating premature velvet shedding of farmer fallow deer. 10th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 28th September-1st October 2015, Berlin, Germany, s: 34.
 21. Janiszewski P., Steiner Ż., Bogdaszewski M., Cilulko-Dołęga J. 2015. Suckling behaviour of farmed fallow deer. 10th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, 28th September-1st October 2015, Berlin, Germany,  s: 92.
 22. Murawska D., Janiszewski P., Folborski J., Zawacka M., Michalik D. 2016. The effects of age and gender on selected slaughter traits Common Pheasant (Phasianus colchicus) reared under extensive conditions. VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Bydgoszcz, 16-17 September 2016, p. 101.
 23. Kolasa S., Janiszewski P., Murawska D., Hanzal V. 2016. Riparian tree and shrubs vegetation utilized by the European beaver (Castor fiber L.) in the Polesie National Park. VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Bydgoszcz, 16-17 September 2016, p. 81.
 24. Sokół R., Michalski M., Gesek M., Murawska D., Hanzal V., Janiszewski P. 2016. The occurrence of embedded nematodes Capillaria spp. in the stomach of mallards ducks (Anas paltyrhynchos L.). XXIV Congress of the Polish Parasitological Society Krakow, 5-8th September 2016. Annals of Parasitology, 62 (suppl.): 133.
 25. Daszkiewicz T., Janiszewski P., Romanowska J., Kubiak D. 2016. Charakterystyka jakości mięsa łosia (Alces alces). LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 154.
 26. Hanzal V., Janiszewski P., Tajchman K., Košinová K. 2016. Masa tuszy oraz długość żuchwy sarny europejskiej (Capreolus capreolus) pozyskanej w centralnych Czechach. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 160.
 27. Janiszewski P., Witkowska D., Steiner-Bogdaszewska Ż., Brożek. 2016. Zachowanie się cieląt danieli fermowych podczas zimowania w Zmodyfikowanych warunkach środowiska. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 162.
 28. Murawska D., Folborski J., Janiszewski P., Michalik D. 2016. Wpływ wieku na wzrost osobniczy i rozmieszczenie tkanki mięśniowej bażanta łownego (Phasianus colchicus). LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, Warszawa, 21-23 września 2016, s. 167.
 29. Janiszewski P., Cilulko-Dołęga J., Tajchman K., Bogdaszewski M. 2017. The applicability of selected diagnostic devices for enhancing the welfare of farmed Fallow deer does during the reproductive period. Book of Proceedings VIII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2017", Jahorina, October 05-08. pp.: 2162-2171. ISBN: 978-99976-718-1-3.
 30. Janiszewski P. 2017. Practical innovations in construction and method of installing the water flow devices regulating the water surface in areas flooded by beavers. 33rd IUBG Congress, 22-25th August, Montpellier, France: 194.
 31. Daszkiewicz T., Janiszewski P., Kubiak D., Bajena A. 2017. Właściwości sensoryczne i profil kwasów tłuszczowych mięsa kozłów sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) przechowywanego w zmodyfikowanej atmosferze. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań: 253.
 32. Daszkiewicz T., Janiszewski P., Kubiak D., Szpunar M. 2017. Wpływ warunków utrzymania fermowego danieli (Dama dama L.) na jakość ich mięsa. LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań: 254.
 33. Murawska D., Folborski J., Janiszewski P. 2017. Wpływ wieku wybranych narządów bażanta łownego (Phasianus colchicus). LXXXII Zjazd Naukowy PTZ, Poznań: 259.
 34. Sowińska J., Janiszewski P., Witkowska D., Bogdaszewski M., Mituniewicz T., Wójcik A. Kwiatkowska-Stenzel A. 2012. Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniu inwentarskim fermy danieli europejskich (Dama dama). XIV Kongres PTNW, Wrocław: 52.

 

Artykuły popularno-naukowe

 

 1. Janiszewski P. 2012. Kolejne łowiecko-leśne dyskusje w Senacie. Brać Łowiecka, 5: 14-15.
 2. Janiszewski P. 2012. Poubojowe przemiany w tuszy zwierzyny. Brać Łowiecka, 5: 44-45.
 3. Janiszewski P. 2012. Komisje parlamentarne dyskutowały o naszych sprawach. Brać Łowiecka, 6: 16-17.
 4. Janiszewski P. 2012. Zastosowanie termowizji w łowiectwie. Brać Łowiecka, 6: 38-40.
 5. Janiszewski P. 2012. Las Olsztyn – firma z tradycjami. Brać Łowiecka, 6: 50-51.
 6. Janiszewski P. 2012. Osiem milionów strat. Brać Łowiecka, 7: 58-59.
 7. Janiszewski P.,Hanzal V. 2012. Groźne mieszańce jeleni sika. Brać Łowiecka, 8: 30-31.
 8. Janiszewski P. 2012. Skład pokarmu lisa. Brać Łowiecka, 9: 46-47.
 9. Janiszewski P. 2012. Udana zbiorówka z ambon. Brać łowiecka, 12: 50-51.
 10. Janiszewski P., Janczyk P. 2012. Szkody bobrowe oraz sposoby zapobiegania im. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 4(28): 15-17.
 11. Janiszewski P., Cilulko J. 2013. Poroże w obrazie termowizyjnym. Brać Łowiecka, 1: 38-39.
 12. Janiszewski P. 2013. Brać Łowiecka w prestiżowej grupie. Brać Łowiecka, 5: 13.
 13. Janiszewski P., Hanzal V. 2013. Łowiectwo po upadku komunizmu. Brać Łowiecka, 9: 36-39.
 14. Janiszewski P. 2014. Niepokojąca śmierć łosi w Szwecji. Brać Łowiecka, 4: 49-51.
 15. Janiszewski P. Hanzal V. 2014. Celookresni lovy lisek v Polsku – zpusob ochrany drobne zvere. Svet myslivosti, 4(14): 18-19.
 16. Janiszewski P., Hanzal V. 2014. Okresie lovy lisok. Polovnictvo a rybarstvo, 4: 46.
 17. Janiszewski P., Misiukiewicz W. 2014. Wpływ bobra europejskiego Castor fiber na bioróżnorodność. Natura. Przyroda Warmii i Mazur, 1: 9-14.
 18. Hanzal V., Janiszewski P. 2015.8 celookresni lovy lisek v polske Racote.Svet Myslivosti, 4: 34-35.
 19. Janiszewski P. 2015. Odłowy bobrów. Brać Łowiecka, 8: 50-53.
 20. Janiszewski P. 2016. Jelenie i światło. Brać Łowiecka. 1: 42-44.
 21. Janiszewski P. 2016. Dla czego na zbiorówkach pada mało dzików? Brać Łowiecka. 2: 36-38.
 22. Janiszewski P. 2016. Zwierzyna czarna czy biała? Brać łowiecka. 3: 32-33.
 23. Janiszewski P. 2016. Wiosna – żywieniowy czas roślinożerców. Brać Łowiecka 4: 52-53.
 24. Janiszewski P., Tarnawski T. 2016. Mięso i jego jakość. Brać Łowiecka 6: 58-60.
 25. Janiszewski P. 2016. Pokarm kuropatwy ponad pół wieku temu. Brać Łowiecka 8: 36-37.
 26. Janiszewski P. 2016. Sekrety bażanciej obroży. Brać Łowiecka 9: 36-38.
 27. Janiszewski P. 2016. Wabienie byków danieli. Brać Łowiecka 10: 50-51.
 28. Janiszewski P., Jędryczkowski W. 2016. Jenot (Nyctereutes procyonoides). Natura. Przyroda Warmii i Mazur. 3(43): 12-13.
 29. Janiszewski P. 2016. Jeleniowate i światło. Natura. Przyroda Warmii i Mazur 4 (44): 18-19.
 30. Janiszewski P., Hanzal V. 2017. Jak zapolować w Czechach. Brać Łowiecka,  5: 66-68.
 31. Janiszewski P. 2017. Pasowanie na łowcę muflonów. Brać Łowiecka, 5: 69.
 32. Janiszewski P. 2017. Kiedy borsuki wygrzebują swoje nory? Brać Łowiecka, 8: 42-43.
 33. Janiszewski P. 2017. Jesienny głos byków. Brać Łowiecka, 9: 32-35.
 34. Janiszewski P. 2017. Reakcje saren na stres. Brać Łowiecka, 10: 34-36.
 35. Janiszewski P. 2017. Brać Łowiecka. Kiedy nadchodzą zimowe mrozy, 11: 44-48.
 36. Janiszewski P. 2017. Tradycja honorowania złomem. Brać Łowiecka, 11: 58-60.