dr hab. Dariusz Zalewski

 Oryginalne prace twórcze

 

1. Werpachowski M., Zalewski D. 2012. Dziczyzna – mięso niedoceniane przez polskich konsumentów. Przegląd Hodowlany, 3-4: 29-31.

2. Zalewski D. 2012. Strategia Polskiego Związku Łowieckiego w postępowaniu z gatunkami obcymi w ekosystemach leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R.14, zeszyt 33/4: 314-328

3. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2013. Food transit time, nutrient digestibility and nitrogen retention in farmer and feral American mink (Neovison vison) – a comparative analysis. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 97: 1030-1035 (DOI: 10.1111/jpn.12006). 

4. Radko A., Zalewski D., Rubiś D., Szumiec A.; 2014; Genetic differentiation among 6 populations of red deer (Cervus elaphus L.) in Poland based on microsatellite DNA polymorphism. Acta Biologica Hungarica; 64 (4): 414-427.

 

Streszczenia prac naukowych oraz komunikaty i doniesienia naukowe na konferencje zagraniczne i krajowe opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych

 

1. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2012. Strawność składników pokarmowych i hodowlanych i dziko żyjących norek amerykańskich (Neovison vison). LXXVII Zjazd PTZ, Wrocław.

2. Gugołek A., Strychalski J., Zalewski D., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2013. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u dzikich i hodowlanych jenotów. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Kraków. 329.

3. Zalewski D., Jakubowski M., Konstantynowicz M. 2013. Gospodarowanie populacją jelenia szlachetnego w Polsce i jego wpływ na jakość osobniczą populacji. IX Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie" 27-28 marca 2013 r. Rogów.

4. Zalewski D., Gajdamowicz K. 2013. Zastosowanie systemu Visimind w badaniach łowieckich - inwentaryzacja zwierzyny z wykorzystaniem kamer cyfrowych i termowizyjnych. IX Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie" 27-28 marca 2013 r. Rogów.

5. Zalewski D. 2013. Gospodarowanie jeleniowatymi na terenie Warmii i Mazur. Krajowa Konferencja Hodowlana „Hodowla lasu i las jako naturalne miejsce bytowania zwierzyny – symbioza czy trudny problem?” 02.10.2013 r. Karnity. 

6. Radko A., Szumiec A.,  Rubiś D., Zalewski D. 2014. Genetic differentiation among 6 populations of red deer (Cervus elaphus L.) in Poland based on microsatellite DNA polymorphism. The 34th International Society for Animal Genetics Conference, Xi’an China, 2014.07.27-8.1. Abstract P4066: 140-141.

Artykuły popularno-naukowe

1. Jakubowski M., Zalewski D. 2012. Jacek i Agatka czyli telemetria w łowiectwie. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 54: 5.

2. Zalewski D. 2015. Jeleń mazurski dumą naszych łowisk. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 2(64): 6-7.