dr hab. Dariusz Zalewski

Dorobek publikacyjny od 2012 roku

 

Oryginalne prace twórcze

 

 1. Werpachowski M., Zalewski D. 2012. Dziczyzna – mięso niedoceniane przez polskich konsumentów. Przegląd Hodowlany, 3-4: 29-31.
 2. Zalewski D. 2012. Strategia Polskiego Związku Łowieckiego w postępowaniu z gatunkami obcymi w ekosystemach leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. R.14, zeszyt 33/4: 314-328
 3. Gugołek A.,Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2013. Food transit time, nutrient digestibility and nitrogen retention in farmer and feral American mink (Neovison vison) – a comparative analysis. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 97: 1030-1035 (DOI: 10.1111/jpn.12006). 
 4. Radko A., Zalewski D., Rubiś D., Szumiec A.; 2014; Genetic differentiation among 6 populations of red deer (Cervus elaphus L.) in Poland based on microsatellite DNA polymorphism. Acta Biologica Hungarica; 64 (4): 414-427.
 5. Nitkiewicz B., Zalewski K., Zalewski D. 2016. The influence of methyl jasmonate  on the biosynthesis of phospholipids in germinating yellow lupine seeds. Seed Sci.&Technol., 44 (3): 1-6.

 

 

Monografie

1. Zalewski D. 2016. Łowiectwo i wybrane aspekty aktywnej ochrony przyrody w Polsce. Wydawnictwo Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Olsztynie, ISBN 978-83-930406-1-2.

2. Zalewski D. 2016. Wycena CIC podstawowych trofeów łowieckich. Dariusz Zalewski, Agencja Fotograficzno Wydawnicza „Mazury”, ISBN 978-83-63734-90-9.

 

 

Streszczenia prac naukowych oraz komunikaty i doniesienia naukowe na konferencje zagraniczne i krajowe opublikowane w czasopismach i materiałach zjazdowych

 

 1. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M. 2012. Strawność składników pokarmowych i hodowlanych i dziko żyjących norek amerykańskich (Neovison vison). LXXVII Zjazd PTZ, Wrocław.
 2. Gugołek A., Strychalski J., Zalewski D., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2013. Strawność składników pokarmowych i retencja azotu u dzikich i hodowlanych jenotów. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, Kraków. 329.
 3. Zalewski D., Jakubowski M., Konstantynowicz M. 2013. Gospodarowanie populacją jelenia szlachetnego w Polsce i jego wpływ na jakość osobniczą populacji. IX Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie" 27-28 marca 2013 r. Rogów.
 4. Zalewski D., Gajdamowicz K. 2013. Zastosowanie systemu Visimind w badaniach łowieckich - inwentaryzacja zwierzyny z wykorzystaniem kamer cyfrowych i termowizyjnych. IX Konferencja "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie" 27-28 marca 2013 r. Rogów.
 5. Zalewski D. 2013. Gospodarowanie jeleniowatymi na terenie Warmii i Mazur. Krajowa Konferencja Hodowlana „Hodowla lasu i las jako naturalne miejsce bytowania zwierzyny – symbioza czy trudny problem?” 02.10.2013 r. Karnity. 
 6. Radko A., Szumiec A.,  Rubiś D., Zalewski D. 2014. Genetic differentiation among 6 populations of red deer (Cervus elaphus L.) in Poland based on microsatellite DNA polymorphism. The 34th International Society for Animal Genetics Conference, Xi’an China, 2014.07.27-8.1. Abstract P4066: 140-141.
 7. Zalewski D. 2016. Bioróżnorodność zwierząt łownych na Warmii i Mazurach oraz możliwości jej oceny i monitoringu. Sympozjum: „Perspektywy w ochronie bioróżnorodności”. 28-29.11.2016 r.
 8. Korzekwa A., Zadroga A., Zalewski D. 2017. The mRNA expression of receptors for estradiol and enzymes involved in steroid production in the ovary and endometrium of uterus in pre-pubertal, pubertal and sexually mature wild boar sows. 11th International Conference on Behaviour, Physiology and Genetics of Wildlife, Berlin, Germany, 04-07.10.2017.
 9. Zalewski D. 2017. Inwentaryzacja zwierzyny drobnej metodą reflektorową oraz ocena wpływu opadów śniegu i niskich temperatur na jakość poroża kozłów sarny. II Sympozjum Naukowe Perspektywy w Ochronie Bioróżnorodności, Popielno/Wierzba, 6-8.11.2017.
 10. Zalewski D. 2017. Wpływ dzikich zwierząt na działalność gospodarczą człowieka - zwierzęta łowne przyczyną strat w gospodarce. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej”, Olsztyn, 24.11.2017.

 

Artykuły popularno-naukowe

 

 1. Jakubowski M., Zalewski D. 2012. Jacek i Agatka czyli telemetria w łowiectwie. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 54: 5.
 2. Zalewski D. 2015. Jeleń mazurski dumą naszych łowisk. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 2(64): 6-7.
 3. Gugołek A., Zalewski D., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. 2014. Różnice w metabolizmie i funkcjonowaniu przewodu pokarmowego u dziko żyjących i hodowlanych mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 56: 42-48.
 4. Zalewski D. 2015. Podsumowanie kadencji 2010-2015 w Olsztyńskim Okręgu PZŁ. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 2(64): 4-5.
 5. Zalewski D. 2015. NIK dobrze ocenił Olsztyński Okręg PZŁ. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 1(63):   4-5.
 6. Zalewski D. 2015. Gospodarowanie zwierzyną grubą w Olsztyńskim Okręgu PZŁ – stan populacji dzików. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 4(66): 4-5.
 7. Zalewski D. 2015. Ochrona przyrody w Polsce oraz łowiectwo jako jej aktywna forma. Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.  
 8. Zalewski D. 2015. Różne formy ochrony dzikich zwierząt w Polsce – zwierzyna i gatunki chronione. Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.
 9. Zalewski D. 2015. Rodzina jeleniowatych – poroże jako fenomen w biologii ssaków. Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.
 10. Zalewski D. 2015. Duże drapieżniki w Polsce – niedźwiedź, wilk i ryś – ich biologia i występowanie. Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedaz.edu.pl.
 11. Zalewski D. 2015. Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce – biologia i ekologia (część 1). Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.
 12. Zalewski D. 2015. Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce – biologia i ekologia (część 1). Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.
 13. Zalewski D. 2015. Wybrane gatunki zwierząt łownych w Polsce – biologia i ekologia (część 1). Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.
 14. Zalewski D. 2015. Gospodarka łowiecka jako aktywna forma ochrony przyrody. Portal internetowy pn. „Ekowiedza.edu.pl”, www.ekowiedza.edu.pl.
 15. Zalewski D. 2016. Jeleń mazurski – jak zarządzać populacją w najbliższych latach?. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 2(68): 6-7.
 16. Zalewski D. 2016. Inwentaryzacja dzików w Olsztyńskim Okręgu PZŁ i RDLP w Olsztynie oraz akcja poszukiwania padłych dzików. Myśliwiec Warmińsko-Mazurski, 4(70): 6.