Oferta usługowo-badawcza

1) Doradztwo fachowe w zakresie:

  • prowadzenia pracy hodowlanej w fermach zwierząt futerkowych i amatorskich,
  • analizy żywienia i układania dawek pokarmowych dla zwierząt mięsożernych i roślinożernych,
  • nabywania wartościowego materiału hodowlanego,
  • planowania łowieckiego, urządzania i zagospodarowywania łowisk.

2) Przygotowywanie projektów Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych oraz monitoring ich realizacji wg ustalonego zakresu.

3) Przygotowywanie analiz histologicznych do określania wieku jelenia szlachetnego – weryfikacja i wybór żuchw do tablic edukacyjnych dotyczących szacowania wieku jeleniowatych i zwierzyny czarnej.

4) Organizowanie szkoleń na temat wyceny trofeów łowieckich i oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej.

5) Doradztwo i wykonanie prac z zakresu ograniczania szkód powodowanych przez bobra europejskiego na terenach rolnych i leśnych:

  • regulowanie i obniżanie poziomu wody w stawach bobrowych,
  • montowanie "syfonów" przelewowych w tamach bobrowych,
  • ochrona drzew przed ścinaniem i uszkadzaniem przez bobry.