Oferta usługowo-badawcza

1) Doradztwo fachowe w zakresie:
  • prowadzenia pracy hodowlanej w fermach zwierząt futerkowych;
  • analizy żywienia i układania dawek pokarmowych;
  • nabywania wartościowego materiału hodowlanego;
  • planowania łowieckiego, urządzania i zagospodarowywania łowisk;
2) Przygotowywanie projektów Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych oraz monitoring ich realizacji wg ustalonego zakresu;
3) Przygotowywanie analiz histologicznych do określania wieku jelenia szlachetnego – weryfikacja i wybór żuchw do tablic edukacyjnych dotyczących szacowania wieku jeleniowatych i zwierzyny czarnej;
4) Organizowanie szkoleń na temat wyceny trofeów łowieckich i oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej.
5) Doradztwo i wykonanie prac z zakresu ograniczania szkód powodowanych przez bobra europejskiego na terenach rolnych i leśnych:
  • regulowanie i obniżanie poziomu wody w stawach bobrowych,
  • montowanie "syfonów" przelewowych w tamach bobrowych,
  • ochrona drzew przed ścinaniem i uszkadzaniem przez bobry.