Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych

Koło powstało w styczniu 2011 roku z inicjatywy studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Opiekunem Koła od początku jego powstania jest dr inż. Janusz Strychalski. Pierwszą przewodniczącą Koła była Magdalena Marszałek, następnie Kołu przewodziła Marta Gurbiel, a po niej  Inga Majer, następnie Kamil Nogal. Obecnie przewodniczącą jest Aleksandra Reksa.

Studenci należący do Koła poszerzają swoją wiedzę na temat psów, mają też możliwość pracy badawczej. Na spotkaniach Koła prowadzone są seminaria z bogatą częścią dyskusyjną. Studenci należący do Koła opublikowali kilkadziesiąt doniesień w materiałach konferencji o zasięgu międzynarodowym, wielu studentów otrzymało wyróżnienia i nagrody. Członkowie Koła są też współautorami jednej publikacji naukowej. Do tej pory zorganizowano jeden obóz naukowy. Koło cyklicznie organizuje spotkania służące praktycznemu szkoleniu psów. Studenci i opiekun Koła zaplanowali i przeprowadzili testy predyspozycji do pracy psów w dogoterapii, z użyciem videorejestratora.

Obecnie główne nurty zainteresowań i badań studentów to:

  • użytkowanie sportowe i rekreacyjne psów,
  • dogoterapia,
  • behawior, szkolenie i eliminacja niepożądanych zachowań u psów,
  • dziedziczenie umaszczenia u psów,
  • zdrowie psów.