Studenckie Koło Naukowe Hodowli Zwierząt Amatorskich

Rok założenia: 2009

Założyciel Koła: prof. dr hab. Manfred Oskar Lorek

Opiekun Koła: prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Przewodniczący Koła: Łukasz Szymański

Aktualna liczba członków: 15

Zakres badań:

Członkowie Koło zajmuje się badaniami nad szeroko pojętą tematyką chowu i hodowli zwierząt amatorskich i towarzyszących. Koło skupia hodowców i sympatyków różnych gatunków zwierząt: owadów, ryb, płazów, gadów, ptaków oraz przede wszystkim ssaków. W ramach działalności Koła organizowane są spotkania referatowe, wyjazdy na wystawy zwierząt amatorskich, fermy hodowlane oraz do ogrodów zoologicznych. W tych też placówkach znaczna część studentów odbywa praktyki semestralne oraz zbiera dane do realizowanych badań oraz prac dyplomowych.  Studenci mogą także korzystać z bazy naukowej, laboratorium oraz pomocy pracowników Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa. Członkowie Koła są autorami  i współautorami szeregu komunikatów i doniesień naukowych przestawianych na seminariach studenckich oraz wraz z pracownikami macierzystej Katedry prac naukowych i artykułów popularno-naukowych.