Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Łownych "Hubertus"

Koło powstało w 1984 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Wiesława Szczepańskiego, który był także pierwszym opiekunem Koła. Od 2000 roku funkcję opiekuna pełni dr Paweł Janiszewski. 

Koło zorganizowało kilka obozów naukowych: wiosna 1985 r. w Bieszczadach (Nadleśnictwo Wetlina) - obserwacje wilków i jeleni karpackich; jesień 1985 r. w Smolajnach k. Dobrego Miasta - obserwacje lisów i ewidencja nor w obwodzie polno-leśnym; w 1986 r. - ponownie Nadleśnictwo Wetlina w Bieszczadach; w 1989 r. w Białowieży - poznanie pracy w ścisłym rezerwacie w Puszczy Białowieskiej; w 2003 r. – na fermie jeleniowatych w Kosewie – obserwacje okresu rujowego u jelenia i daniela utrzymywanych w chowie fermowym; w 2004 r. w Nadleśnictwie Miłomłyn – obserwacje lotów tokowych (ciągów) słonek.

SKN "Hubertus" było inicjatorem i zrealizowało 4 kursy dermatoplastyki ptaków i małych ssaków. Uczestniczyło w nich po ok. 15 osób z różnych wydziałów. Studenci poznali nie tylko technikę obróbki i zabezpieczenia eksponatów surowych, ale także rolę eksponatów dla celów dydaktycznych i muzealnictwa.

Członkowie Koła „Hubertus” uczestniczyli wielokrotnie w Uczelnianych Sympozjach Kół Naukowych, uzyskując wyróżnienia i nagrody. Członkowie Koła brali udział także w Akademickich Mistrzostwach Polski w Strzelectwie Myśliwskim. Ostatnio zrealizowane inicjatywy:

  • pomoc w organizacji Dni Otwartych UWM,
  • studencki obóz naukowy w Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym,
  • wykład otwarty z nadleśniczym z Nadleśnictwa Lidzbark Welski na temat metod celowości zagospodarowania łowieckiego,
  • studencki obóz naukowy w Instytucie Leśnictwa Litewskiego Centrum Badawczego Rolnictwa i Leśnictwa w Liepu (Litwa).