Działalność naukowa

Główne kierunki badawcze  realizowane w Katedrze dotyczą szeroko pojętych zagadnień żywienia i użytkowania zwierząt futerkowych, gospodarki łowieckiej oraz zwierząt amatorskich i towarzyszących.

Zasadniczym celem prowadzonych  badań jest doskonalenie żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych i roślinożernych na podstawie analizy wskaźników użytkowych. Podejmowane są zadania dotyczące oceny jakości skór lisów i norek oraz mięsności tusz króliczych, które są podstawowymi miernikami produkcyjności w hodowli tych zwierząt. Istotna jest alternatywna rola mięsa króliczego na tle mięsa pozyskiwanego od innych gatunków zwierząt gospodarskich.

Zamierzone badania mają również aspekt ekologiczny, gdyż przewidują określenie metod zagospodarowania niekonsumpcyjnych części tusz zwierząt rzeźnych oraz utylizacji odpadów powstających na fermach zwierząt futerkowych.

W zakresie badań łowieckich prowadzona jest analiza czynników genetycznych i środowiskowych wpływających na jakość wybranych gatunków zwierząt łownych. Wyniki tych badań wykorzystane zostaną do określenia cech charakterystycznych dla danego ekotypu.

Ponadto realizowana jest ocena jakości populacji jelenia szlachetnego i sarny europejskiej na bazie warunków siedliskowo-żerowych występujących w lasach Warmii i Mazur. Prowadzony jest również projekt z zakresu określania wieku jeleniowatych na podstawie zużycia zębów bocznych żuchwy oraz weryfikacja tego metodami histologicznymi. Rozpoczęto badania z zakresu wdrażania nowych metod inwentaryzacji zwierzyny z zastosowaniem  techniki fotografii sprzężonej z systemem GPS.

Pracownicy Katedry prowadzą  również badania nad doskonaleniem metod hodowli, rozrodu i cech użytkowych u zwierząt futerkowych, towarzyszących i amatorskich.