Działalność dydaktyczna

Kierunek: Zootechnika

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Ekologia - SS i NS

dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Hodowla zwierząt futerkowych - SS i NS 

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Chów i hodowla tchórzofretek i szopów

dr inż. Janusz Strychalski

Chów i hodowla królików

dr inż. Janusz Strychalski

Kynologia - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Łowiectwo - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Użytkowanie zwierząt futerkowych - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Hodowla królików, szynszyli i nutrii - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw

Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw

Chów i hodowla psów

dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla gołębi ozdobnych i pocztowych  - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Hodowla fermowa jeleniowatych - SS i NS

dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Chów i hodowla fermowa jeleniowatych - SS i NS

dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Łowiectwo – SS i NS

dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Hodowla świnek morskich, chomików i innych drobnych gryzoni - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla królików, szynszyli i nutrii - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

  

Kierunek: Zootechnika

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Poziom studiów: II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Surowce pochodzące od zwierząt łownych i nieudomowionych – SS i NS

dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

  

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

Rodzaj studiów: stacjonarne

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Użytkowanie mięsne królików i nutrii

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Pozyskiwanie i przerób dziczyzny konsumpcyjnej

dr inż. Paweł Janiszewski, prof. UWM

  

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Rodzaj studiów: stacjonarne

Poziom studiów: I stopnia

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Zwierzęta w historii i kulturze

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Zwierzęta amatorskie w rekreacji, edukacji i wspomaganiu terapii

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.