Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą wyszczególnione poniżej zajęcia, na studiach I i II stopnia, na kierunku zootechnika oraz makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności.
 

Kierunek: Zootechnika

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Poziom studiów: I-stopnia (inżynierskie)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Ekologia - SS i NS

Dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Hodowla zwierząt futerkowych - SS i NS 

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Chów i hodowla tchórzofretek i szopów

Dr inż. Janusz Strychalski

Chów i hodowla królików

Dr inż. Janusz Strychalski

Kynologia - SS i NS

Dr hab. Dariusz Zalewski

Łowiectwo - SS i NS

Dr hab. Dariusz Zalewski

Użytkowanie zwierząt futerkowych - SS i NS

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe - SS i NS

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

Dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla królików, szynszyli i nutrii - SS i NS

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw

Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw

Chów i hodowla psów

Dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla gołębi ozdobnych i pocztowych  - SS i NS

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Hodowla fermowa jeleniowatych - SS i NS

Dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Chów i hodowla fermowa jeleniowatych - SS i NS

Dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Łowiectwo – SS i NS

Dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

Hodowla świnek morskich, chomików i innych drobnych gryzoni - SS i NS

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

Dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla królików, szynszyli i nutrii - SS i NS

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Surowce pochodzące od zwierząt łownych i nieudomowionych – SS i NS

Dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM

 

 

 

 


Kierunek: Zootechnika

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Poziom studiów: II-stopnia (magisterskie uzupełniające)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Wybrane działy produkcji zwierzęcej

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

Dr hab. Dariusz Zalewski

Surowce pochodzące od zwierząt łownych i nieudomowionych – SS i NS

Dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM


Makrokierunek: Bioinżynieria produkcji żywności
Rodzaj studiów: stacjonarne
Poziom studiów: I-stopnia (inżynierskie)
Przedmiot
Kierownik przedmiotu
Użytkowanie mięsne królików i nutrii
Dr hab. Andrzej Gugołek, prof. UWM
Pozyskiwanie i przerób dziczyzny konsumpcyjnej
Dr inż. Paweł Janiszewski
 
Dodatkowo prowadzone są wykłady modułowe (międzywydziałowe) pt.
1. Zwierzęta amatorskie w chowie domowym - prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.
2. Biologia i ekologia zwierząt wolno żyjących – dr hab. Dariusz Zalewski