Działalność dydaktyczna

Kierunek: Zootechnika

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Ekologia - SS i NS

prof. dr hab. Paweł Janiszewski

Hodowla zwierząt futerkowych - SS i NS 

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Chów i hodowla tchórzofretek i szopów

dr hab. Janusz Strychalski

Chów i hodowla królików

dr hab. Janusz Strychalski

Kynologia - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Łowiectwo - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Użytkowanie zwierząt futerkowych - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Hodowla królików, szynszyli i nutrii - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Chów i hodowla psów

dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla gołębi ozdobnych i pocztowych  - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Hodowla fermowa jeleniowatych - SS i NS

prof. dr hab. Paweł Janiszewski

Chów i hodowla fermowa jeleniowatych - SS i NS

prof. dr hab. Paweł Janiszewski

Łowiectwo – SS i NS

prof. dr hab. Paweł Janiszewski

Hodowla świnek morskich, chomików i innych drobnych gryzoni - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Hodowla królików, szynszyli i nutrii - SS i NS

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Chów i hodowla wybranych gatunków gryzoni

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

  

Kierunek: Zootechnika

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne

Poziom studiów: II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Łowiectwo z ornitologią i kynologią - SS i NS

dr hab. Dariusz Zalewski

Surowce pochodzące od zwierząt łownych i nieudomowionych – SS i NS

prof. dr hab. Paweł Janiszewski

  

Kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności

Rodzaj studiów: stacjonarne

Poziom studiów: I stopnia (inżynierskie)

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Użytkowanie mięsne królików i nutrii

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Pozyskiwanie i przerób dziczyzny konsumpcyjnej

prof. dr hab. Paweł Janiszewski

  

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Rodzaj studiów: stacjonarne

Poziom studiów: I stopnia

Przedmiot

Kierownik przedmiotu

Prowadzący zajęcia

Zwierzęta w historii i kulturze

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

dr hab. Dariusz Zalewski

Zwierzęta amatorskie w rekreacji, edukacji i wspomaganiu terapii

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

prof. dr hab. Daria Murawska

dr hab. Aleksandra Drażbo

dr hab. Janusz Strychalski

dr Maciej Siuda

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

prof. dr hab. Daria Murawska

dr hab. Aleksandra Drażbo

dr Maciej Siuda

Terrarystyka

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

 

prof. dr hab. Andrzej Gugołek

prof. dr hab. Daria Murawska

dr hab. Janusz Strychalski

Kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Rodzaj studiów: stacjonarne

Poziom studiów: II stopnia

Przedmiot

Kierownik przedmiotu
Psy w służbach mundurowych i ratowniczedr hab. Janusz Strychalski
Przygotowanie psów do pracy w zaprzęgudr hab. Janusz Strychalski
Organizacja zajęć z posłuszeństwa psówdr hab. Janusz Strychalski
Szkolenie psów ze schroniskdr hab. Janusz Strychalski
Chów i hodowla amatorska ssaków egzotycznychprof. dr hab. Andrzej Gugołek
Jeleniowate w rekreacji i edukacjiprof. dr hab. Paweł Janiszewski
Dzikie zwierzęta i aktywne formy ich ochronydr hab. Dariusz Zalewski
Łowiectwodr hab. Dariusz Zalewski
Szczegółowe zasady żywienia drobnych gatunków ssaków utrzymywanych w hodowlach amatorskichprof. dr hab. Andrzej Gugołek