Aktualności

Monografie przyrodnicze dla praktyków i miłośników aktywnej ochrony dzikich zwierząt

Aktywna ochrona dzikich zwierząt u progu XXI wieku to motto przewodnie wszystkich trzech pozycji wydawniczych. Poszczególne monografie odnoszą się do aktualnych problemów dotyczących zarządzania populacjami dzikich zwierząt, zarówno gatunków łownych, jak i znajdujących się pod ochroną gatunkową. Ponadto dotyczą kwestii monitoringu dzikich zwierząt oraz szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce.  

Monografie skierowane są do przyrodników, w tym myśliwych, leśników i sympatyków ochrony zwierząt oraz osób zawodowo zajmujących się aktywną ochroną przyrody. Zostały opublikowane w formie wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej.

Materiały do opracowań książkowych przygotowane zostały dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW, w ramach grantu – Umowa nr 30/2017/Wn-50/EE-ee/D – realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedrę Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, pod tytułem Studia podyplomowe pn. „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt.”

 

Studia Podyplomowe pn. Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt, dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.