Adres:
ul. M. Oczapowskiego 5/366
10-719 Olsztyn
tel.: 0-89 523-32-85
fax: 0-89 523-43-27
 
e-mail: khzfil@uwm.edu.pl

Kadra jednostki:

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw. - Kierownik Katedry(89) 523 32 85
dr hab. Dariusz Zalewski (89) 523 43 56
prof. dr hab. Paweł Janiszewski(89) 523 44 42
dr hab. Janusz Strychalski(89) 523 44 42
mgr inż. Małgorzata Konstantynowicz (89) 523 32 85
mgr inż. Jagoda Czajkowska(89) 523 44 42