Rozwój naukowy

Wykaz prac habilitacyjnych

Milewska W. 2008. Przydatność do rozpłodu knurów ras – wielka biała polska i polska biała zwisłoucha oraz loch rasy wielka biała polska selekcjonowanych w kierunku zwiększenia mięsności. Praca hab., 137, UWM w Olsztynie.

Kozera W. 2007. Porównanie efektywności tuczu i zachowania się tuczników w zależności od systemu utrzymania i żywienia. Rozp. hab., Wyd. UWM, 128.
Wykaz prac doktorskich

Raubo B. 2012. Wpływ systemu chowu na przebieg tuczu, przejawy zachowania się i wartość rzeźną świń.

Szafrańska R. 2010. Stan i perspektywy rozwoju chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie łódzkim.

Karpiesiuk K. 2007. Wpływ zróżnicowanych metod chowu na wyniki tuczu, behawior i jakość tusz wieprzowych.

Szostek I. M. 2004. Cechy tuczne i rzeźne świń żywionych w drugim okresie tuczu mieszankami o zwiększonej zawartości włókna surowego.

Białkowski J. 2003. Badania nad zastosowaniem metody wyboru pasz (ang. choice - feeding) w żywieniu tuczników.

Rogiewicz A. 2002. Wpływ mikotoksyn, ziół i antybiotyku zawartych w mieszankach pełnoporcjowych na wyniki odchowu prosiąt i warchlaków.

 Sebastyański W. 1999 Zagadnienie  żywienia białkowo - energetycznego prosiąt w świetle piśmiennictwa polskiego z lat 1950-1995.

Bugnacka D. 1998. Efektywność odchowu prosiąt odsadzonych żywionych mieszankami z udziałem nasion różnych odmian bobiku i łubinu żółtego.

Ludwika F. 1997. Badania nad zastosowaniem mieszanek z udziałem rzepaku i bobiku w wychowie prosiąt ssących i odsadzonych.

Kozera W. 1994. Badania nad zastosowaniem mieszanek pełnoporcjowych z udziałem nasion, poekstrakcyjnej śruty i oleju rzepakowego w odchowie prosiąt.

Vo Aim Quac 1991. Studyon breed characteristics and improvement of the mekong delta of Vietnam.

Groszkowska A. 1990. Wyniki odchowu świń rosnących żywionych mieszankami pełnoporcjowymi z udziałem grochu.

Milewska W. 1987. Zastosowanie mieszkanek pełnoporcjowych z udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej lub bobiku jako głównych komponentów białkowych w żywieniu rosnących świń.

 

Wykaz prac doktorskich

Pawłowski R. 2018. Wpływ cech urodzeniowych prosiąt na ich późniejsze tempo wzrostu, wartość rzeźną i budowę histologiczną mięśnia najdłuższego grzbietu (m. Longissimus dorsi).