Publikacje

Publikacje pracowników Katedry

2016

Kozera W.J., Karpiesiuk K., Bugnacka D., Falkowski J., Milewska W. 2016. Production performance of pigs reared in different systems and fed increased energy content diets with or without green alfalfa. S. Afr. J. Anim. Sci., 46 (1):70-76, http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v46i1.9.

Karpiesiuk K., Falkowski J., Raubo B., Kozera W., Bugnacka D., Milewska W. 2016. The effect of environmental enrichment and season on the fattening performance, slaughter value and serum biochemical parameters of pigs. Pol. J.  Natur. Sc., Vol ( 2 ): Y. 2016,

Milewska W., Falkowski J., Karpiesiuk K., Kozera W., Bugnacka D. 2016. Wpływ masy ciała przy urodzeniu na tempo wzrostu prosiąt odchowywanych do wieku 5 lub 7 tygodni. Wiadomości Zootechniczne. 2016; 1

 2015

Kabu M., Uyarlar C., Żarczyńska K., Milewska W., Sobiech P. 2015. The role of boron in animal health Journal of Elementology. 20 (2):535-541.

2014

Falkowski J., Milewska W., Glogowski J., Karpiesiuk K. 2014. Body weight, selected blood parameters and semen quality in polish landrace artificial insemination boars. Pol. J.  Natur. Sc., Vol 29(3):201-209, Y. 2014.

Kozera W., Karpiesiuk K., Falkowski J., Bugnacka D.  2014. The Effect of Dietary Regime on the Behavior of Growing-Finishing Pigs Raised Indoors and with Access to Outdoor Runs. Veterinarija ir zootechnika, 66(88):28-34.

 Jarczyk A., Milewska W., Karpiesiuk K. 2014. Influence of boars origin and usefulness on the reproductive performance of sows. Veterinarija ir Zootechnika, 68 (90):37-42.

Zapotoczny P., Kozera W., Karpiesiuk K., Pawłowski R. 2014. The use of computer-assisted image analysis in the evaluation of the effect of management systems on changes in the color, chemical composition and texture of m. longissimus dorsi in pigs Meat Sci.,97(4):518-528.

2013

Karpiesiuk K., Kozera W., Bugnacka D., Falkowski J. 2013r. Wpływ warunków chowu tucznikówna jakość mięsa i profil kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym grzbietu. ŻYWNOŚĆ. Nauka, Technologia, Jakość, 2013, 88 (3): 39-50.

2011

Jarczyk A., Milewska W., Drągowski D. 2011. Najważniejsze czynniki hodowlane wpływające na rodzenie się martwych prosiąt. Medycyna Wet. 67(8): 555-559.

2010

Falkowska A., Bugnacka D., Kozera W., Falkowski J. 2010. Fattening results of finishing pigs fed second-stage diets with a high content of oat bran and soybean oil. Pol. J. Natur. Sc. 25(4):341-351.

2009

Bugnacka D. 2009. Results of piglet rearing and the lenght of the weaning-to-service interval in primiparous sows kept in different types of farrowing pens. Roczn. Nauk. PTZ, 5(4): 239 – 254.

Jarczyk A., Milewska W., Winiarski Z., Kobak K., Sitkiewicz D. 2009. Efektywność rozpłodowa loch Pen Ar Lan użytkowanych w małej i dużych fermach towarowych. Rocz. Nauk. PTZ, 5(4): 145-154

Karpiesiuk K., Falkowski J. 2009r. The Effect of Feeding and Housing Conditions of Growing-Finishing Pigs on Pork Quality. Pol. J.  Natur. Sc., Vol 24(4): 198-206, Y. 2009.

Kozera W., Karpiesiuk K., Falkowski J. 2009r. Wpływ systemu utrzymania i żywienia na behawior rosnących świń. Acta Sci. Pol., Zootechnica  8 (4):21–32.

2008

Karpiesiuk K., Falkowski J. 2008. Reakcje tuczników na zróżnicowane warunki chowu. Roczniki Naukowe PTZ, 4:65-75.

Karpiesiuk K., Falkowski J. 2008. Effect of the Feeding and Housing System on Pig Fattening Results. Pol. J.  Natur. Sc., Vol 23(4): 769-778, Y. 2008.

Bugnacka D., Falkowski J., Kozera W. 2008. Wyniki odchowu warchlaków żywionych mieszankami z dodatkiem sacharynianu sodu i waniliny. Roczn. Nauk. PTZ, 4(2): 57-64.

Karpiesiuk K., Falkowski J. 2008. Reakcje tuczników na zróżnicowane warunki chowu. Roczniki Naukowe PTZ, 4:65-75.

Bugnacka D., Falkowski F. 2007. Wyniki odchowu warchlaków żywionych z dodatkiem sacharyniany sodu i waliny, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Milewska W. 2008. Przydatność do rozpłodu knurów ras - wielka biała polska i polska biała zwisłoucha oraz loch rasy wielka biała polska selekcjonowanych w kierunku zwiększenia mięsności. Monografie i Rozprawy, 137, wyd. UWM w Olsztynie 

2007

Bugnacka D., Falkowski J. 2008. Wyniki odchowu warchlaków żywionych mieszankami z dodatkiem sacharynianu sodu i waniliny. Roczn. Nauk. PTZ, 4(2): 57-64.

Kozera W. 2007. Porównanie efektywności tuczu i zachowania się tuczników w zależności od systemu utrzymania i żywienia. Rozp. hab., Wyd. UWM, 128.

Falkowski F., Tomkiewicz T., Bugnacka D. 2007. Próba określenia wpływu zawartości włókna surowego w mieszankach na wyniki tuczu świń (70-105 kg) żywionych metodą wyboru pasz, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Rocz. Nauk. PTZ, 2007, 3(3): 31 – 37.

Falkowski J., Raubo B. 2007. Tempo wzrostu, parametry biochemiczne surowicy krwi i mięsność tusz tuczników w zalezności od warunków chowu, Rocz. Nauk. PTZ, 3(3): 39 - 45.

Bugnacka D., Grudniewska B., Jarczyk A. 2007. Obserwacje okołoporodowe loch pierwiastek utrzymywanych w różnych kojcach porodowych, Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Rocz. Nauk. PTZ, 2007, 3(3): 123-134.

Milewska W. 2007. Ocena przyżyciowa knurów rasy hampshire i pietrain oraz mieszańców dwurasowych a efekty użytkowania rozpłodowego w stacjach  unasienniania loch. Medycyna Weterynaryjna 63(6): 708-711.

Milewska W. 2007. Wpływ przyrostów dobowych masy ciała loszek rasy wbp i pbz na ich mięsność i otłuszczenie. Rocz. Nauk. PTZ, 2007, 3, (3): 21-27.

2006

Falkowska A., Falkowski J., Kozera W., Bugnacka D. 2006. Nutrient digestibility and nitrogen balance in finishing pigs fed diets containing ground wheat straw, Polish Journal of Natural Sciences. 20(1): 155-162.

Kozera W., Falkowski J., Bugnacka D., Falkowska  A. 2006, Fattening value and slaughter quality of crossbred (Polish Landrace x Pietrain) pigs fed diets with an increased crude fiber content. Polish J. of Natural Sci., 20(1):205-215

Kozera W., Falkowski J., Bugnacka D., Falkowska A. 2006, Fattening results of crossbred (Polish Landrace x Pietrain) pigs fed diets with a high wheat straw content. Polish J. of Natural Sci., 20(1):193-203.

Bugnacka D., Falkowski J., Kozera W. 2006, Effects of sodium saccharinate and vanillin added to diets for young growing pigs (20-40kg of live weight) on their performance. Polish J. of Natural Sci., 21(2):629-636.

Milewska W. 2006. Production traits of Polish Large White sows kept in breeding herds in the Warmia and Mazury region in the years 1998-2002. Animal Science Papers and Reports.24.Suppl.1:103-112

2005

Kozera W. 2005. Production results of young growing pigs fed diets containing sodium saccharinate. Pol. J. Natur. Sc., 19(2):263-269.

Kozera W. 2005. Palatability of diets containing sodium saccharinate fed to young growing pigs. Pol. J. Natur. Sc., 19(2):255-262.

Bugnacka D., Falkowski J., Karpiesiuk K., Kozera W. 2005. Wpływ dodatku sacharynianu sodu do mieszanek z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej na ich smakowitość w żywieniu warchlaków. Wyniki testu preferencji pasz wykonanego metodą pojedynczego bodźca (ang. single stimulus method). Acta Sci. Pol., Zoot. 4(2):23-34.

Milewska W., Falkowski J., Čechová M. 2005. Analysis of intravital assessment results in purebred and crossbred boars. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, 4: 81-86

2004

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W., Czosnek T. 2004.  Effects of herbal preparation Digestarom and salinomycin on the production performance of growing pigs (20-80kg of live weight). Acta Scientarium Polonorum, Zoot., 3(1): 3 – 13.

Falkowska A., Falkowski J., Kozera W., Bugnacka D. 2004. Nutrient digestibility and nitrogen balance in pigs fed a diet with an increased crude fiber content. Pol. J. Natur. Sci., 17(2): 367 – 372.

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W. 2004. Wpływ dodatku sacharynianu sodu na smakowitość mieszanek stosowanych w żywieniu warchlaków. Zesz. Nauk. Przeglądu Hodowlanego, Chów i hodowla trzody chlewnej, z. 72(2): 211 – 217.

Doboszyńska T., Jarczyk A., Postek A. 2004. Wpływ zearalenonu na strukturę rogów macicy u młodych loszek. Med. Wet., (60)3: 274-277.

Milewska W., Falkowski J. 2004. An attempt to evaluate litters produced by reciprocal crossing of Polish Large White and Polish Landrace pigs. Ann. Anim. Sci., Suppl. (2): 61-65.

Falkowska A., Falkowski J., Kozera W., Bugnacka D. 2004. Nutrient digestibility in finishing pigs fed alfalfa silage. Ann. Anim. Sci., Suppl. (2): 111-114.

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W. 2004. Effects of sodium saccharinate on feed preferences of weaned piglets. Ann. Anim. Sci., Suppl. (2): 115-120.

Falkowski J., Falkowska A., Kozera W., Bugnacka D. 2004. Nutrient digestibility and nitrogen balance in pigs fed diets with a different crude fibrecontent. Ann. Anim. Sci., Suppl. (2): 121-124.

Milewska W., Falkowski J. 2004. Effects of season on selected semen traits in purebred and crossbred boars. Anim. Sci. Pap. Rep., 22(3): 289-295.

Falkowski J., Kozera W., Białkowski J., Bugnacka D., Jałyński M. 2004. Effect of standard and choice feeding on the fattening results, slaughter value and weight of internal organs in pigs given diets containing rapeseed meal. EJPAU, 7, 1.

Kozera W. 2004. Efektywność tuczu świń w zależności od sposobu utrzymania i żywienia. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot. LII, 505:125-130.

Milewska W., Falkowski J. 2004, Effects of season on some semen characteristics in purebred and crossbred boars. Animal Science Papers and Reports. 22(3): 289-295

Milewska W., Falkowski J. 2004, An attempt to evaluate litters produced by reciprocal crossing of Polish Large White and Polish Landrace pigs. Ann. Anim. Sci., Suppl., 2: 61-65

2003

Falkowska A., Falkowski J., Bieniaszewski T., Bugnacka D., Kozera W. 2003. Nutrient digestibility and nitrogen balance of growing pigs fed diets containing yellow lupine of three Polish varieties. Pol. J. Natur. Sci., 14(2): 347 – 356.

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W. 2003. Wpływ poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i owsa nagiego (Avena nuda) na smakowitość mieszanek stosowanych w żywieniu warchlaków. Przegl. Hod., Zesz. Nauk., Chów  i hodowla trzody chlewnej, 68(2): 159 – 168.

Lizińska W., Kisiel R., Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W. 2003. Wyniki produkcyjno-ekonomiczne zastosowania w żywieniu warchlaków mieszanek z udziałem owsa nagiego i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. Przegl. Hod., Zesz. Nauk., Chów i hodowla trzody chlewnej, 68(2): 347 - 354.

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W. 2003. Wpływ zróżnicowanego poziomu owsa nagiego (Avena nuda) i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w mieszankach na wyniki produkcyjne warchlaków. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, XXIV (2): 547 - 554.

Jarczyk A., Karpiesiuk K., Woźniak M., Winiarski Z. 2003. Fattening results and carcass dressing percentage of polish crossbreds as compared with hybrids originated from PIC-Camborough boars. Ann. Anim. Sci., Suppl., 1: 51-54.

Falkowski J., Milewska W., Adamska M. 2003, Analiza użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp z rejonu olsztyńskiego w latach 1970-2000. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 17-24.

Milewska W., Eljasiak J., Tymiński K. 2003, Długość użytkowania, przyczyny brakowania oraz jakość nasienia knurów inseminacyjnych. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 123-132

2002

Bugnacka D., Falkowski J., Pająk I. 2002. Observations on food and water intake by sows and piglets during a 35-day lactation period. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2: 195-200.

Falkowski J., Kozera W., Bugnacka D., Falkowska A., Bieniaszewski T. 2002. Feed preferences of young growing pigs fed diets containing yellow lupine of different varieties. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2: 225-230.

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W., Czosnek T. 2002. Effect of herbal preparation Digestarom and salinomycin on ther production performance of young growing pigs (20-40 kg of live weight). Ann. Anim. Sci., Suppl. 2: 213-218.

Falkowski J., Falkowska A., Kozera W., Bugnacka D. 2002. Nutrient digestibility and nitrogen balance pigs fed diets containing naked oat and rapeseed meal. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2: 219-223.

Bugnacka D., Falkowski J., Pająk I. 2002. Badania nad pobraniem wody i paszy przez lochy w okresie laktacji. Biul. Nauk., 15: 147 – 158.

Falkowski J., Kozera W., Bugnacka D., Falkowska A., Bieniaszewski T. 2002. Feed preferences of young growing pigs fed diets containing yellow lupine of different varieties. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2: 225 – 230.

2001

Bugnacka D., Falkowski J. 2001. The effect of dietary levels of yellow lupin seeds(Lupinus luteus L.) on feed preferences and growth performance of young pigs. J. Anim. Feed Sci., 10: 133-142.
Maślanek A., Flis M., Falkowski J. 2001. A note on naked oats as a substitute for wheat and barley for yoyng pigs. J. Anim. Feed Sci., 10,2: 215-218.

Falkowski J., Kozera W., Białkowski J. 2001. Evaluation of carcass quality of feeder pigs fed either standard or free-choice feeding diets supplemented with rapeseed meal. Pol. J. Food Nutr. Sci., Vol. 10/51, 3(S): 63-65.

Falkowski J., Milewska W., Adamska M. 2001. Some traits of the reproductive performance of Polish Large White sows from the Olsztyn region in 1976-1999. Ann. Anim. Sci., Suppl. 1: 67-72.

Jarczyk A., Bancewicz E., Jędryczko R. 2001. The occurrence of ochratoxin A in the blood serum of pigs from the north-eastern region of Poland. Ann. Anim. Sci., Suppl. 1: 83-88.

Jarczyk A., Wysocki M., Marcinkowski M. 2001. Estimating the direct influence of boars on the sows’ fertility in the contrastive analysis. Ann. Anim. Sci., Suppl.1: 165-166.

Milewska W., Falkowski J., 2001, Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków czystorasowych i mieszańców F1 pochodzących z chlewni rejonu OSHZ w Olsztynie w latach 1995-1998. Zesz. Nauk. AR Wrocław 405: 181-188.

Falkowski J., Milewska W.., Adamska M., 2001, Some traits of the reproductive performance of Polish Large White sows from the Olsztyn Region in 1976-1999. Ann. Anim. Sci., 1: 67-72.

Falkowski J., Bugnacka D., Kozera W., Milewska W. 2001. The effect of different level of lupine seeds (Lupinus luteus L. and Lupinus angustifolius L.) in diets on food preferences of young pigs. Mat. konf. “Workshop on protein feed for animal production in Central and Eastern Europe. Rennes, Francja, EAAP Technical Series, 1: 117 - 124.

Bugnacka D., Falkowski J., Pająk I. 2001. Obserwacje nad pobraniem wody i paszy przez lochy w kolejnych tygodniach laktacji. Mat. Konf., Zesz. Nauk. Akademii Rolnicze we Wrocławiu, 405: 18 - 27. (obecnie: Zeszyty Naukowe UP Wrocław, s. Biologia i Hodowla Zwierząt)