Działalność dydaktyczna

WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY
(szczegóły dotyczące treści kształcenia poszczególnych przedmiotów opisane są w sylabusach)

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

kierunek: Zootechnika: 

 • Chów i hodowla trzody chlewnej
 • Technologie produkcji wieprzowiny
 • Seminaria dyplomowe
 • Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących
 • Wybrane działy produkcji zwierzęcej
 • Kynologia
 • Chów i hodowla psów


Wydział Bioinżynierii Zwierząt
kierunek: Bioinżynieria produkcji żywności:

 • Chów i hodowla zwierzat 
 • ystemy produkcji surowców zwierzęcych
 • Podstawy chowu i ocena wartości zwierząt
 • Proekologiczne systemy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Technologie produkcji wieprzowiny

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
kierunek: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

 • Zwierzęta użytkowe w rekreacji edukacji i wspomaganiu
 • Chów i hodowla zwierząt użytkowych
 • Kynologia
 • Chów i hodowla psówWydział Bioinżynierii Zwierząt:
Studia doktoranckie:

 • Wykłady monograficzne
 • Aktualności w badaniach naukowych z zakresu hodowli i chowu trzody chlewnej


Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

 • Chów i hodowla zwierząt


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
kierunek: Rolnictwo:

 • Chów zwierząt
 • Postępy w produkcji zwierzęcej


Wydział Nauko o Żywności
kierunek: Gastronomia - sztuka kulinarna:

 • Chów i hodowla zwierząt a jakość produktu
 • Pozyskiwanie i ocena surowców zwierzęcych


Wydział Nauk o Środowisku
kierunek: Turystyka i Rekreacja:

 • Podstawy produkcji roślinnej i zwierzęcej w turystyce wiejskiej