Adres:

ul. M. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn,
tel: 0-89 523-35-16,
tel/fax: 0-89 523-32-14
 
e-mail:  khtch@uwm.edu.pl - sekretariat

Kadra jednostki :

dr hab. Wojciech Kozera  -  Kierownik Katedry

(89) 523-35-16

prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

(89) 523-34-05

prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.

(89) 523-48-59

dr hab. Wanda Milewska

(89) 524-51-54

dr inż. Dorota Bugnacka

(89) 523-49-26

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

(89) 523-38-43

specjalista Łukasz Adamski

(89) 523-32-14

Doktoranci

 

mgr inż. Anna Woźniakowska

(89) 523-33-41

mgr inż. Barbara Jarocka

(89) 523-33-41

 

 

prof. dr hab. Antoni Jarczyk, prof. zw.  prof. em.

(89) 523-36-59