Oferta usługowo-badawcza

Na podstawie wieloletnich badań i wdrożeń opracowano optymalny wariant krzyżowania maciorek owcy pomorskiej z trykami ras mięsnych do produkcji jagnięciny spełniającej wymogi Unii Europejskiej.
Pracownicy Katedry mogą pomagać producentom jagniąt rzeźnych wdrażać w ich gospodarstwach wyniki swoich opracowań, które gwarantują zwiększenie opłacalności i efektywności produkcji.

W ramach usług oferujemy:

  • Przyżyciową ocenę umięśnienia i otłuszczenia owiec i kóz z wykorzystaniem USG;

  • Diagnostykę ciąży owiec i kóz metodą ultrasonograficzną;

  • Szkolenia z zakresu technologii produkcji owiec i kóz oraz jakości zdrowotnej pozyskiwanych produktów.

Zapraszamy do współpracy!