Historia

Zmiany struktury organizacyjnej:

 • 1950-1972  Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie
 • 1972-1999  Akademia Rolniczo Techniczna w Olsztynie
 • Od 1999     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 1950-1961  Wydział Zootechniczny
 • 1961-1966  Wydział Hodowli Zwierząt
 • 1966-1998  Wydział Zootechniczny
 • Od 1998    Wydział  Bioinżynierii Zwierząt
 • 1950-1970 Zakład Hodowli Owiec
 • 1970-1997 Zakład Hodowli i Technologii Produkcji Owiec
 • 1997-2005 Katedra Owczarstwa, Łowiectwa i Hodowli Kóz
 • Od 2005   Katedra Hodowli Owiec i Kóz