Działalność naukowa

W Katedrze w ramach badań statutowych realizowany jest temat:

Doskonalenie użytkowości owiec i kształtowanie jakości produktów,

a w nim zadania:

  • genetyczne uwarunkowania cech użytkowych owiec;

  • badania jakości produktów owczych i kozich.