Rozwój naukowy

Obronione doktoraty w KHBiOM w ostatnich latach

  1.  Paulina Justyna POGORZELSKA-PRZYBYŁEK  - obrona  13.05.2016.
    Szacowanie zdolności opasowej i ocena wartości rzeźnej młodego bydła na podstawie wybranych cech przyżyciowych.
    Promotor – Prof. dr hab. Zenon Nogalski

  2. Magdalena MOCHOL  - obrona 01.07.2016.
    Wpływ płci i intensywności opasania na profil kwasów tłuszczowych różnych rodzajów tłuszczu wołowego.
    Promotor – Dr hab. Zofia Wielgosz-Groth