Publikacje

Rok 2016

MEAT SCIENCE; 2016; 117; 1-6;
Comparison of slaughter value for once-calved heifers and heifers of Polish Holstein-Friesian × Limousine crossbreds;
Nogalski Z., Sobczuk-Szul M.,  Pogorzelska-Przybyłek P., Wielgosz-Groth Z.,  Purwin C., Modzelewska-Kapituła M.

 

MEAT SCIENCE; 2016; 117; 158-162;
The influence of diet on collagen content and quality attributes of infraspinatus muscle from Holstein–Friesian young bulls;
Modzelewska-Kapituła M.,  Zenon Nogalski Z.

 

ANIMAL SCIENCE JOURNAL;  2016; DOI:10.1111/asi.12724;
Effect of health status on fattening performance in young crossbred polish Holstein Friesian x Limousin Bulls and steers;
Wielgosz-Groth Z., Sobczuk-Szul M., Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P, Purwin C.

 

ANIMAL SCIENCE JOURNAL; 2016; DOI: 10.1111/asj.12581;
The influence of crossbreeding on collagen solubility and tenderness of Infraspinatus and Semimembranosus muscles of semi-intensively reared young bulls;
Modzelewska-Kapituła M., Zenon Nogalski Z., KwiatkowskaA.

 

ANIMAL PRODUCTION SCIENCE; 2016; DOI:. http://dx.doi.org/10.1071/AN 14954;
Fatty acid profiles of intramuscular, intermuscular, external and internal fat in Polish Holstein-Friesian ~ Hereford bulls and steers fed grass silage-based diets supplemented with concentrates; 
Wielgosz-Groth Z.,  Sobczuk-Szul M., Nogalski Z., Mochol M., Purwin C., Winarski R.

 

CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH; 2016; 76(3) July-September 2016; 337-342;
Fattening performance of crossbred (Polish Holstein-Friesian × Hereford, Limousin or Charolais) bulls and steers offered highwilted grass silage-based rations;
Purwin C., Wyżlic I., Wielgosz-Groth Z.,  Sobczuk-Szul M.,  Michalski J.P., Nogalski Z.

 

POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES; 2016; 19(1); 119-124; DOI:10.1515/pjvs-2016-0015;
Prevalence and etiological agents of subclinical mastitis at the end of lactation in nine dairy herds in North-East Poland;
Sztachańska M., Barański W., Janowski T., Pogorzelska J.,  Zduńczyk S.

 

JOURNAL OF ELEMENTOLOGY; 2016; 21(3); 653-667; DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.1005;
Milk yield and chemical and mineral composition of milk Kazakh  black-variegated cows originating the Holstein-Friesian bulls three lines;
Bermagambetova N.N., Naimanov D.K., Papusza N. W., Jan Miciński J.

 

JOURNAL OF ELEMENTOLOGY; 2016; 21(4); 1103-1113;DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.1061;
The effect of grass silage quality and supplementary concentrate levels on feed in­take and fattening performance of crossbred steers
Purwin C., Wyżlic I., Nogalski Z., Sobczuk-Szul M., Pogorzelska-Przybyłek P., Lipiński K., Wierzbowska J., Starczewski M., Michalski J.P.

 

JOURNAL OF ELEMENTOLOGY; 2016; 21(1); 283-302; DOI: 10.5601/jelem.2015.20.3.913;
Influence of diet consisting of b-carotene and omega-3 fatty acids on biochemical and nonspecific humoral immunity indicators as well as results of research calves rearing;
Zwierzchowski G., Jan Miciński, Pogorzelska J, Siwicki A, Wójcik R,  Kobzhassarov T.Z,  Bermagambetova N.N, Shaikamal G.I., Fijałkowska M.

 

JOURNAL  OF VETERINARY  RESEARCH; 2016; 60; 207-212; DOI:10.1515/jvetres-2016-0030;
Impact of early castration and health status on the performance of Holstein-Friesian and beef crossbred calves; 
Wielgosz-Groth Z., Sobczuk-Szul M., Nogalski Z., Purwin C., Pogorzelska-Przybyłek P., Winarski R.

 

Rok 2015

MEDYCYNA WETERYNARYJNA; 2015; 71 (8); 493-496;
Influence of BHB concentration in blood on fatty acid content in the milk of high-yielding cows; 
Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Sobczuk-Szul M.,  Mochol M., Nogalska A.

 

PAKISTAN VETERINARY JOURNAL; 2015; 35; 1; 33-37;
The Effect of Gender and Feeding System on the Growth Rate and Blood Parameters of Polish Holstein-Friesian x Limousin Calves;
Wielgosz-Groth Z.; Sobczuk-Szul M.; Nogalski Z.; Purwin, C., Pogorzelska-Przybylek P.

 

JOURNAL OF ELEMENTOLOGY; 2015; 20(4); 1077-1086;
Hazards to humans and animals associated with antibiotic misuse;
Miciński J.,Pogorzelska J., Kobzhassarov T., Bermagambetova N., Dzik S., Kowalski P. M., Zaborowska-Sapeta K., Kowalski I.M.

 

Rok 2014

LIVESTOCK SCIENCE;
Effect of gender on collagen profile and tenderness of infraspinatus and semimembranosus muscles of Polish Holstein-Friesian x Limousine crossbred cattle;  
Modzelewska-Kapituła M., Nogalski Z. 2014; 167; 417-424.
 
AGRICULTURAL AND FOOD SCIENCE;  
Meat and bone meal as nitrogen and phosphorus supplier to cereals and oilseed rape;  
Nogalska A., Chen L., Sienkiewicz S., Nogalski Z. 2014; 23; 19-27.
 
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES;  
The evaluation of a fast and simple pesticide multiresidue method in various herbs by gas chromatography;  
Łozowicka B., Jankowska M., Rutkowska E., Hrynko I., Kaczyński P., Miciński J. 2014; 68; 95-111.
 
ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE;  
The effect of slaughter weight and fattening intensity on changes in carcass fatness in young Holstein-Friesian bulls;  
Nogalski Z., Wielgosz-Groth Z.,  Purwin C.,  Nogalska A.Sobczuk-Szul M., Winarski R.Pogorzelska P. 2014; 13(2824); 66-72.
 
CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH;
 Effect of slaughter weight on the carcass value of young crossbred (‘Polish Holstein Friesian’ × ‘Limousin’) steers and bulls;
Nogalski Z., Wielgosz-Groth Z.,  Purwin C.Sobczuk-Szul M., Mochol M., Pogorzelska-Przybyłek P.,  Winarski R. 2014; 74(1); 59-66.
 
ANNALS OF ANIMAL SCIENCE;
Prediction of the carcass value of young Holstein-Friesian bulls based on live body measurements;
Pogorzelska-Przybyłek P., Nogalski Z., Wielgosz-Groth Z., Winarski R.Sobczuk-Szul M., Łapińska P., Purwin C. 2014; 14(2); 429-439.
 
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE;
Comparison of collagen profile and tenderness of muscles from heifers and single-calf cows;
Modzelewska-Kapituła M.,  Nogalski Z., Kwiatkowska A. 2014; 44(4); 371-383.
 
JOURNAL OF ANIMAL AND FEED SCIENCES;
The effect of bale density and addition of formic acid on the in situ dry matter and crude protein degradation of lucerne, red clover and red fescue silages;
 Purwin C., Fijałkowska M., Kowalik B., Skórko-Sajko H., Nogalski Z.,  Pysera B. 2014;23(2); 177-184.
 
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES;
Fatty acid profile in 4 types of fat depots in Polish Holstein-Friesian and Limousine × Polish Holstein-Friesian bulls;
Sobczuk-Szul M., Nogalski Z.Wielgosz-Groth Z., Mochol M., Rzemieniewski A.Pogorzelska-Przybyłek P.Purwin C. 2014; 38; 189-194.
 
VETERINARNI MEDICINA;
Sodium carbonate intoxication on a chinchilla (Chinchilla lanigera) farm: a case report.
Wojtacka J., Szarek J., Babińska I., Felsmann M., Strzyżewska E., Szarek-Beska A., Dublan K.Miciński J. 2014; 59(2); 112-116.
 
POLISH JOURNAL AND VETERINARY SCIENCES;
The effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on selected parameters of humoral immunity in calves.
Wójcik R., Małaczewska J., Siwicki A.K.Miciński J.Zwierzchowski G. 2014; 17(3); 157-160.
 
Rok 2013
Pogorzelska J., Miciński J., Ostoja H., Kowalski I.M., SzarekJ., Strzyżewska E. 2013.
Quality traits of meat from young limousin, charolais and hereford bulls.
Pakistan Veterinary Journal.  33(1): 65-68
 
 
Łozowicka B., Jankowska M, Rutkowska E., Hrynko I., Kaczyński P., Miciński J. 2013.
The evaluation of a fast and simple pesticide multiresidue method in various herbs by gas chromatography.
Journal of Natural Medicines. DOI 10.1007/s11418-013-0777-9.
 
 
Konsowicz  K., Pogorzelska J., Miciński J., Sobotka W., Zwierzchowski G.  2013.
Wpływ poziomu wydajności młodych krów i ich pochodzenia ze strony ojca na użytkowość mleczną i długowieczność krów.
Medycyna Weterynaryjna. 69(10): 557-640.
 
 
Bakuła S., Pietrzak – Fiećko R., Tońska E., Gałgowska M., Miciński J. 2013.
Porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku różnych gatunków zwierząt.
Nauki Inżynierskie i Technologie nr 3(10): 9-17
 
 
Wójcik R. Małaczewska J., Siwicki A. K, Miciński J., Zwierzchowski G. 2013.
The effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on the proliferative response of blood lymphocytes and the phagocytic activity of blood monocytes and granulocytes in calves.
Polish Journal of Veterinary Sciences. 16(3).
 
 
Miciński J., Zwierzchowski G., Kowalski I., Szarek J. 2013.
Health-Promoting Properties of Selected Milk Components.
Journal of Elementology. 18(1): 165-186.
 
 
Miciński J., Kowalski I., Zwierzchowski G., Szarek J., Pierożyński J., Zabłocka E. 2013.
Charakterystyka białek mleka krowiego z uwzględnieniem alergennych właściwości i metod ich obniżania.
Polish Annals of Medicine. 20(1): 69-76.
 
 
Minkiewicz P., Miciński J., Darewicz M., Bucholska J. 2013.
Biological and chemical databases for research into the composition of animal source foods.
Food Reviews International, 29:1-31.  Taylor & Francis Group.  1525-6103 online. DOI: 10.1080/87559129.2013.818011
 
 
Miciński J., Zabłocka E., Pogorzelska J., Sobotka W., Anasik P. 2013.
Lifetime Productivity of Polish Holstein-Friesian (PHF) Cows.
SbornikNaucznychTrudow, Zootechnika. t. 21:  207-212.
 
 
Miciński J., Pogorzelska J., Zabłocka E., Sobotka W., Statkiewicz Sz. 2013.
The Effects of Selected Genetic and Environmental Factors on the Lifetime Productivity of Cows.
SbornikNaucznychTrudow, Zootechnika. t. 21:  212-219.
 
 
Miciński J. 2013.
Rozdz. I. Znakowanie bydła. II. Użytkowanie rozpłodowe krów i jałówek. Wskaźniki płodności. Wychów cieląt i jałówek. XIII. Technologie produkcji bydlęcej. XIV. W: Pogorzelska (red.) Chów i hodowla bydła. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku zootechnika.
Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
 
 
Szarek J., Babińska I., Strzyżewska E., Szweda M., Szynaka B., Dublan K., Skibniewska K., Zakrzewski J., Wojtacka J., Guziur J., Dobosz S., Koc J., Sidoruk M., Terech-Majewska E., Wąsowicz K., Białowąs H., Miciński J. 2013.
Macroscopic and microscopic evaluation of the liver, spleen and kidneys in rainbow trout. W: Szarek J., Skibniewska K.A., Zakrzewski J., Guziur J. (red.)  The quality of rainbow trout from technologies applied in Poland.
Publishing Office Elset : 81-92. ISBN 978-83-62863-65-5 – rozdział w książce.
 
Nogalski Z., Wroński M., Wielgosz-Groth Z., Purwin C., Sobczuk-Szul M., Mochol M.,  Pogorzelska P. 2013.  
The effect of carcass conformation class (EUROP system) on the slaughter quality of young crossbred beef bulls and Holstein-Friesians.
ANNALES  ANIMAL  SCIENCES, 1; 23-28.
 
Piwczyński D., Nogalski Z., Sitkowska B. 2013.
Statistical modeling of calving ease and stillbirths in dairy cattle using the classification tree technique.
LIVESTOCK SCIENCE, 154 (1-3): 19-27
 
 
Sobczuk-Szul M., Wroński M., Wielgosz-Groth Z., Mochol M., Rzemieniewski A., Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Purwin C. 2013.
The Effect of Slaughter Season on the Fatty Acid Profile in Four Types of Fat Deposits in Crossbred Beef Bulls.
ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES. 26, 2: 26-36.
 
 
Nogalska A., Skwierawska M., Nogalski Z., Kaszuba M. 2013.
The effect of increasing doses of meat and bone meal (MBM) applied every second year on maize grown for grain.
CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH. 73(4): 430-434.
 
Zenon Nogalski, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Zofia Wielgosz-Groth, Monika Sobczuk –Szul, Cezary Purwin, Rafał Winarski, Jacek Niedźwiedź. 2013.
Wartość rzeźna wolców mieszańców mięsnych w zależności od intensywności opasu i wieku zwierząt w momencie uboju.
ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ. 3(88). 
 
Czaplicka M., Szalunas T., Puchajda Z. 2013.
Porównanie użytkowości mlecznej krów holsztyńsko-fryzyjskich importowanych z Francji i ich krajowych rówieśnic.
ROCZNIKI NAUKOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOTECHNICZNEGO. 1, 9-15. 
 
Pogorzelska J., Czaplicka H., Miciński J., Nogalski Z., Sobczuk-Szul M., Wielgosz-Groth Z. 2013.
Pod red. J. Pogorzelskiej: Chów i hodowla bydła. Przewodnik przeznaczony dla studentów kierunku zootechnika.
Wyd. UWM w Olsztynie. 
 
Rok 2012
 
Nogalski Z., Piwczyński D. 2012.
Association of Length of Pregnancy with Other Reproductive Traits inDairy Cattle.
Asian-Aust. J. Anim. Sci. 25: 22-27.
 
Nogalski Z., Mordas W. 2012.
Pelvic parameters in Holstein-Friesian and Jersey heifers in relation to their calving.
Pak Vet J, 32 (4): 507-510.                              
 
Nogalski Z., Jagłowska B., Wielgosz-Groth Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Sobczuk-Szul M., Mochol M2012.
The Effect of Parity on the Fatty Acid Profile of Milk from High-Yielding Cows.
Acta Sci. Pol., Zootechnica 11 (3) 2012, 49–56.                    
 
Nogalski Z., Pogorzelska-Przybylek P., Wronski M., Wielgosz-Groth Z., Purwin C., Sobczuk-Szul M. and Mochol M. 2012. 
The Effect of Body Conformation on Meat Performance in Young Bulls.
 J Anim Prod Adv 2012, 2(4): 182-188.
 
Nogalski Z., Wroński M, Sobczuk-Szul M., Mochol M., Pogorzelska P. 2012.
The Effect of Body Energy Reserve Mobilization on the Fatty Acid Profile of Milk in High-yielding Cows.
Asian-Aust. J. Anim. Sci. 25: 1712-1721.
 
Nogalski Z., Wroński M., Lewandowska B., Pogorzelska P. 2012.
Changes in the Blood Parameters and Body Condition of High Yielding Holstein Cows with Retained Placenta and Ketosis.
Acta Vet. Brno, 4: 389-394.         
 
Nogalska A., Czapla J., Nogalski Z., Skwierawska M. Kaszuba M.2012.
The effect of increasing doses of meat and bone meal (MBM) on maize (Zea mays L.) grown for grain.
Agricultural and Food Science, 21: 325-331.                          
 
Miciński J., J. Pogorzelska, A. Kalicka, I.M. Kowalski, J. Szarek, Z2012.
Zawartość kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej z uwzględnieniem ich wieku i fazy laktacji.
Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 4(83) : 136 – 150                           
 
Łozowicka B., J. Miciński, G. Zwierzchowski, I.M. Kowalski, J. Szarek2012.
Monitoring study of pesticide residues in cereals and feeding stuff from the Poland area.
Polish Journal of Environmental Studies. vol. 21(6):1703-1712
 
Micinski J., G. Zwierzchowski, I.M. Kowalski, J. Wojtkiewicz, J. Szarek. 2012.
Health - Supporting Properties of Beef.
Journal of Elementology. 17(1): 149-157.
 
Binkiewicz-Glińska A., Bakuł S., Kusia-Kaczmarek M., Kowalski I.M., Raistenskis J., Zaborowska – Sapeta K., Protasiewicz – Fałdowska H., Grzegorzewski W., Miciński J., Białkowska M. 2012.
Obesity prevention in children and adolescents current recommendations.
Polish Annals of Medicine. 19(2): 158-162.  
 
Pogorzelska J., Miciński J., J. Guzowska2012.
Changes in cow productivity in a family dairy farm before and after Poland's accession to the European Union.
Sbornik Naucznych Trudow. Białoruś : 279-289.    
 
Miciński J., Zwierzchowski G., Kowalski I.M., J. Szarek, Pierożyński B., Raistenskis J. 2012.
 The effect of bovine milk fat on human health.
Polish Annals of Medicine. 19(2) : 170-175.                                                                           
 
Miciński J., Pogorzelska J. 2012.
Długowieczność krów ważnym kryterium ich wartości użytkowej. Wydanie zbiorowe w: Krowy długowieczne - wysoka produkcja mleka przez wiele laktacji.
Numer specjalny Hodowcy Bydła, s.10-17. ISSN 1732-1921
 
Miciński J., J. Pogorzelska2012.
Indeksy wartości hodowlanej a długowieczność bydła.
Numer specjalny Hodowcy Bydła, s.96-98. ISSN 1732-1921
 
Sobotka W., Miciński J., Zwierzchowski G., Skupień E., Fiedorowicz E2012.
The effect of feeding systems on the yield, composition and sanitary quality of milk from polish holstein-friesian cows
Sbornik Naucznych Trudow. Białoruś: 279-289.
 
Nogalski Z., Lewandowska B., Pogorzelska-Przybyłek P., Wielgosz-Groth Z., Sobczuk-Szul M2012.
Wpływ tempa uruchamiania rezerw energetycznych na występowanie schorzeń metabolicznych u krów mlecznych, Doniesienie w materiałach konferencyjnych.
LXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10-12.09.2012, Wrocław, str.47.
 
Wielgosz-Groth Z., Wroński M., Sobczuk-Szul M., Nogalski Z., Pogorzelska–Przybyłek P., Rzemieniewski A2012.
Wzrost i rozwój cieląt mieszańców rasy phf z rasami mięsnymi.
Doniesienie w materiałach konferencyjnych LXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10-12.09.2012, Wrocław, str.61.
 
Pogorzelska–Przybyłek P.,  Nogalski Z., Wroński M., Wielgosz–Groth Z., Sobczuk-Szul M., Mochol M. 2012.
The effect of slaughter value of young crossbred beef bulls.
Doniesienie w materiałach konferencyjnych XV Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji „Sowriemiennyje tiechnologii sielskochazajstwiennowo praizwodstwa”, Grodno 2012: str. 315.
 
Sobczuk-Szul M., Mochol M., Wroński M., Wielgosz–Groth Z., Chruślińska M., Nogalski Z., Pogorzelska–Przybyłek P. 2012.
Functional Fatty Acid composition in four types of fat deposits in beef carcasses.
Doniesienie w materiałach konferencyjnych XV Międzynarodowej Naukowo – Praktycznej Konferencji „Sowriemiennyje tiechnologii sielskochazajstwiennowo praizwodstwa”, Grodno 2012: str. 316.
 
Sobotka, W., Miciński J., Zwierzchowski G., Fiedorowicz E. 2012.
 Concentration of fatty acids in milk depending on race and lactation stage.
XV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, pt. „Sowriemiennyje technołogije sielskochozjajstwiennogo proizwodstwa”. Grodnieńskij Gosudarstwiennyj Agrarnyj Universitet. Część I. 15.05.2012r. Grodno, s. 316-317.
 
Miciński J., Zwierzchowski G. 2012.
Influence of colostrum on calf reading results.
XV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja, pt. „Sowriemiennyje technołogije sielskochozjajstwiennogo proizwodstwa”. Grodnieńskij Gosudarstwiennyj Agrarnyj Universitet. Część I. 15.05.2012r. Grodno, s. 314-315.
 
Pogorzelska J., Miciński J. 2012.
Rasa polska czerwona - nie można o niej zapominać.
Dobry Hodowca – bydło mleczne. Dział: Genetyka. Rok III, nr. 1(10): 24-27. ISSN 2081-5026.
 
Pogorzelska J., Miciński J. 2012.
O uwarunkowaniach i zróżnicowaniu cen skupu mleka w Polsce.
Dobry Hodowca – bydło mleczne. Dział: Rozród. Rok III, nr. 2(11): 6-7. ISSN 2081-5026.
 
Miciński J. Pogorzelska J2012.
Zdrowe nogi i racice - raz jeszcze. Dobry Hodowca – bydło mleczne.
Dział: Rozród. Rok III, nr. 3(12): 6-7. ISSN 2081-5026.
 
Pogorzelska J., Miciński J2012.
Kwasica żwacza. Dobry Hodowca – bydło mleczne.
Dział: Zdrowie. Rok III, nr. 4(13): 8-9. ISSN 2081-5026.
 
Pogorzelska J., Miciński J. 2012.
Wartość odżywcza mleka krowiego.
Dobry Hodowca – bydło mleczne. Dział: Zdrowie. Rok III, nr. 5-6(14-15): 16-19. ISSN 2081-5026.
 
Rok 2011
NOGALSKI Z., CZERPAK K., POGORZELSKA P.  2011.
Effect of automatic and conventional milking on somatic cell count and lactation traits in primiparous cows.
Annals of Animal Science, vol. 11, No. 3 , 433-441.
 
ZWIERZCHOWSKI G., MICIŃSKI J., GÓRECKA-ORDON E., GOŁAWSKI P. 2011.
Is food allergy a civilization-related disease?
Polish Annals of Medicine,18(1), 168-176.
 
SOBOTKA W., MICIŃSKI J., WRÓBLEWSKI P., ZWIERZCHOWSKI G. 2011.
Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną.
Roczniki Naukowe PTZ t. 7 nr. 4.
 
MICIŃSKI J., POGORZELSKA J. 2011.
The Effect of Dairy Cattle Management Systems on Milk Yield, Composition and Somatic Cell Count.
Acta Scientiarum  Polonorum. Zootechnica, 10 (3): 55–64.
 
POGORZELSKA J. 2011.

Problemy adaptacji i produkcyjności bydła importowanego do Polski.
Przegląd Hodowlany, 3: 9-12.
 
Nogalski Z., Pogorzelska P., Wroński M., Wielgosz- Groth Z., Purwin C., Rzemieniewski A. 2011.
Wpływ typu budowy na użytkowość mięsną buhajków.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej”. Warszawa, 12- 13.09.2011. 

 
Nogalski Z., Wroński M., Wielgosz- Groth Z., Purwin C., Sobczuk- Szul M., Mochol M., Pogorzelska P2011.
Porównanie wartości rzeźnej buhajków mieszańców mięsnych i holsztyno-fryzów w zależności od klasy uformowania w systemie EUROP.Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej”. Warszawa, 12- 13.09.2011.
 
Purwin C., Wroński M., Wielgosz- Groth Z., Nogalski Z., Wyżlic I.2011.
Efektywność opasu wolców i jałówek mieszańców towarowych rasy Limousine.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej”. Warszawa, 12- 13.09.2011.
 
Wroński M., Wielgosz- Groth Z., Sobczuk- Szul M., Mochol M., Rzemieniewski A., Nogalski Z., Pogorzelska P., Purwin C2011.
Profil kwasów tłuszczowych w czterech rodzajach tłuszczu tusz buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jej mieszańców z rasą Limousine.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej”. Warszawa, 12- 13.09.2011.