Oferta usługowo-badawcza

Konsultacje, doradztwo i szkolenie z zakresu:

  • pozyskiwania mleka wysokiej jakości,
  • utrzymywania bydła zgodnie z dobrostanem,
  • żywienia bydła,
  • technologii produkcji mięsa wołowego wysokiej jakości
  • doskonalenia genetycznego mlecznych i mięsnych stad bydła.