Historia

 katedra.jpg
 
 Fot. Zespół pracowników Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka w 2013 roku.
 
 
kadra2012.jpg 
 Fot. Zespół pracowników Katedry Hodowli Bydła i Oceny Mleka w 2012 roku. Od lewej I rząd: Monika Sobczuk-Szul, Magdalena Mochol, Maria Czaplicka, Paulina Pogorzelska-Przybyłek, Anna Figiel, Janina Pogorzelska. II rząd: Jan Miciński, Grzegorz Zwierzchowski, Zenon Nogalski, Zofia Wielgosz-Groth, Władysław Mordas, Patrycja Łapińska, Martyna Momot.
 
 
 
Kadra
Fot. Zespół pracowników Katedry Hodowli Bydła w 2000 roku. Od lewej I rząd: Władysława Greniuk, Janina Pogorzelska, Zbigniew Puchajda, Marian Greniuk, Zenon Kijak, Janusz Klupczyński. II rząd: Jan Miciński, Władysław Mordas, Zenon Nogalski, Marek Cichocki, Anna Figiel, Marek Wroński, Janina Kosakowska, Maria Czaplicka. III rząd. Zofia Wielgosz-Groth, Izydor Groth.
 
 

W skład powstałego w 1950 r. Wydziału Zootechnicznego wchodziły 4 katedry. Jedną z nich była Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Domowych z 3 zakładami. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. Włodzimierz Szczekin-Krotow, który równocześnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Hodowli Bydła i Trzody Chlewnej. Od 1 października 1952 r. Zakład Hodowli Bydła stał się samodzielną jednostką.

Do roku akademickiego 1959/60 kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Domowych i Zakładu Hodowli Bydła był prof. Włodzimierz Szczekin-Krotow. Po jego odejściu na emeryturę w 1960 r. stanowisko kierownika katedry oraz opiekę nad Zakładem Hodowli Bydła przejął doc. Wiesław Krautforst, a sprawy organizacyjno-administracyjne prowadził mgr Marian Greniuk. Od 1963 r. kierownictwo objął doc. dr Jerzy Szwemin.

W 1975 r. doc. dr hab. Jerzy Szwemin na własną prośbę został zwolniony z prowadzenia zajęć dydaktycznych i funkcji kierownika zakładu. Pracował jednak nadal, aż do czasu odejścia na emeryturę w 1978 r. Kierownictwo Zakładu Hodowli i Technologii Produkcji Bydła przejął doc.dr hab. Marian Greniuk. Od 1979r. kierownikiem Zakładu został doc. dr hab. Zenon Kijak i wówczas rozpoczął się najintensywniejszy w historii zakładu rozwój kadry naukowej.

Tabela 1. Stopnie i tytuły naukowe pracowników i doktorantów Katedry Hodowli Bydła
 
Imię i NazwiskoRok nadania stopniaPromotor pracy doktorskiej
dr.dr. hab.profesora
Włodzimierz 
Szczekin-Krotow
  1954 
Jerzy Szwemin19611967 prof.dr hab.Tadeusz Konopiński
Zenon Kijak196319721982prof.dr hab.Tadeusz Konopiński
Marian Greniuk19641972 prof.dr hab.Tadeusz Konopiński
Stanisław Winnicki1969  doc. dr hab. Jerzy Szwemin
Zbigniew Puchajda197019811993prof. dr hab. Piotr Znaniecki
Izydor Groth1971  doc. dr hab. Jerzy Szwemin
Janusz Klupczyński197519902002doc. dr hab. Jerzy Szwemin
Andrzej Bagiński1977  prof. dr hab. Zenon Kijak
Stefan Miller1978  prof. dr hab. Zenon Kijak
Marek Wroński19791999  2008prof. dr hab. Zenon Kijak
Zdzisław Hajduk1980  doc. dr hab. Marian Greniuk
Ghadhban 
Husam Kalaf (Irak)
1981  prof. dr hab. Zenon Kijak
Jerzy Sawicki1981  prof. dr hab. Zenon Kijak
Zofia Wielgosz-Groth19812005 prof. dr hab. Zenon Kijak
Janina Pogorzelska198319992006prof. dr hab. Zenon Kijak
Urszula Perlik1983  doc. dr hab. Marian Greniuk
Maria Czaplicka1984  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Zenon Nogalski199420052014 prof. dr hab. Zenon Kijak
Andrzej Gebler1995  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Marek Cichocki1996  prof. dr hab. Zenon Kijak
Jan Miciński1998  20092014 dr. hab. Janusz Klupczyński prof UWM
Mirosława Witkowska1999  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Anna Maria Szymańska2001  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Tomasz Soukup2002  dr. hab. Janusz Klupczyński prof UWM
Sylwia Cieśluk2002  dr. hab. Marek Wroński prof UWM
Elżbieta 
Radzka-Ratyńska
2003  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Marzanna 
Sobotka-Pobłocka
2003  dr. hab. Janina Pogorzelska prof UWM
Rajmund Szatkowski2003  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Małgorzata Walczak Wójciak2003  dr. hab. Janusz Klupczyński prof UWM
Robert Czaplicki2004  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Agnieszka Szymelfejnik2004  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Tomasz Szalunas2005  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Jacek Szarek2005  dr hab. Janina Pogorzelska, prof. UWM
Wioletta Sosnowska2005  dr hab. Marek Wroński, prof. UWM
Mariusz Jastrzębski2006  prof. dr hab. Janusz Klupczyński
Wojciech Pietrewicz2008  prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
Monika Sobczuk-Szul2010  dr hab. Zofia Wielgosz-Groth
Arkadiusz Rzemieniewski2011  prof. dr hab. Marek Wroński
Beata Lewandowska2012  dr hab. Zenon Nogalski, prof. UWM
Kazimierz Konsowicz2012  prof. dr hab. Marek Wroński
Grzegorz Zwierzchowski

 2013 

  prof. dr hab. Jan Miciński
Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek

2016

  prof. dr hab. Zenon Nogalski
Magdalena Mochol

2016

  dr hab. Zofia Wielgosz-Groth
 

 

W 1983 r. przy kolejnej zmianie struktury organizacyjnej Uczelni, Zakład Hodowli i Technologii Produkcji Bydła przekształcono w Katedrę Hodowli Bydła.

Działalność naukowo-badawcza w tym czasie wiązała się ściśle z działalnością dydaktyczną, organizacyjną a także adaptacyjno-inwestycyjną w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych: Pozorty, Łężany i Bałcyny. Prace naukowo-badawcze realizowane w RZD znalazły odbicie w opublikowanym dorobku naukowym i upowszechnieniowo-wdrożeniowym, a także w pracach magisterskich oraz rozprawach na tytuły i stopnie naukowe.

Rolniczy Zakład Doświadczalny Pozorty odegrał dużą rolę w hodowli bydła na Warmii i Mazurach. Przeprowadzano tu eksperymenty badawcze, które pozwoliły na wykonanie wielu prac naukowych, a także rozpraw doktorskich, m.in. Zenona Kijaka („Współzależność pomiędzy wydajnością mleka a jego składnikami organicznymi oraz pomiędzy poszczególnymi składnikami”) i Mariana Greniuka („Opas i jakość rzeźna wolców rasy polskiej czerwonej i nizinnej czarno-białej”). W 1975 r. do RZD Pozorty przyłączono gospodarstwo Bałdy, w którym rozpoczęto prace nad stworzeniem ośrodka dydaktyczno-badawczego przeznaczonego do hodowli i badań nad bydłem mięsnym. Efektem końcowym kilkunastoletnich badań było wyhodowanie buhajów pod nazwą Kortowska Linia Syntetyczna (KLS) o dużej przydatności do krzyżowania towarowego z krowami i jałówkami rasy czarno-białej.

W RZD Łężany wykonywane były m.in. prace doktorskie pracowników Katedry Hodowli Bydła: Janusza Klupczyńskiego – „Efektywność zastosowania wypasu kwaterowo- dawkowanego krów w warunkach RZD Łężany” oraz Urszuli Perlik-Ciosek – „Wpływ różnych systemów utrzymania na wyniki opasania i wartość rzeźną bydła rasy czarno-białej i mieszańców (ch x cb; lim. x cb; cb x pc)”. Tu przeprowadzono także część eksperymentalną rozprawy habilitacyjnej dr. Mariana Greniuka „Wpływ skarmiania niskich dawek mleka podczas wychowu cieląt na przebieg opasu i wartość rzeźną buhajów rasy nizinnej czarno-białej”.

Badania prowadzone w RZD Bałcyny pozwoliły na napisanie pracy doktorskiej Janinie Miklusiak-Pogorzelskiej – „Wartość opasowa i rzeźna buhajków pochodzących z różnych wariantów krzyżowań” oraz prac habilitacyjnych: Januszowi Klupczyńskiemu – „Efektywność opasu buhajków mieszańców dwu- i wielorasowych oraz buhajków czarno-białych z wykorzystaniem jednego sezonu pastwiskowego”; Janinie Pogorzelskiej –„Kształtowanie się cech użytkowości mięsnej buhajków, pochodzących z krzyżowania krów rasy czarno-białej z buhajami ras mięsnych, przy różnej intensywności żywienia”; Markowi Wrońskiemu – „Efektywność opasania, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jałówek i razówek pochodzących z krzyżowania towarowego krów rasy czarno-białej z buhajami mięsnymi”.

W latach 1996-2004 Katedrą Hodowli Bydła kierował prof. dr hab. Janusz Klupczyński. Od stycznia 2005r. do czerwca 2012r. kierownikiem katedry był prof. dr hab. Marek Wroński. Od czerwca 2012r. do grudnia 2014r. kierownikiem katedry była prof. dr hab. Janina Pogorzelska. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. dr hab. Zenon Nogalski.