Adres: 
ul. Oczapowskiego 5/137
10-958 Olsztyn-Kortowo
tel. +48/89/523-37-59
fax. +48/89/523-44-13

e-mail: khb@uwm.edu.pl

www: http://uwm.edu.pl/khb

Kadra jednostki :
prof. dr hab. Zenon Nogalski - Kierownik Katedry 
(89) 523 38 23
(89) 523 38 64
(89) 523 36 65
dr inż. Paulina Pogorzelska-Przybyłek 
(89) 523 42 39
(89) 523 44 34
(89) 523 37 59
(89) 523 38 51 
(89) 523 42 39
prof. dr hab. Janusz Klupczyński    - prac. emerytowany 
(89) 523 32 16
(89) 523 38 16
dr hab. Zofia Wielgosz-Groth  - prac. emerytowany
(89) 523 38 56 
dr inż. Hanna Czaplicka   - prac. emerytowany
(89) 523 38 51
dr inż. Izydor Groth  - prac. emerytowany
(89) 523 37 59