Działalność naukowa

Zadanie badawcze

Opracowanie i wykonanie mikromacierzy DNA do wykrywania  polimorfizmu (SNPs) genów zaangażowanych w kształtowanie cech uzytkowości mięsnej i rzeźnej świń oraz przydatności technologicznej wieprzowiny

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Kamiński

Tematy badawcze zrealizowane w ostatnich latach:

Genomiczne determinanty wybranych cech nasienia buhajów.
Kierownik - prof. dr hab. Stanisław Kamiński

Porównanie profilu transkryptomicznego krów naturalnie zakażonych i niezakażonych wirusem białaczki bydła.
Kierownik - dr Paweł Brym

Polimorfizm i ekspresja genu czynnika martwicy nowotworu-alfa (TNF-α) oraz skłonność limfocytów do apoptozy i do zakażenia wirusem białaczki bydła u krów naturalnie zakażonych
Kierownik - dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz


BAZA SNP: SNPs for PORK database -  www.uwm.edu.pl/kgz/sfpd/