Aktualności

Badania naukowe:

System szacowania genomowej wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej oparty na wykorzystaniu Polskiego Banku DNA Buhajów oraz mikromacierzy jednonukleotydowych polimorfizmów.
Koordynacja – prof. dr hab. Stanisław Kamiński

Bieżące tematy badawcze:

Genetyczne i genomiczne metody doskonalenia zwierząt użytkowych uwzględniające zasady produkcji bezpiecznej żywności oraz zachowanie bioróżnorodności.