Rozwój naukowy

Patenty:

patent Urzędu Patentowego RP:

przygotowany przez zespół pracowników naukowych Katedry Biochemii i Biotechnologii Zwierząt w składzie: prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek dr h.c., dr hab. Leyland Fraser, prof. UWM, dr inż. Marek Lecewicz, dr wet. Rafał Strzeżek, dr Anna Dziekońska. „Preparat do konserwacji nasienia zwierząt, zwłaszcza knura” Urząd Patentowy RP,  nr P 388264.

 

Habilitacje:

Rok 2008

 dr hab. Leyland Fraser: "Molekularne wyznaczniki procesów starzenia się plemników knura poddanych kriokonserwacji".

Rok 2011

dr hab. Paweł Wysocki: "Narządowa specyficzność form molekularnych fosfatazy kwaśnej plazmy nasienia knura".

Rok 2015

dr hab. Rafał Strzeżek: „Zastosowanie wskaźników molekularnych w ocenie jakości nasienia psa z uwzględnieniem różnych aspektów jego konserwacji”.

 

Doktoraty:

Rok 2013

Łukasz Zasiadczyk, 2013, praca doktorska pt. „Wpływ interakcji białek plazmy nasienia z lipoproteinami izolowanymi z żółtka jaja strusia afrykańskiego (Struthio Camelus) na właściwości biologiczne plemników knura poddanych kriokonserwacji.

Aleksandra Orzołek, 2013, praca doktorska pt. „Analiza proteomu ejakulatów knurów o zróżnicowanej przydatności do kriokonserwacji”.

Rok 2015

dr Anna Majewska, 2015, praca doktorska pt. „Charakterystyka proteomu wybranych odcinków układu rozrodczego samca sarny (Capreolus capreolus) w różnych okresach sezonu reprodukcyjnego”.