Oferta usługowo-badawcza

  • Kriobiochemia nasienia ze szczególnym odniesieniem do biotechnologicznych aspektów konserwacji nasienia (knur, pies).
  • Białka i peptydy nasienia oraz ich regulatorowa funkcja w męskim układzie rozrodczym.
  • Biochemiczna i immunologiczna diagnostyka niepłodności męskiej.
  • Preparatywna separacja białek.