Historia

Jednostką, z której wyłoniła się Katedra był pierwotnie Zakład Biochemii (pierwsza jednostka w uczelniach rolniczych) powołany do życia z dniem 1 sierpnia 1954 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu był Prof. dr Wacław Minakowski. Od dnia 1.01.1963 Zakład został przekształcony w Katedrę Biochemii pod dotychczasowym kierownictwem.

W październiku 1966 roku część pracowników Katedry Biochemii opuściło macierzystą jednostkę i przeszło na Wydział Mleczarstwa i Technologii Żywności, gdzie utworzono Katedrę Biochemii Żywności.

Od dnia 1.09.1970 r. po ponownej reorganizacji Katedra Biochemii weszła w skład Instytutu Fizjologii i Biochemii Zwierząt. Z dniem 1.10.1973 reaktywowano w ramach Instytutu dwa zakłady: Zakład Fizjologii Zwierząt i Zakład Biochemii Zwierząt.

Po przejściu na emeryturę Prof. dr Wacława Minakowskiego w 1980 r. kierownikiem Zakładu został doc. dr hab. Jerzy Strzeżek.

Z dniem 1 października 1982 roku Zakład Biochemii Zwierząt został wyodrębniony z Instytutu jako samodzielna Katedra, pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Strzeżka. W roku 2002 zmieniono dotychczasową nazwę jednostki na – Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt.

Po przejściu na emeryturę prof. zw. dr hab. Jerzego Strzeżka, dr h.c. od października 2009 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Władysław Kordan.