Działalność naukowa

Badania naukowe Katedry koncentrują się w obszarze następujących zagadnień:

  1. Biochemii nasienia zwierząt
  2. Proteomiki męskiego układu rozrodczego
  3. Doskonalenia nowoczesnych metod oceny jakości nasienia z uwzględnieniem ich przydatności do konserwacji.

 

Aktualnie w Katedrze realizowane są następujące projekty badawcze:

  • Proteomika w badaniach funkcji męskiego układu rozrodczego - prof. dr hab. Władysław Kordan

źródło finansowania – MNiSzW

 

  • Analiza transkryptomów  plemników knura i ich wpływ na jakość nasienia po kriokonserwacji - prof. dr hab. Leyland Fraser,

źródło finansowania – NCN
lata realizacji: 2016-2019

  

  • Wpływ wybranych komponentów białkowych ejakulatu knura na właściwości biologiczne plemników uzyskanych z różnych etapów zamrażania-rozmrażania nasienia - mgr inż. Karolina Wasilewska

źródło finansowania - NCN
lata realizacji: 2017-2019

 

  • Analiza i identyfikacja fosfoprotein pochodzących z wybranych odcinków układu rozrodczego ogiera - mgr inż. Katarzyna Mietelska

źródło finansowania - NCN
lata realizacji: 2017-2019

 

  • Produkcja wybranych hormonów w układzie rozrodczym nieciężarnych i ciężarnych samic, charakterystyka ich oocytów oraz właściwości biologicznych nasienia jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) Konsorcjum Naukowe PAN Olsztyn/UWM Olsztyn. Zadanie badawcze: Ocena wpływu czasu przechowywania na jakość najądrzowego nasienia przechowywanego w stanie płynnym w aspekcie jego przydatności do zabiegu inseminacji  - prof. dr hab. Władysław Kordan

źródło finansowania - NCN
lata realizacji: 2018-2020