Katedra Genetyki Zwierząt - zaproszenie do wyboru przedmiotu fakultatywnego

Studencie,

Jeśli chcesz więcej wiedzieć o tym w jakim stopniu twoje cechy jak również cechy zwierząt są zdeterminowane przez geny i pochodzenie – zapisz się na cykl wykładów z przedmiotu do wyboru Człowiek i zwierzęta w erze genomiki. Po tych wykładach zaliczenie obowiązkowego przedmiotu Genetyka molekularna w hodowli zwierząt (MSU, Zootechnika) nie będzie żadnym problemem.

Prof. Stanisław Kamiński