IV Forum Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2022”.

Zarezerwuj datę 30 listopada i/lub 1 grudnia br. !

IV Forum Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2022”.

W dnach 30 listopada - 1 grudnia 2017 roku w PTAK WARSAW EXPO przy Al. Katowickiej 62 w Nadarzynie w trakcie „Centralnych Targów Rolniczych 2017” odbędzie się IV Forum Sektora Wołowiny organizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

 Tematem wiodącym IV Forum będzie prezentacja strategii sektora wołowiny pod nazwą „Polska Wołowina 2022”, nad którą sygnatariusze porozumienia „Polska Wołowina 2022” aktualnie pracują, a zgodnie z wolą Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konsultują kolejne fazy prac z udziałem przedstawicieli resortu rolnictwa.

Nasza ambicją jest, aby opracowana strategia Polska Wołowina 2022 stała się wdrażanym programem rozwoju sektora oraz aby przyczyniła się do zacieśnienia współpracy organizacji branżowych z resortem rolnictwa, z korzyścią dla polskich producentów żywca wołowego i hodowców bydła mięsnego.

 Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny ma na celu przeprowadzenie dyskusji na temat aktualnego stanu i przyszłości sektora wołowiny w Polsce w szerokim gronie przedstawicieli powiązanych z Sektorem Wołowiny.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Forum Sektora Wołowiny.

 Moduł rejestracji będzie wkrótce dostępny na stronie www.beefforum.pl

 Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny