Godziny pracy Biblioteki Uniwersyteckiej

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 82/2020 REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII Biblioteka Uniwersytecka czynna jest OD 8 DO 18, od poniedziałku do
piątku, a w soboty OD 8 DO 15 .
W budynku Biblioteki Uniwersyteckiej obowiązują PRZERWY TECHNICZNE związane z dezynfekcją. Użytkownicy są zobowiązani do opuszczenia Biblioteki:
* w dni powszednie 11-11:30 i 14:30-15,
* w soboty 11-11:30.

Dla użytkowników DOSTĘPNE SĄ:
* HOL ze stanowiskami komputerowymi,
* INFORMATORIUM (informacja biblioteczna)
* WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA, ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ I CZYTELNIA CZASOPISM (I piętro),
* CZYTELNIA ODDZIAŁU KOLEKCJI DZIEDZINOWYCH (II piętro)
* wyłącznie w dni powszednie ODDZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH Z PUNKTEM INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ w godzinach od 8 do 14:30 (I piętro)

Dla użytkowników ZAMKNIĘTE SĄ stanowiska w przestrzeni społecznej Biblioteki, pokoje nauki indywidualnej oraz szatnie.

Z BIBLIOTEKI KORZYSTAĆ MOGĄ WYŁĄCZNIE OSOBY UPRAWNIONE DO WYPOŻYCZANIA zbiorów na zewnątrz. Kontakt z Oddziałem Wypożyczalni (tel. 89 524 51 66, e-mail bib.wyp@uwm.edu.pl).

Dostępne są dwie opcje skorzystania ze zbiorów:
* po pierwsze / ZDALNIE (możesz korzystać z bogatej oferty e-zbiorów, KSIĄŻKI DO WYPOŻYCZENIA ZAMAWIASZ ON-LINE, w przypadku pozostałych materiałów możesz skorzystać z opcji ZAMÓWIENIA SKANU)
* po drugie / ze zbiorów możesz skorzystać ODWIEDZAJĄC BIBLIOTEKĘ (odebrać zamówione książki, skorzystać z Kolekcji Dziedzinowych, Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism oraz Oddziału Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej ...PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI miejsca)

ZWRACAĆ KSIĄŻKI MOŻNA JEDYNIE ZA POMOCĄ CAŁODOBOWEJ WRZUTNI znajdującej się przy wejściu od przystanku.

W HOLU skorzystasz ze stanowisk komputerowych, Wypożyczalni Głównej, Informatorium usług instytucji zewnętrznych (np. księgarni) oraz udasz się do zarezerwowanych wcześniej miejsc. Jednocześnie może znajdować się tu 20 OSÓB:
a) w WYPOŻYCZALNI GŁÓWNEJ następuje:
* odbiór zamówionych online książek ze zbiorów Biblioteki i zamówionych w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (zamówienia: tel. 89 523 38 82, e-mail bib.wyp.miedzybiblioteczna@uwm.edu.pl).
* w innych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy (tel. 89 524 51 66, e-mail bib.wyp@uwm.edu.pl);
d) w INFORMATORIUM (tel. 89 523 49-84, e-mail:
bib.informacja@uwm.edu.pl) udzielane są:
* informacje o zasadach korzystania z Biblioteki,
* wydawane klucze do szafek,
* wydawane czytniki książek elektronicznych dla osób niepełnosprawnych,
* wydawane bezpłatne wydruki - wyłącznie dla studentów na potrzeby
obsługi systemu USOS
* przyjmowane publikacje pracowników do bazy Expertus;
e) przy STACJONARNYCH STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH udzielane są:
* informacje dotyczące zamówienia
* konsultacje z bibliotekarzem.

Do Biblioteki Uniwersyteckiej można również skorzystać z CZYTELNI:
* Kolekcji Dziedzinowej (II piętro)
* Oddziale Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism (I piętro),
* Oddziale Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej (I piętro).

Chcesz odwiedzić czytelnię? ZAREZERWUJ MIEJSCE I ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI.

W ograniczonym trybie dla użytkowników pozostaje dostępna:
BIBLIOTEKA WYDZIAŁU TEOLOGII (Redykajny, ul. Hozjusza 15), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 ze stanowiskiem odbioru zamówionych książek (z obowiązkowym telefonicznym potwierdzeniem terminu odbioru, tel. 89 523 89 75), stanowiskiem zwrotu wypożyczonych książek, miejscami czytelnianymi (obowiązuje rezerwacja telefoniczna miejsc), a także z możliwością zamówienia kopii elektronicznych pod adresem e-mail biblioteka@hosianum.edu.pl.

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU SZTUKI (ul. Szrajbera 11), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 ze stanowiskiem odbioru (obowiązuje zamówienie w systemie bibliotecznym), stanowiskiem zwrotu książek oraz jednym miejscem czytelnianym (obowiązuje rezerwacja telefoniczna).

BIBLIOTEKA INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH (ul. Szrajbera 11), czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15ze stanowiskiem odbioru (obowiązuje zamówienie w systemie bibliotecznym) i zwrotu książek.