„Genetyka w życiu człowieka”

UWAGA STUDENCI!!!!!
Zachęcam studentów naszego wydziału do zapisu na przedmiot „Genetyka w życiu człowieka” w ramach tzw. modułu ogólnouczelnianego.
Zrealizowanie 30 godzin wykładów pogłębi Waszą wiedzę z zakresu genetyki, co z pewnością ułatwi zdanie egzaminu z przedmiotu „Genetyka zwierząt” czy innych przedmiotów genetycznych oferowanych przez Katedrę Genetyki Zwierząt dla studentów kierunku Zootechnika, Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii oraz Bioinżynieria produkcji żywności. W ramach wykładów poznacie najnowsze osiągnięcia genetyki, takie jak diagnostyka chorób genetycznych, testy DNA w medycynie sądowej i kryminalistyce, transgeneza i GMO, selekcja genomowa, edycja genów, piractwo genetyczne, farmakogenomika czy nutrigenomika.
Wykłady obejmować będą również projekcję ciekawego filmu fabularnego, który porusza etyczne obawy nad dalszym rozwojem genetyki i jej wpływu na życie przeciętnego człowieka. W ramach przedmiotu odwiedzicie laboratoria Katedry, a także zobaczycie jak działają tzw. chipy DNA. Serdecznie zapraszam.
Prof. Stanisław Kamiński