Egzamin inżynierski 2018

UWAGA!

STUDENCI  IV  ROKU  STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

ZOOTECHNIKA

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie (7 dni przed egz. inż.):

  • OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 – wydrukowane z APD
  •  oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie głównej Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW),
  • 1 egzemplarza pracy inżynierskiej z płytą CD,
  • 4 zdjęć do dyplomu (format 6,5 x 4,5).

Na wniosek absolwenta  można otrzymać odpis dyplomu w j. angielskim. W tym celu należy złożyć podanie w dziekanacie oraz dołączyć dodatkowe zdjęcie.

Opłaty za dyplom dokonujemy w systemie USOSweb (60 zł lub 100 zł z wersją w j. ang.).

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egz. dyplomowego!

 

Osoby, którym zmienił się adres zamieszkania proszone są

o uaktualnienie w dziekanacie.

 _____________________________________________________________

Praca dyplomowa-WAŻNE!!!

Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu                       Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl. Hiperłącze do tej strony zamieszono także w zakładce Studenci /Ważne dla studenta / Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe  i wymagane tłumaczenia w j.ang.)

 ____________________________________________________________

SYSTEM apd.uwm.edu.pl UDOSTĘPNIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ  PISANA JEST PRACA!
TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH-INŻYNIERSKICH:

 

6 lutego 2018 – ZOOT. STACJ. GR. 1A i 2H

7 lutego 2018 – ZOOT. STACJ. GR. 3H i 4H

8 lutego 2018  – BPŻ  -  GR. 1G i 2K

9 lutego 2018 – ZOOT. NIESTACJONARNA

 

Logowanie do systemu IRK na studia drugiego stopnia odbędzie się od 25.01. – 13.02.2018r. do godz. 15.00