"Dzień z Biurem Karier UWM '2017"

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06 kwietnia 2017r. na naszym Wydziale zorganizowana zostanie akcja informacyjna nt. "Dzień z Biurem Karier UWM", promująca wśród studentów i doktorantów dzialalność Biura Karier UWM w Olsztynie oraz zasady rekrutacji studentów do projektu mającego na celu podnoszenie kompetencji oraz rozwijanie postawy przedsiębiorczej.

W akcji promującej wezmą udział doradcy zawodowi oraz doradcy ds. przedsiębiorczości, którzy będą informowali o zakresie działania Biura Karier oraz zachęcali do współpracy.

Miejsce i czas wydarzenia: 06.04.2017r. (czwartek) - godziny 10.30-13.30 - parter, hol przy wejściu głównym.

 

Korzyści dla studentów i absolwentów w ramach współpracy z Biurem Karier UWM 

 • Wsparcie doradcze w zakresie poradnictwa zawodowego oraz przedsiębiorczości w formie grupowej oraz indywidualnej
  • przygotowanie studentów oraz absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej i wejścia na rynek pracy
  • diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych - BK dysponuje profesjonalnym narzędziem do profilowania kompetencji
  • coaching kariery - wsparcie w budowaniu ścieżki kariery
  • warsztaty kompetencji miękkich (np. warsztaty autoprezentacji, umiejętności komunikacyjnych, wzmacnianie własnych mocnych stron, budowania i kreowania własnej marki etc.) kończące się certyfikatami potwierdzającymi zdobyte kompetencje
  • warsztaty umiejętności praktycznych (warsztaty z przedsiębiorczości a w tym szkolenia z zakładania własnej firmy, prowadzenia starta-upów, wykorzystywania innowacyjności w biznesie etc.) kończące się certyfikatami potwierdzającymi zdobyte kompetencje
  • Pomagamy stworzyć „zwycięskie CV” – doradzimy jak wyróżniać się na tynku pracy

 

 • Informacje o rynku pracy: trendach, procedurach rekrutacyjnych firm, o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, o możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych, językowych, szkoleniach w kraju i za granicą

 

 • Wsparcie w poszukiwaniu lub w wyborze miejsca pracy, staży, praktyk – Biuro Karier posiada portfolio ofert pracy, staży, praktyk w ramach współpracy Biura Karier UWM  z pracodawcami. Dodatkowo dysponuje bazą ofert pracy, staży, praktyk w ramach Międzyuczelnianego Biura Karier https://biurokarier.edu.pl/

 

 • Aktualne wiadomości na temat konferencji, seminariów, targów pracy, wydarzeń branżowych itp.

 

Zaplanuj z nami swoją przyszłość!

 Gdzie nas znaleźć?