Oferta usługowo-badawcza

W 2006 roku, z inicjatywy prof. Jana Jankowskiego, oddano do użytku nowoczesną bazę badawczą drobiu w gospodarstwie UWM – Bałdy (25 km od Olsztyna).

Drobiarskie Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze to z pewnością najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, a także należący do czołówki ośrodków badawczych drobiarstwa europejskiego. Budynek został podzielony na dwie części: ogólnie dostępną część dydaktyczno-socjalną oraz część doświadczalną, gdzie prowadzone są badania na ptakach. Sala seminaryjna na ok. 30 – 40 osób jest wyposażona w nowoczesne środki audio – wizualne. Obok Sali wykładowej znajduje się obszerna hala dysekcyjna z chłodnią.

 Najważniejszym miejscem dla całego Laboratorium jest tzw. sterownia. Zainstalowano tam aparaturę kontrolno – pomiarową, dzięki której możliwe jest dokładne kontrolowanie ilości i rodzaju zadawanej paszy oraz sterowanie programem zadawania wody i kontrolą jej spożycia, oddzielnie dla każdego z kojców. Ze sterowni można też kontrolować parametry środowiska w halach doświadczalnych (temperaturę, wilgotność i poziom wentylacji). W budynku zainstalowano 32 kamery przemysłowe, pozwalające na jednoczesną obserwację zachowania się ptaków w halach, a także ochronę obiektu na zewnątrz. Dzięki Internetowi podgląd przez kamery dostępny jest z każdego miejsca.

Pasze oraz niezbędne komponenty są podawane z 8 silosów o pojemności 8 ton każdy. Każda porcja paszy z silosów przechodzi przez wagę i jest kierowana do danego kojca, zgodnie z założonym programem prowadzonego doświadczenia. Niektóre komponenty, zwłaszcza te podawane w niewielkich ilościach, można zmieszać z danym rodzajem paszy w mieszalniku, zainstalowanym przed wagą.

Laboratorium posiada dwie duże hale z kojcami do odchowu drobiu na ściółce. W każdej hali jest 28 kojców o pow. 10 m2 każdy, wyposażonych w karmidła i poidła. W kojcach można prowadzić doświadczenia na kurczętach brojlerach lub indykach. Każda hala posiada cztery niezależne linie zadawania wody do picia. Każda z linii wyposażona jest w indywidualny dozownik, dzięki czemu można podawać ptakom różne preparaty z wodą (witaminy, ekstrakty roślinne, substancje wspomagające tempo wzrostu itp.). W obiekcie jest jeszcze jedna hala z kojcami do ściółkowego chowu kurcząt, podzielona na 100 kojców o pow. 0,7 m2 każdy, również wyposażona w cztery oddzielne linie do pojenia ptaków.

Oprócz hal z kojcami, są jeszcze hale z bateriami klatek dla piskląt lub drobiu dorosłego. Do prowadzenia doświadczeń na kurczętach brojlerach lub indykach (do 6 tygodnia życia) służy bateria złożona z 48 klatek, każda o powierzchni 0,5 m2. Doświadczenia na kurach nioskach można prowadzić w kolejnej hali, w której zainstalowana jest bateria z 240 indywidualnymi klatkami.

W kolejnych latach katedra została wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę badawczą niezbędną do analiz prób materiału biologicznego  i pasz w badaniach żywieniowych. Nowoczesna infrastruktura badawcza umożliwia  efektywną współpracę z podmiotami gospodarczymi z całego świata. Od szeregu lat Katedra Drobiarstwa jest  liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.