Historia

Zakład Hodowli Drobiu, Drobnego Inwentarza i Zwierząt Futerkowych został utworzony 1 września 1950 roku. Organizatorem i pierwszym jego kierownikiem był z-ca prof. mgr Jan Langier. Dwa lata później z tej jednostki wyodrębniono Zakład Hodowli Drobiu i Jajczarstwa, którego kierownikiem została z-ca prof. mgr Zofia Dubiska. Od 1 października 1969 r. funkcję kierownika objął dr Andrzej Faruga.

W 1970 roku zakład zmienił nazwę na Zakład Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu, a w 1995 uzyskał status Katedry Drobiarstwa. Od 1 stycznia 2005 roku funkcję jej kierownika pełni prof. dr hab. Jan Jankowski.