Działalność naukowa

1. Możliwości wykorzystania metioniny jako żywieniowego czynnika kształtującego potencjał antyoksydacyjny i stymulującego funkcje systemu immunologicznego indyków

Źródło finansowania: NCN

Okres realizacji: 2014 – 2017

 

2. „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. GUTFEED - innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

WP 9 „Efektywność premiksów NANOMIN, opracowanych technologii FERMENT i eubiotyków w żywieniu indyków”

Źródło finansowania: NCBiR

Okres realizacji: 2015 – 2018

 

3. „Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych, uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu (ProLegu)” -CORNET - konsorcjum niemiecko-polskie - kierownik dr hab. K. Kozłowski, prof. UWM

Źródło finansowania: NCBiR

Okres realizacji: 2014 - 2015

 

4. „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotui wykorzystania w paszach” - Program wieloletni

Koordynator: IUNiG w Puławach i UP w Poznaniu

Podzadania:

4.3. ”Ocena przydatności oraz określenie granicznych udziałów krajowych źródeł białka roślinnego dla zwierząt gospodarskich z ferm przemysłowych”.

4.4. Wpływ zabiegów technologicznych na podwyższenie wartości pokarmowej rodzimych źródeł białka roślinnego”

Źródło finansowania: MRiRW

Okres realizacji: 2011 - 2015

Program przedłużony na lata 2016 – 2020


5. „Wpływ żywienia na cechy reprodukcyjne i mięsne drobiu

Źródło finansowania: działalność statutowa MNiSW

Okres realizacji: 2010 – 2020

 

PONADTO W KATEDRZE REALIZOWANE SĄ LICZNE PROJEKTY BADAWCZE (KILKANAŚCIE W CIĄGU ROKU), ZLECANE PRZEZ KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODMIOTY GOSPODARCZE.