Adres: 
ul. M. Oczapowskiego 5,
10-719 Olsztyn,
tel: (0-89) 523 33 23, 
tel/fax: (0-89) 523 32 86, 
fax: (0-89) 523 34 18

e-mail: janj@uwm.edu.pl

Kadra jednostki :

 prof. zw. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. mult. - Kierownik Katedry (89)  523 32 86
 prof. dr hab. Emilia Mróz, prof.zw.(89)  523 41 07
 prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.(89)  523 37 00
 dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM(89) 523 37 92
 dr inż. Aleksandra Drażbo (89) 523 37 90
 mgr inż. Marzena Mikulska(89) 523 41 09
dr inż. Joanna Celej 602 707 858
dr inż. Jakub Naczmański(89) 523 41 10
mgr inż. Ewa Mierzejewska (89) 523 33 23
dr Iwona Wyżlic   
Jacek Trusewicz603 900 025
Andrzej Kicki782 776 630
prof. dr hab. Teresa Majewska, prof.zw., prof. emerytowany(89)  523 39 88
prof. dr hab. Helena Puchajda-Skowrońska, prof. emerytowany (89)  523 47 48
prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c., prof. emerytowany(89) 523 34 18