Dogoterapia z Szastą w roli głównej

Od początku semestru studentki II roku, kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii w ramach zajęć z przedmiotu Edukacja i terapia wspomagająca z udziałem psa wraz z dr inż. Ewą Jastrzębską prowadzą zajęcia dla uczniów w Zespole Placówek Edukacyjnych przy ul. Turowskiego w Olsztynie. W szkole tej kształcą się uczniowie z różnymi deficytami w zakresie funkcjonowania fizycznego i psychicznego. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, a ich trudy wynagradzają liczne uśmiechy i prace plastyczne wykonywane po odbytych zajęciach. Kluczem do sukcesu w tych zajęciach jest uczestnictwo w nich psiego terapeuty – suczki Szasty, która swoją radością angażuje do pracy nawet najbardziej nieaktywnych uczniów. Bez niej wielu efektów, których nie spodziewają się nawet nauczyciele znający uczniów, nie można by osiągnąć.

Zajęcia te wymagają od studentek dobrego przygotowania się poprzez dopasowanie odpowiedniego scenariusza zajęć do możliwości uczniów. Czuwa nad tym dr Jastrzębska, a wynikiem tych działań będzie podpisanie współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a Zespołem Placówek Edukacyjnych. Dla studentów kierunku Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii jest to niepowtarzalna możliwość na uczestniczenie w zajęciach z uczniami, którzy takich specjalistycznych zajęć potrzebują. Do tego przecież przygotowuje ich studiowany kierunek...