Badanie ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie realizowana jest kolejna edycja badania ankietowego „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych", w roku akademickim 2018/2019.

Procedurą zostaną objęte zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 - planowany termin badania: 28 stycznia 2019 roku - 28 lutego 2019 roku.

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. Zakresem badania objęci są nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów, doktoranci.

BARDZO PROSIMY O CZYNNE UCZESTNICTWO W WYPEŁNIANIU ANKIET!!!